1 2 l tkov slo en bun k
Download
1 / 31

1.2. Látkové složení buněk - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

1.2. Látkové složení buněk. Autor: PhDr. Přemysl Štindl Recenze: Mgr. Vladimír Bádr , Ph.D. Látkové složení buněk. Prvky kvalitativně shodné s prvky v přírodě, ale v biosféře (org.) jsou některé častěji (hromadí se) – biogenní prvky – rozdíly kvantitativní Sloučeniny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1.2. Látkové složení buněk' - quinn-juarez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 2 l tkov slo en bun k

1.2. Látkové složení buněk

Autor: PhDr. Přemysl Štindl

Recenze: Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.


L tkov slo en bun k
Látkové složení buněk

 • Prvky

  • kvalitativně shodné s prvky v přírodě, ale v biosféře (org.) jsou některé častěji (hromadí se) – biogenní prvky – rozdíly kvantitativní

 • Sloučeniny

  • Anorganické (neústrojné) – voda, soli, plyny

  • Organické (ústrojné) – komplexy:


 • 1 prvky
  1) Prvky

  • makrobiogenní (mnoho) , až v 10kách %,

   • ( C, H, O, N, P)

 • „oligomerní“ (trochu) , desetiny až setiny %

  • ( Ca, Mg, Fe, Na, K, Cl, S )

 • mikrobiogenní ,

  • (B, F, Br, Ar, Se, Si, Al, Mn, Li, Ti)

 • ultramikrobiogenní ,

  • (Cd, Hg, Au, Ag, Cs)

 • neplatí pro každou buňku (přeslička – SiO2) • 2 slou eniny
  2) Sloučeniny

  • Anorganické (neústrojné)

   • voda, soli, plyny

 • Organické (ústrojné) – komplexy:

  • nízkomolekulární (samostatné)

  • nadmolekulární

  • vysokomolekulární

 • Analýza: usušení (105C°) do konstantní váhy

 • voda tvoří 70 – 80% metabolicky aktivní buňky

 • Sušina – org. látky a popelovina (minerál. látky)


 • A anorganick ne strojn l tky
  A) Anorganické (Neústrojné) látky

  A1) Voda

  A2) Soli

  A3) Plyny

  Obr. 2)

  Obr. 3)


  A1 voda
  A1) Voda

  • obecné rozpouštědlo (polární)

  • ionizační činidlo (soli a org. molekuly s polárními skupinami, molekula vody vytváří dipól, vytrhne částici z mřížky jako iont)

  • vytváří tzv. micely (org. ionty se mohou spojovat a proplétat)

  • vytváří reakční prostředí bky

  • teplotně širokospektrá kapalina (0C°- 100C°)

  • teplotní akumulátor

  • vodič tepla (brání přehřátí, zamrznutí, moderátor teploty – pocení)

  • velké povrchové napětí

  • konečný produkt úplné oxidace organických látek

  • zdroj elektronů a protonů pro metabolické reakce (fotosyntéza)


  A2 soli
  A2) Soli

  • podoba iontů

  • vázány na molekuly (i organické) či volné

  • pevné (inkrustující látky) – přeslička

   • (rafidy=krystalky šťavelanu draselného)

 • v podobě iontů – zajišťují osmózu

 • zajišťují tok vody membránou (pasivní transport – koncentrační spád), el. a transportní procesy na membráně

 • podílejí se na funkci makromolekul

 • spoluvytvářejí ústojné roztoky (pufry) - (nikoliv ústrojné)

 • komplex s makromolekulami


 • A3 plyny
  A3) Plyny

  • i vzdušné (dusík, kyslík, oxid uhličitý)

  • rozpuštěny dle parciálních tlaků (= částečných) v cytoplazmě

  • součástí pufrů (nárazníků)

   • u člověka uhličitanový pufr


  B organick strojn komplexy
  B) Organické (ústrojné) – komplexy

  B1) Nízkomolekulární

  B2) Makromolekulární

  B3) Organické molekuly se zvláštními funkcemi

  B4) Nadmolekulární komplexy


  B1 n zkomolekul rn
  B1) Nízkomolekulární

  • Malé organické molekuly

  • Organické kyseliny (mastné jsou složkami tuků), aminokyseliny

  • Monosacharidy, oligosacharidy


  B2 makromolekul rn
  B2) Makromolekulární

  • Bílkoviny (peptidy, aminokyseliny)

  • Polysacharidy

  • Lipidy

  • Nukleové kyseliny

  • Organické molekuly se zvláštní funkcí


  1 b lkoviny
  1) Bílkoviny

  • I. struktura = poměrné zastoupení Ak a jejich sled

   • vytváří makromolekuly

   • z alfa aminokyselin

   • spojeny peptidickou vazbou (* peptidický řetěz – 10Ak = (oligo)peptidy; více = polypeptidy (proteiny)

  • II. struktura = geometrické uspořádání peptid. řet.

