academic program field trip 2 nd pan asia pacific congress on military medicine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้กรอบและแนวคิดของ Academic Program จาก ๔ เหล่าทัพ กิจกรรม PowerPoint Presentation
Download Presentation
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้กรอบและแนวคิดของ Academic Program จาก ๔ เหล่าทัพ กิจกรรม

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้กรอบและแนวคิดของ Academic Program จาก ๔ เหล่าทัพ กิจกรรม - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

กลุ่มที่ ๑ การเตรียมข้อมูล Academic Program และ Field Trip ของการประชุม 2 nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้กรอบและแนวคิดของ Academic Program จาก ๔ เหล่าทัพ กิจกรรม ๑. ผู้เข้าประชุมระดมสมอง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้กรอบและแนวคิดของ Academic Program จาก ๔ เหล่าทัพ กิจกรรม' - quincy-collins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
academic program field trip 2 nd pan asia pacific congress on military medicine
กลุ่มที่ ๑ การเตรียมข้อมูล Academic Program และ Field Trip ของการประชุม 2nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้กรอบและแนวคิดของ Academic Program จาก ๔ เหล่าทัพ

กิจกรรม

๑. ผู้เข้าประชุมระดมสมอง

๒. นำเสนอกรอบและแนวคิดในวันที่ ๒

1 health aspects of humanitarian assistance and disaster relief
1. Health aspects of humanitarian assistance and disaster relief
 • การลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ (พอ.+ ส.เวชศาสตร์การบินฯ)
 • นิติเวช (การพิสูจน์เอกลักษณ์) (ตำรวจ)
 • Health care medicine (สภากาชาดไทย)
 • ปัญหาจากภัยธรรมชาติและปัญหาชายแดน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 • การขนส่งทางอากาศและน้ำจากประสบการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา (สพฉ.)
 • เหตุการณ์พายุนากีส ประเทศพม่า (จุฬาฯ)

(ต่อ)

1 health aspects of humanitarian assistance and disaster relief1
1. Health aspects of humanitarian assistance and disaster relief(ต่อ)

7. Blast Injury ในภาคใต้ (บก.กองทัพไทย)

8. ศูนย์ส่งกลับ (ตำรวจ)

9. Cadio Palmary resuscitation intra osseous line (innovation)/ training program in military medical personnel

10. การบรูณาการทางการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วม (ทภ ๑)

11. ระบบการจัดการช่วยเหลือสัตว์ในภัยพิบัติ (สัตว์เลี้ยงในเมือง)

12. บทบาทของพยาบาลทหารในภัยพิบัติ (อุทกภัย)

2 infectious diseases environmental and preventive medicine
2. Infectious diseases, environmental and preventive medicine
 • Flu (จุฬาฯ)
 • มาเลเรีย
 • HIV (จุฬาฯ)
 • HBV (จุฬาฯ)
 • ข้อมูลเชิงระบาดวิทยา เช่นเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเมือง (จุฬา)
 • การเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน (สวพท.)
 • ไข้หวัดใหญ่ 2009 (รพ.รร.6+AFRIMS)
 • วัคซีนไข้เลือดออก, เอดส์, Drug resistant (รพ.รร.6+AFRIMS)
 • HIV ในพลทหาร ข้อมูลสุขภาพของทหาร (สพธ.)
3 military health education and training
3. Military health education and training
 • Training : Emergency medical technician intermediate level เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินช่วยสนับสนุนทหาร (สพฉ.+ ทร.)
 • การฝึกของนักเรียนแพทย์ทหาร วพม.
 • การฝึกนักเรียนพยาบาลไปให้คำปรึกษาผู้ประสบภัยน้ำท่วม (วพบ.)
 • โครงการเพิ่มขีดความสามารถกำลังรบในการช่วยชีวิตตนเองและเพื่อนในสถานการณ์ทางทหาร(ทร.)
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ (พร.ฝึกร่วมกับ สพฉ.)
 • การสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ทหาร (พอ.)
4 military health promotion and rehabilitation
4. Military health promotion and rehabilitation
 • ยาเสพติด (รพ.รร.6, สวพท.)
 • การตรวจสุขภาพทหารประจำปี (สวพท.,สพธ., ทอ, ตำรวจ)
 • โครงการสร้างเสริมสุขภาพกองทัพไทย โดย อ.กมลพร ร่วมมือกับ สสส. (พล.ท.สืบพงษ์)
 • Regeneration medicine, healing, stem cell (ตร.)การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อซ่อมแซมกระดูกอ่อน
 • การใช้ hyperbaric chamber ในการรักษาแผล
miscellaneous
Miscellaneous
 • Readiness (พล.ต.ถนอม)
 • Disaster preparedness and response (บก.กองทัพไทย)
 • นวัตกรรมทางการแพทย์ทหาร (ตร. เป็ดน้อยเตือนภัย/ เครื่องเตือนไฟช็อต ไฟดูด) (โรงพยาบาลสนามของ พร.)

