slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ 2013 – 2015 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

slide2

Сіздердің назарларыңызға 2013 - 2015 жылдарға арналған Павлодар қаласының азаматтық бюджеті ұсынылып отыр, онда қала бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері туралы ақпарат және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.

Бұл құжат мынадай бөлімдерді:

- қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерін;

- қала бюджетінің түсімдері және шығыстарын;

- қала бюджетінің атқарылуы туралы есебін қамтиды.

2013-2015 жылдарға арналған қала бюджетінің жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Павлодар қаласының 2013-2017 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының Болжамына сәйкес қалыптастырылған және қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 20 желтоқсанда № 88/13 сессиясында (2013 жылғы 1 ақпандағы № 117/15, 2013 жылғы 11 сәуірдегі №122/18, 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 146/19, 2013 жылғы 13 маусымдағы№ 150/20, 2013 жылғы 9 шілдедегі 165/11, 2013 жылғы 7 тамыздағы №170/23 енгізілген өзгерістерімен) бекітілген.

Құрметтісайтқакелушілер!
slide3

Бюджеттікпроцесстіңсхемасы

Жоспарлау

Атқару

Уәкілетті орган

Экономика жәнебюджеттікжоспарлаубөлімі

Қаржыбөлімі

Әлеуметтік – экономикалық даму болжамыжәне бюджет параметрлерінәзірлеу

Қаржыландыружоспарыныңжиынтығынжасау

Бюджеттікбағдарламаларәкімшілерініңбюджеттікөтініміндерінжәнебюджеттікбағдарламалардықаланың бюджет комиссиясындақарастыру

Қаржыландыружоспарыныңжиынтығынаөзгерістеренгізу

Жоспарланғанкезеңгеарналғанқалабюджетініңжобасынқалыптастыру

Қаланыңбюджетінеөзгерістер мен толықтыруларенгізу

Қалабюджетінатқарубойыншажылдықесебінқалыптастыру

Қалалықмәслихатшешіміменқалабюджетінатқарубойыншажылдықесебінбекіту

Қалалықмәслихаттыңшешіміменқалабюджетінбекіту

slide4

ЖергіліктібюджеттіәзірлеупроцесіЖергіліктібюджеттіәзірлеупроцесі

Әлеуметтік-экономикалық дамыту (5 ж-дық кезеңге) және бюджет параметрлері болжамының (3 жылдық кезеңге) жобасы

Ағым. қаржы жылының 25 сәуірінен кешіктірмей

Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік өтінімдерін және бюджеттік бағдарламалар жобаларын жасау және қарау

Ағым. қаржы жылының 30 мамырына дейін

Ағым. қаржы жылының

1 қазанынан кешіктірмей

Жоспарлы кезеңге арналған қала бюджетінің жобасын қарау және анықтау

Қала бюджетінің жобасын әкімдіктің қарауына ұсыну

Ағым.қаржы жылының15 қазанынан кешіктірмей

Ағым.қаржы жылының 1 қарашасынан кешіктірмей

Алдағы кезеңге арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің жобасын ұсыну

Бюджет бекітілгеннен кейін 2 апталық мерзім ішінде

Қала бюджеті туралы мәслихат шешімін іске асыру туралы қаулысын қабылдау

Мемлекеттік органдардың Бюджеттік бағдарламаларын бекіту

30 желтоқсанға дейін

slide5

Мынадай құжаттар бюджеттің атқарылуына негіз болып табылады

31 желтоқ-санда аяқтала-ды

1 қаңтар- да басталады

БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ

Бюджет кодексі

Республикалық бюджет туралы Заң және жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі

ҚР Үкіметінің немесе республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы әкімдіктің қаулылары немесе жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімдері

Нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдер

Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің міндеттемелері және төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарлары

Мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері және төлемдері бойынша жеке қаржыландыру жоспарлары

Бюджет кодексіне сәйкес бюджеттің атқарылу тәртібін анықтайтын, нормативтік құқықтық актілер

2013 2015
Павлодар қаласының 2013 – 2015 жылдарғаарналғанәлеуметтік – экономикалықдамуыныңнегізгікөрсеткіштері
slide7

Қаланың 2013 жылғаарналғанбюджетіҚала бюджеті – бұл қала мемлекеттік органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мекемелердің міндеттері мен функцияларын және мемлекеттік саясатты іске асыруды қаржымен қамтамасыз ету үшін нақты қол жеткізуге бағытталған орталықтандырылған ақша қоры млн.теңге

slide8
2013 жылы Павлодар қаласыныңбюджетінетүсетінтүсімдермлн.Теңге
slide9
Павлодар қаласыбюджетініңшығыстары

млн.теңге

slide10
2013 жылы Павлодар қаласыбюджетініңқаражаттарынжұмсаудыңнегізгібағыттары
slide11

2013 жылы білімге арналған шығындар 9529,2 млн. теңгені құрады.

