Kort status fra emeldingsprosjektet
Download
1 / 8

Kort status fra eMeldingsprosjektet - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Kort status fra eMeldingsprosjektet. v. Asle Brustad p rosjektleder - eMeldinger Orkdal, 19. september 2012. Normen, målgruppe 1 Rådmann og helsesjef (eller tilsvarende ), kommuneoverlege. Har vært på besøk hos 10 av 12 kommuner (bare Snillfjord og Orkdal gjenstår)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kort status fra eMeldingsprosjektet' - quin-serrano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kort status fra emeldingsprosjektet

Kort status fra eMeldingsprosjektet

v. Asle Brustad

prosjektleder - eMeldinger

Orkdal, 19. september 2012


Normen m lgruppe 1 r dmann og helsesjef eller tilsvarende kommuneoverlege
Normen, målgruppe 1Rådmann og helsesjef (eller tilsvarende), kommuneoverlege

 • Har vært på besøk hos 10 av 12 kommuner (bare Snillfjord og Orkdal gjenstår)

 • Informasjon om innholdet i Normen

 • Har gått gjennom roller, ansvar og forpliktelser for målgruppen

 • Gjennomgående oppfatning at dette bør integreres i kommunenes overordnede styringssystem, helst som en implisitt del av gjennomgående kvalitetssystem


Normen m lgruppe 2 enhetsledere helse
Normen, målgruppe 2: Enhetsledere (helse)

 • Første samling gjennomført i Meldal mandag 17. september med ca. 30 deltakere

 • Håper samlingen opplevedes som nyttig

 • Vi prøver å justere neste samling 1. oktober mtp. å engasjere deltakerne gjennom gruppearbeid ol., erfaringen var at det ble litt for mye enveis kommunikasjon i første samling. 1. oktober er det pt. nærmere 50 påmeldte.

 • Viktig at dette følges opp lokalt i ettertid med opplæring og systematisk oppfølging av ansatte

 • Videre at prosedyrer gjennomgås, settes inn i - og forankres i et overordnet styringssystem, jfr. inntrykk fra målgruppe 1.


Normen m lgruppe 3 ikt ansvarlige og systemansvarlige plo systemer
Normen, målgruppe 3: IKT-ansvarlige og systemansvarlige PLO-systemer

 • Her har vi ikke verken opplegg eller datoer klare ennå.

 • Sannsynlig at vi legger inn Normen som del av en større agenda knyttet til teknologi-prosjektene som ruller og går ute i kommunene nå.


Teknologiprosjekter
Teknologiprosjekter

 • Meldal og Hitra er i gang og bruker eMeldinger mellom PLO og legekontor

 • Svært gode erfaringer internt, og legene er kjempefornøyd!

 • Rindal har bestilt installasjon av nødvendig programvare i oktober. Bruker Meldal som sparring partner siden de har samme system.


Gerica tieto
Gerica – Tieto

Under arbeid:

 • Gjennomføring av «nivåkonvertering» som sikrer tilgangsstyring iht. forskrift skal etter planen være gjennomført ila. september.

  Videre:

 • Avtaler på installasjon og opplæring eLink er på det nærmeste på plass, siste rest følges opp av Tieto i disse dager.

 • Kjøreplaner vil bli løpende avtalt mellom Tieto v. Marianne Aas Karlsen og den enkelte kommune. Ambisjonen er ferdigstilling innen årsskiftet.


Kommunikasjon med sykehus
Kommunikasjon med sykehus

 • Siste vi har hørt om pilot mellom Trondheim kommune og St. Olavs er ytterligere forsinkelser. Sykehuset vil sannsynlig vis ikke være klar før 3. kvartal 2013.

  Nytt fra Meldal:

 • De skal teste epikriser og labsvar mellom deres Cosdoc og St. Olavs i nær framtid.

 • På spørsmål om hvilken avdeling i St. Olavs de skal teste mot sier det at «…systemet er slik at uansett hvilken vei meldingen går, kommer den dit pasienten er og inn i dennes journal …» «Det fungerer også slik i dag. Når legekontoret sender en e-melding til Sykepleietjenesten ved Meldal Helsetun, kommer den til den avdelingen pasienten/brukeren er slik at ansvarlig sykepleier der kan åpne den..»

 • Musikk i mine ører 


Samhandling med hph
Samhandling med HPH

 • Var med i møte med prosessveilederne i Surnadal 4. september

 • Noe varierende om det var god kobling mellom dem og eMeldingsprosjektene lokalt i kommunene

 • Håper dette er kommet på plass nå – dette bør være to sider av samme sak