finansiranje stranaka iz bud eta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finansiranje stranaka iz budžeta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finansiranje stranaka iz budžeta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Finansiranje stranaka iz budžeta - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Finansiranje stranaka iz budžeta. Septembar 2006. Budžetsko finansiranje redovnog rada političkih stranaka. Šta je “redovan rad”? Da li sredstva imaju određenu namenu? Da li se sredstva koriste za rad parlamentarnih grupa? Da li korisnika određuje podnosilac liste ili narodni poslanik?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Finansiranje stranaka iz budžeta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bud etsko finansiranje redovnog rada politi kih stranaka
Budžetsko finansiranje redovnog rada političkih stranaka
 • Šta je “redovan rad”?
 • Da li sredstva imaju određenu namenu?
 • Da li se sredstva koriste za rad parlamentarnih grupa?
 • Da li korisnika određuje podnosilac liste ili narodni poslanik?
 • Šta je svrha budžetskog finansiranja?
 • Kako se određuju merila za raspodelu?
bud etsko finansiranje redovnog rada politi kih stranaka u srbiji
Budžetsko finansiranje redovnog rada političkih stranaka u Srbiji
 • “Redovan rad” - sve osim izborne kampanje
 • Nema obaveze da se sredstva koriste za rad parlamentarnih grupa
 • Kombinovano rešenje za određivanje nosioca raspodele
 • Smanjivanje zavisnosti od privatnih finansijera/ obezbeđivanje sredstava za funkcionisanje stranaka
 • Značajno uvećanje sredstava od 2004 i promena kriterijuma (udeo u budžetu RS umesto broja prosečnih zarada)
zakonska odredba lan 4
Zakonska odredba – član 4
 • Sredstva iz javnih izvora koja se obezbeđuju za finansiranje redovnog rada političke stranke čiji su kandidati izabrani za poslanike, odnosno odbornike, određuju se na nivou od 0,15% budžeta Republike Srbije (umanjenog za transfere drugim nivoima vlasti i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja), 0,1% budžeta jedinice teritorijalne autonomije (umanjenog za transfere od drugih nivoa vlasti i drugim nivoima vlasti) odnosno 0,1% budžeta jedinice lokalne samouprave (umanjenog za transfere od drugih nivoa vlasti).
 • Sredstva iz stava 1. ovog člana u visini od 30% raspoređuju se u jednakim iznosima političkim strankama koje imaju poslanike ili odbornike, a ostatak sredstava (70%) srazmerno broju poslaničkih, odnosno odborničkih mesta.
 • Ministarstvo nadležno za poslove finansija, odnosno nadležni organ uprave jedinice teritorijalne autonomije, odnosno organ jedinice lokalne samouprave, srazmerni deo sredstava iz stava 1. ovog člana prenosi političkim strankama svakog meseca, do desetog u mesecu za prethodni mesec.
zakonska odredba kombinovano tuma enje koje se primenjuje na republi kom nivou
Zakonska odredba – kombinovano tumačenje koje se primenjuje na republičkom nivou
 • Sredstva se dele strankama čiji su članovi ušli u Skupštinu (na sopstvenoj listi, na koalicionoj listi ili na tuđoj listi)
 • Nakon gašenja neke stranke vrši se novi obračun i preraspodela (primer DC i NDS)
 • Sredstva se dodeljuju nezavisno od stvarnog stanja u skupštini – u slučaju da neki narodni poslanici napuste stranku i pređu u neku neparlamentarnu, bivša stranka nastavlja da dobija sredstva i “za njih” (primer prelazaka u PSS, stvaranje SDPO)
 • Kada poslanik pređe u drugu “izbornu” parlamentarnu stranku, povećavaju se sredstva koja dobija ta stranka (primer prelazaka iz GSS u DS)
 • Nezavisni poslanici i stranke koje nisu bile parlamentarne kada je skupština konstituisana ne dobijaju budžetska sredstva (primer SDPO, PSS itd.)
stvarno stanje broj narodnih poslanika i udeo u finansiranju partija iz bud eta
Stvarno stanje: broj narodnih poslanika i udeo u finansiranju partija iz budžeta
preporuke
Preporuke
 • Nedvosmisleno odrediti ciljeve budžetskog finansiranja stranaka
 • Zakonom precizirati na šta se mogu trošiti ova sredstva, odnosno bliže odrediti pojam “redovnog rada političkih stranaka”
 • Zakonom nedvosmisleno odrediti nosioca prava na sredstva iz budžeta (pitanje stranaka koje uđu u skupštinu na koalicionoj ili tuđoj listi)
 • Obavezati stranke da deo sredstava koriste za kvalitetniji rad poslaničkih grupa
 • