Download
spodobovanie na konci slov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPODOBOVANIE na konci slov PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPODOBOVANIE na konci slov

SPODOBOVANIE na konci slov

1070 Views Download Presentation
Download Presentation

SPODOBOVANIE na konci slov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SPODOBOVANIEna konci slov Slovenský jazyk 4. ročník ZŠ Mgr. Tímea Matušeková http://www.timi.wbl.sk

 2. Doplň do slov správnu spoluhlásku.

 3. hra_ hrad d t kr_ krv u v ko_ kov v u bre_ breh ch h

 4. holu_ holub b p výcho_ východ t d kalu_ kaluž ž š bato_ batoh ch h

 5. hrí_ hríb b p spe_ spev v u penia_ peniaz s z žalu_ žaluď ď ť

 6. chlie_ chlieb p b plo_ (slivky) plod (slivky) d t nô_ nôž š ž výťa_ výťah h ch

 7. su_ sup p b vpre_ vpred d t kô_ kôš š ž pove_ povedz c dz

 8. mu_ muž ž š vyle_ vylez s z pora_ poraď ď ť pove_ povedz dz c

 9. le_ lev v u pstru_ pstruh h ch víťa_ víťaz z s pohra_ pohrab b p

 10. pá_ páv v u tr_ trh ch h privia_ priviaž ž š pl_ plť ť ď

 11. kro_ krov v u nepora_ neporaď ď ť polo_ polož š ž hla_ hlad t d

 12. Výborne!!! Teraz si spočítaj, koľko šťastných smajlíkov si získal(a). VYHODNOTENIE

 13. 36 – 32 31 - 27 26 - 18 17 - 9 8 - 0 Chceš sa zahrať ešte raz?

 14. GRATULUJEM !!!

 15. Celkom dobre...

 16. No, mohlo to byť lepšie!

 17. Joj, asi si treba zopakovať učivo!!!

 18. Ajajáj !!! Čo s tým urobíme?