Білім беру ұйымдарын ұстау бойынша ағымдағы сипаттағы шығындардан

басқа (еңбек ақы төлеу, коммуналдық қызметтерді төлеу, шаруашылық және

кеңсе тауарларын сатып алу және т.б) мынадай іс-шаралар көзделген:

- мектепке оқулықтар сатып алу және жеткізуге – 133,5 млн. теңге;

- мектеп олимпиадаларын өткізуге – 2,9 млн. теңге;

- жетім баланы(жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған

баланы (балаларды) күтіп ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат

төлемдері - 84,8 млн. теңге;

- білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиелену -

шілерді қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік

қолдауға – 3,6 млн.теңге;

- 7 қала мектептері үшін химия және биология кабинеттеріне жабдықтар сатып

алуға – 28,7 млн. теңге

- - 42 қала мектептері үшін жиһаз жинақтамасын сатып алуға – 30,0 млн.теңге;

- спорттық құрал – жабдық сатып алуға – 11,9 млн.теңге;

- қаланың 28 мектептерінде күрделі жөндеу жүргізуге – 291,1 млн. теңге;

- қаланың 12 бала – бақшаларында күрделі жөндеу жүргізуге – 154,1 млн.теңге;

Білімберугеарналғаншығындар
slide12

Павлодар қаласыбюджетіненқаржыландырылатын

білім беру ұйымдарының саны

67 ұйым

45 ұйым

123 білім беру ұйымдары

Мектепке дейінгі ұйымдар:

Бала–бақшалары-67

20 жалпы білім беру мектептері жанынан ашылған шағын – орталықтар - 20

Орта мектептер және мектеп-интернаттар :

Жалпы білім беру мектептері - 43

Бейінді – оқу

комбинаты - 1

Мектеп-интернаты - 1

11ұйым

Қосымша білім беру мекемелері:

Мектептер - 8

Орталықтар - 2

Клуб -1

slide13
2013 жылықалабюджетіқаражатыесебіненіскеасырылатынәлеуметтіккөмек
 • - Мемлекеттікатаулыәлеуметтіккөмек (500 алушылар) – 16,3 млн. теңге;
 • - Ауылдықжерлердетұратынденсаулықсақтау, білім беру, әлеуметтік
 • қамтамасыз, мәдениетжәне спорт мамандарынаотынсатыпалуүшінәлеуметтік
 • көмеккөрсету (304 алушылар) - 3,0 млн. теңге;
 • - Жергіліктіөкілеттіоргандардыңшешімібойыншамұқтажазаматтардың
 • жекелегентоптарынаәлеуметтіккөмек – 499,4 млн. теңге;
 • - Тұрғынүйкөмегі (3200 отбасы) – 49,0 млн. теңге;
 • - Үйдентәрбиеленіпоқытылатынмүгедекбалалардыматериалдық
 • қамтамасызету (325 алушылар) – 13,9 млн. теңге;
 • - Мүгедектердіоңалтужекебағдарламасынасәйкес, мұқтажмүгедектерді
 • міндеттігигиеналыққұралдарменқамтамасызету (704 адам) жәнеымдаутілі
 • мамандарының (220 адам), жекекөмекшілердіңқызметкөрсетуі (508 көмекші) -
 • 169,3 млн.теңге;
 • - 18 жасқадейінгібалаларғамемлекеттікжәрдемақылар (460 адам)–8,2 млн.тенге.
slide14

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы іс – шараларды жүзеге асыруға арналған шығыстар

млн. теңге

slide15

ТҮКШ іс – шараларына3478,2 млн.теңге

Елдімекендердіжарықтандыру

300,5 млн.теңге

көшеніжарықтандыружәнекоммуникациялардыкүтіпұстау

Жерлеуорындарынкүтіпұстаужәнеоныңсанитариясы501,8млн.теңге

елдімекендердіңсанитариясы, жерлеуорындарынкүтіпұстаужәнекөріктендіру

Суменжабдықтаужүйесініңжұмысістеуінқамтамасызету

179,2 млн. теңге

суменжабдықтаужәне су бөлужүйелерінкүтіпұстаужәне оны ағымдағыжөндеу

Елдімекендердікөріктендіружәнежолқозғалысыныңқауіпсіздігінқамтамасызету

2390,5 млн. теңге

Жаскөшеттердікүту, оқушылардыңжазғыеңбекжасақтарынұйымдастыру, қаланысәндіккөгалдандыру, қоғамдықкөлікаялдамаларындайындаужәнежөндеу, әлеуметтікжарнамалардыәзірлеужәнеұстау, фонтандардыкүтіпүстау, авариялыққалпынакелтіружұмыстарыжәнебағдаршамобъектілерінкүтіп - ұстау

Мемлекеттіктұрғынүйқорыныңсақталуыжәнеавариялықжәнеескергентұрғынүйлердібұзу

106,2 млн.теңге

8 әлеуметтікжалғаберілетінобъектініұстау ,

«Сарыарқа» тұрғын үй кешені ауданында ескерген тұрғын үйлерді бұзу

2013 жылғаарналғанҚаланыңтұрғынүй – коммуналдықшаруашылығынаарналған БЮДЖЕТ шығыстары
slide16
ҚалабюджетініңкөліктікинфрақұрылымынқамтамасызетугеарналғаншығыстарыҚалабюджетініңкөліктікинфрақұрылымынқамтамасызетугеарналғаншығыстары

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2032,2 млн.теңге,

соның ішінде:

қала жолдары – 2015,1 млн.теңге

ауылдық жолдар – 17,1 млн.теңге

Көліктік инфрақұрылымды ұстау

1395,9 млн.теңге,

соның ішінде:

қалалық – 1387,8 млн.теңге,

ауылдық – 8,1 млн.тенге

Автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу 322,4 млн.теңге,

соның ішінде:

қалалық – 317,4 млн.теңге,

ауылдық – 5,0 млн.теңге

Қаланың автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

313,9 млн.теңге, соның ішінде:

қалалық – 309,9 млн.теңге,

ауылдық – 4,0 млн.теңге

slide17

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР

310,9 млн.тенге

Спорт объектілері

265,6 млн. теңге, осыдан:

Ленин кентінде мәдениет үйінің құрылысын жалғастыру;

ипподром салу үшінжобалау-сметалыққұжаттарынәзірлеу (2 кезең)

Білім беру, спорт және ауыл шаруашылығы саласында бюджет қаражаты есебінен 2013 жылы іске асырылатын инвестициялық жобалар

Білім беру объектілері

17,9 млн. теңге, осыдан:

Қаланыңауылдықжеріндегі 3 мектептеріндежәне 4 бала – бақшағимаратындақазандық салу үшінжобалаусметалыққұжаттамаәзірлеу

Ауылшаруашылығыобъектілері

27,4 млн. теңге, осыдан:

Ленин кентінде мал қорымын салу үшінжобалау - сметалыққұжаттамасынамемлекеттіксараптамажүргізужәнетүзету

slide18

Жылуэнергетикалық жүйесі – 233,4 млн. теңге

- «Усолка» шағын станциясы құрылысының аяқталуы

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР 3718,3 млн.теңге

ТҮКШ саласында бюджет қаражаты есебінен 2013 жылы іске асырылатын инвестициялық жобалар
 • Инженерлік-коммуникациялықинфрақұрылым
 • 2636,6 млн.теңге, осыдан:
 • - Зеленстрой кентінде су құбыры желісінің құрылысы;
 • Мойылды және Шәукен ауылына электрмен жабдықтау желілерін салу;
 • Жаңа ауыл және Кенжекөл ауылы ЖТС шағын ауданына қарай сумен жабдықтау желілерін салу;
 • Салынып жатқан тұрғын үйлерге қарай инженерлік жүйелер салу;
 • Реттегіш жиілік қозғалтқышын қолданумен су тазартқыш құрылғысы екінші көтергіш станциясының сорғы жабдығын жңарту

Су-жылуменқамтамасызетужәне су бөлуобъектілері

172,4 млн.теңге, осыдан:

- Сахалин көшесі бойынша жылу желісін реконструкциялау;

- Объектілерді реконструкциялау үшін және ЖСҚ әзірлеу

Көліктікжәнекоммуналдықтехникасы

675,9 млн.теңге, осыдан:

- көшелердіреконструкциялаужобалау - сметалыққұжаттамасынәзірлеу;

(«Горкомхоз» КМК арқылы)

арнайыкоммуналдықтехникасынсатыпалу

2013 4432 9
2013 жылғА АРНАЛҒАН ПАВЛОДАР қаласыныңтұрғынүйқұрылысы (4432,9 млн.теҢге)

6кезектегілерүшін

тұрғынүй салу;

Жас отбасыларына арналған

3 тұрғын үй салу

Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы

жүйесі бойынша 7 тұрғын үй салу

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы

бойынша тұрғын үй салу

«Сарыарқа» тұрғынүйкешенінде

тұрғынүйқұрылысынбастау

slide20

Павлодар қаласыбюджетінің 2012 жылғыатқарылуытуралыесеп(2013 жылғы9 СӘУІРДЕГІ Павлодар қалалықмәслихатының № 123/18 шешіміменбекітілген)

млрд.тенге