Kompetencia mérés eredményei 2006 - PowerPoint PPT Presentation

quinlan-rosales
kompetencia m r s eredm nyei 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetencia mérés eredményei 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetencia mérés eredményei 2006

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Kompetencia mérés eredményei 2006
70 Views
Download Presentation

Kompetencia mérés eredményei 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kompetencia mérés eredményei2006 Készítette: Mészáros-Vásárhely Katalin

 2. Az iskolánk átlagos standardizált képessége matematikából a felmérésben részt vett többi iskola eredményeihez viszonyítva • Átlag feletti a teljesítményünk; • Matematikából az átlagunk nem tér el jelentősen az országos, a városi, vagy a budapesti iskolák átlagától;

 3. Az összes felmért iskola közül mindössze 85 iskola ért el szignifikánsan jobb eredményt a mi iskolánknál; • A városi iskolák közül pedig mindössze 20 iskola teljesített jelentősen jobban a saját iskolánknál;

 4. A diákok képességeloszlásának néhány jellemzője matematikából a mi iskolánkban és azokban a részpopulációkban, amelyekbe mi is beletartozunk • Tanulóink több mint 50%-nak átlagon felüli a teljesítménye; • Tanulóink tudása matematikából nem egységes; • A kiemelkedő képességű tanulóink aránya jóval nagyobb mint a gyenge képességüeké; • Jól működik a differenciálás;

 5. A gyengén teljesítő tanulóink átlaga jobb mint az országos vagy a hasonló iskolatípusban tanuló diákoké; • Iskolánkban sokkal jobban működik a felzárkóztatás, • Tanulóink 75%-a az országos, a hasonló iskolatípusban tanulók, valamunt a Szentendrei kistérségben tanulók átlaga felett teljesített; • A kiemelkedő képességű tanulóink átlaga is jelentősen jobb az egyes részpopulációk diákjaihoz képest; • Jól működik iskolánkban a tehetséggondozás,

 6. Tanulói képességek matematikából a városi iskolákban és a mi iskolánkban • A második szint a minimális szint, melynek elérése szükséges a további szintek megszerzéséhez, illetve a mindennapi életben való boldoguláshoz;

 7. Kisebb az 1. illetve a 2. képességi szinten megrekedt taulóink aránya a hasonló iskolatípusban tanuló diákokéhoz képest, míg a 4. képességi szintet elért tanulóink aránya jóval nagyobb;

 8. A mi iskolánk átlagos standardizált képessége szövegértésből a felmérésben részt vett többi iskola eredményeihez viszonyítva • Átlag feletti a teljesítményünk • Átlagunk jelentősen magasabb az országos átlagnál és a hasonló iskolatípusban tanuló diákok átlagánál

 9. Az összes felmért iskola közül mindössze 92 iskola teljesített szignifikánsan jobban; • A városi iskolák tekintetében mindössze 27 iskola ért el nálunk jelentősebben jobb eredményt;

 10. A diákok képességeloszlásának néhány jellemzője szövegértésből, a mi iskolánkban és azokban a részpopulációkban , amelyekbe mi is beletartozunk • Tanulóink több mint 50%-a átlagon felül teljesített; • Tanulóink tudása egységes szövegértésből;

 11. A leggyengébb tanulóink átlaga jobb mint bármilyen más iskolatípusba tanuló diákok átlaga; • Tanulóink 25%-ának jobb a teljesítménye mint az országos átlagnak vagy a hasonló iskolatípusban tanuló diákok átlaga sőt a szentendrei kistérségben tanuló diákok 50%-ánál is jobban teljesítettek; • A kiemelkedő tanulóinknak is jobb a teljesítménye mint az egyes részpopulációk tanulóinak átlaga; • Jól működik iskolánkban a tehetséggondozás és a felzárkóztatás is;

 12. Tanulói képességek szövegértésből a városi iskolákban és a mi iskolánkban • A második szint a minimális szint, amelynek elérése szükséges a további szintek megszerzéséhez és a mindennapi életben való boldoguláshoz

 13. Egyáltalán nincsenek leszakadó diákjaink; • Nagyon kevés az 1. illetve 2. képességi szinten megragadt tanulók aránya, tanulóink tulnyomó része elérte a 3. képességi szintet;