(๑. การตกแต่งบาดแผลสมมุติโดยใช้เนื้อเทียม ๒. ชุดเครื่องมือแพทย์ส่งกลับทางอากาศ ๓ PTRS –position tracking and recording systemทภ๑ พันสร ๒-พบ.) เก้าอี้ทันต

กรรมสนาม

international speakers
International speakers
 • สึนามิ (บก.กองทัพไทย)
 • กำมันตภาพรังสี ในญี่ปุ่น
 • ไฟป่า ในออสเตรเลีย
 • แผ่นดินไหว ในจีน
slide10

Field Trip

 • Fresh water Tsunami, พิสูจน์เอกลักษณ์
 • การฝึกJCEX (Joint and Combine Exercise) (รพ.สนาม) - ฝึกร่วม ทบ. ทร.สพฉ.ปภ. – พื้นที่การฝึกเขาอีโต้ ปราจีนบุรี SAR, Evacuation, Mobile Hospital(Mobile Surgical Unit), DVI( Disaster Victim Identification)
 • Flood and Landslide
 • Death from Electric (Academic Program)
 • Hospital field exercise 4 เหล่าทัพ (Static show & exercise)

หมายเหตุ เทคโนโลยี eyecatchingทันสมัย เป็นการสนธิกำลัง 4 เหล่า การบริหารจัดการ สะดวกสบาย ไม่ไกลจากกทม.

 • Command and control distance and remote demonstration , Telemedicine
 • Disaster knowledge การฝึกร่วม ทบ.,ทอ.,ทร.และ สพฉ. (พ.ท.อิทธินันท์)
slide11

NBC (Nuclear and Bio and Chemical)

ฝึกร่วม 3 เหล่าทัพ (ทบ.,ทร.,การท่าอากาศยาน,ทอ.)

1. ดูพื้นที่จริง

2.Tele

field trip
Field trip

การฝึก JCEX (Joint and Combine Exercise) (รพ.สนาม) - ฝึกร่วม ทท., ทบ., ทร., ทอ., ตร., สพฉ., ปภ. – พื้นที่การฝึก(เช่น เขาอีโต้ ปราจีนบุรี,ร.๑๑,

พล ม.๒, บน.๖ ดอนเมือง,อู่ตะเภา สัตหีบ) SAR, Evacuation, Mobile Hospital (Mobile Surgical Unit), DVI ( Disaster Victim Identification)

- งบประมาณ ใช้ งป.ในส่วนของแต่ละเหล่าทัพ และ สพฉ.

- ผู้ประสานงานหลัก – พบ. (กยข.)

 • option 1 ฐานทัพเรือสัตหีบและ Pattaya
 • option 2 ร.11 และ อยุธยา
slide14

option 1

ฐานทัพเรือสัตหีบและ Pattaya

option 2

ร.11 และ อยุธยา

plenary
Plenary
 • Plenary I - บทบาทของแพทย์ทหารในภาวะมหาอุทกภัย

(พล.ต.กฤษฎา)

 • Plenary II (ต่างชาติ 1 คน)
 • Plenary III (ICMM 1 คน)
 • Plenary IV (Emerging and re-emerging infectious diseases in Asia Pacific Region),
 • Plenary V (Military health education and training- ต่างชาติ)
 • Plenary VI (Military health promotion and rehabilitation -ต่างชาติ) หรือ โครงการสร้างเสริมสุขภาพกองทัพไทย
symposium
Symposium
 • Symposium I-Military Medical School
 • Symposium II- HADR
 • Symposium III-Infection