   • skládaný list

   • pravotočivá šroubovice (alfahelix), H můstky

  • III. stuktura

   • globulární (klubkovité) – histony, albuminy, globuliny

   • fibrilární (vláknitá) – fibrolin, kolagen, keratin (mechanická fce)

  • IV. struktura = uspoř. podjednotek (=polypeptid. řetězce, které nejsou spojeny peptidic. vazbou)


  Struktura bílkovin

  Obr. 4)

  I. Primární struktura

  III. Terciální struktura

  II. Sekundární struktura

  IV. Kvarterní struktura

  skládaný list

  šroubovice

  alfa helix


  Iv struktura b lkovin
  IV. Struktura bílkovin

  • složení: + prostetická složka

   • fosfoproteidy – kys. fosforečná, (kasein, ovovitelin)

   • glykoproteidy – sacharidy (mucin)

   • lipoproteidy - tuky

   • nukleoproteidy - NK

   • chromoproteidy – barviva (hemoglobin, cytochromy)

   • metaloproteidy


  V znam b lkovin
  Význam bílkovin:

  • strukturní základ

  • dynamické molekuly zajišť. katalýzu rcí (=enzymy, biokatalyzátory)

  • regulátory (hormony)

  • bílkoviny krevního séra – protilátky

  • kontraktilní bílkoviny

  • některé pomocné oporné, krycí fce (kolagen, sklerotin hmyzu)

  • přenašeči

  • reverzibilní a ireversibilní změny struktur (teplota aj...)


  Funkce b lkovin
  Funkce bílkovin:

  • zásobní

  • transportní (hemoglobin)

  • ochranné (imunoglobulin)

  • kontraktilní (myozin)

  • regulační – hormony (inzulin);

  • regulace genet. aktivity – represory

  • toxiny (hadí jedy)

  • strukturní (stavební, opěrné, krycí), v membr.,

  • enzymy

  • informační (role signálů, receptory,

  • templáty – spouštějí či zastavují řadu procesů


  2 sacharidy polysacharidy
  2) Sacharidy, polysacharidy

  • polyhydroxyderiváty aldehydů nebo ketonů

  • dělení:

   • dle funkčních skupin na aldozy, ketozy

   • dle počtu C na triozy, tetrozypentozy, hexozy, heptozy

  • stavební látky a zdroje energie

  • nejrozšířenější biopolymery

  • obsahují 11 a více monosacharidů

  • mezi polysacharidy patří:

   • škrob, glykogen, celulóza, glykoproteiny


  Obr. 5) Struktura celulózy


  3 lipidy
  3) Lipidy

  • estery vyšších mastných kyselin a glycerolu

  • nerozpustné ve vodě

  • zdroj energie v rostlinných i živočišných tucích

  • fosfolipidy tvoří součást biomembrán

  • lipidy vylučované žlučí napomáhají při emulgaci tuků ve střevě


  Obr. 6) Struktura fosfolipidu


  4 nukleov kyseliny
  4) Nukleové kyseliny

  • stavební jednotka nukleotid (=nukleosidfosfát) = fosforylované nukleosidy (=báze + pentóza)

  • polynukleotidové řetězce

  • pořadí bází kódováno I. strukturou bílkovin (sled aminokyselin)

  • DNA, RNA – liší se v cukerné složce i bázi

  • RNA (rRNA, i,mRNA, tRNA, aj.)

  • Ústřední dogma molekulární biologie

  • Funkce: nositel genetické informace


  Struktura nukleov kyseliny
  Struktura nukleové kyseliny

  • I. - sled nukleosidů (nukleotidů)

  • II. - dvouvláknitá, H vazby mezi bázemi

  • III - dvojitá šroubovice stočená do superhelixu

  Obr. 7) Watson a Crick při sestavování modelu DNA

  Obr. 8) I. a II. struktura DNA


  Obr. 9) Struktura

  chromosomu


  B3 organick molekuly se zvl tn mi funkcemi
  B3) Organické molekuly se zvláštními funkcemi

  • Regulační komunikace

   • (buněčná, mezibuněčná, meziorganismová)

  • Malé molekuly

  • Vyskytují se samostatně

  • Pohyblivé

  • Význam: kompletují makromolekuly (bílk.) pro enzymatickou či regulační fci

  • Nukleotidové koenzymy:

   • ATP, NAD+, NADP+, FAD, CoA, cAMP

  • Hormony, fytohormony, steroidy, prostaglandiny, feromony


  B4 nadmolekul rn komplexy
  B4) Nadmolekulární komplexy

  • Biomembrány

   • Lipidy a bílkoviny, základem membránová jednotka silná asi 7nm

 • Ribozomy

  • tvořeny rRNA a bílkovinami, dvě podjednotky

 • Nukleozomy

  • Tvořeny DNA a bílkovinami

  • V buněčném jádře

  • Necelé 2 otočky vlákna DNA kolem 8 molekul bílkovin

  • Nukleozomy základem chromatinu

 • Bílkovinné komplexy

  • Útvary tvořené bílkovinami – vytvářejí základní strukturu buňky (cytoskelet)

  • takový komplex ve formě vláken (fibril) také vytváří nejhojnější bílkovina savců - kolagen

 • Víceenzymové systémy

 • Mikrotubulární a fibrilární struktury


 • Ribosom

  Obr. 11) dle Cooper (1997)

  Obr. 10) Model membrány

  Obr. 12) Schéma nukleosomu (dle Hayese, Pazdera, 2008)

  Obr. 13) Vizualizace cytoskeletu pomocí fluorescenčního mikroskopu (dle Alberts, 1998)


  Literatura
  Literatura:

  • Alberts B. a kol. (1998): Základy buněčné biologie. Espero Publishing, Ústí nad Labem, s.11 obr.1-11 a,b, s.210, s.470, obr.14-24 b.

  • Berger J. (1996): Buněčná a molekulární biologie. Tobiáš, Havlíčkův Brod.

  • Dostál P., Řeháček Z., Ducháč V. (1994): Kapitoly z obecné biologie. SPN, Praha.

  • Jelínek J., Zicháček V. (1999): Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc.

  • Kubišta V. (1992): Obecná biologie. Fortuna, Praha.


  • Loewy a kol. (1991): Cell Structure and Function. Saunders College Publishing, USA, s.59 obr.2-16, s.65 obr.2-26 b, s.67 obr.2-30.

  • Romanovský A. a kol. (1983): Obecná biologie. SPN, Praha.

  • Rosypal S. a kol. (1998): Přehled biologie. Scientia, Praha, s. 61 – 78.

  • Rosypal S. a kol. (2003): Nový přehled biologie. Scientia, Praha.

  • Villee C. a kol. (1989): Biology. Saunders college Publishing, USA.

  • Wallace R., Sanders G., Ferl R. (1996): Biology. H. Collins College Publishers, USA, s.89 obr.4.18.


  Zdroje obr zk
  Zdroje obrázků: College Publishing, USA, s.59 obr.2-16, s.65 obr.2-26 b, s.67 obr.2-30.

  • Obr.1) lide.uhk.cz/pdf/student/psopatp1/parchemuzit.htm

  • Obr. 2) http://image036.mylivepage.com/chunk36/483938/313/Bublinky.JPG

  • Obr. 3) http://www.volny.cz/veletrzni/statistiky/voda.jpg

  • Obr. 4) http://academic.brooklyn.cuny.edu/biology/bio4fv/page/prot_struct-4143.JPG

  • Obr. 5) http://www.inovace.cz/for-high-tech/chemie-materialy/clanek/enzymy-rozkladajici-celulozu---uzitecny-biotechnologicky-nastroj/

  • Obr. 6) http://sci.muni.cz/ptacek/CYTOLOGIE6_soubory/image055.jpg

  • Obr. 7) http://www.agen.ufl.edu/~owens/age2062/OnLineBiology/OLBB/www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookDNAMOLGEN.html

  • Obr. 8) http://www.oskole.sk/userfiles/image/novy/adriana/image003(1).jpg

  • Obr. 9) http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/proceuc/chromosome.jpg

  • Obr. 10) http://www.vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-02_v1/hesla/membrana_biologicka.html

  • Obr. 11) Cooper, G., M. (1997): The Cell-a molecular approach. ASM Press, Washington D.C.

  • Obr. 12) http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=10861&img=1227582237.jpg

  • Obr. 13) http://www.bioweb.genezis.eu/bunka/cytomorfologia/cytoskelet.jpg


  Konec

  Konec College Publishing, USA, s.59 obr.2-16, s.65 obr.2-26 b, s.67 obr.2-30.

  12/08 Autor: PhDr. Přemysl Štindl


  ad