Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation

quincy-landry
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální učební materiál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální učební materiál

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Digitální učební materiál
214 Views
Download Presentation

Digitální učební materiál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Digitální učební materiál

  2. LOGO! 12/24 RC moduly Vstupy:digitální I1 až I8 log „0“ < 5 V log „1“ > 8,5 V analogové AI1, AI2, AI3, AI4 napětí 0 až 10 V proud 0 až 20 mA odpovídající vstupní piny:I1 = AI3, I2 = AI4 I7 = AI1, I8 = AI2

  3. LOGO! 12/24 RC moduly Výstupy: pouze releové Q1 až Q4 • Kontakty relé jsou potenciálově odděleny od napájecího napětí a od vstupů. • Na výstupy lze připojit různé zátěže, např. žárovky, zářivky, motory, stykačová relé atd. • Spínací frekvence maximálně 5 Hz (2 Hz při induktivní zátěži).

  4. konektor pro připojení paměťového modulu a PC konektor pro rozšiřující moduly +L M I3 I4 I6 I7 I8 I1 I2 I5 SIEMENS ESC OK Q1 Q2 Q3 Q4 LOGO! 12/24 RC moduly

  5. LOGO! 12/24 RC moduly K LOGO! lze připojit následující rozšiřovací digitální moduly:

  6. LOGO! 12/24 RC moduly K LOGO! lze připojit následující rozšiřovací analogové moduly:

  7. LOGO! 12/24 RC moduly K LOGO! lze připojit následující rozšiřovací komunikační moduly:

  8. LOGO! 12/24 RC moduly Příklad maximální konfigurace LOGO! s analogovými vstupy a výstupy.

  9. Použité zdroje: SIEMENS. LOGO! 0BA6 Manuál [on line]. 2008 [cit. 2013-03-6]. Dostupné z: http://stest1.etnetera.cz/ad/current/content/data_files/automatizacni_systemy/mikrosystemy/ logo/zakladni_pristroje/manualy/manual_logo-0ba6_11-2008_cz.pdf Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Peter Podoba.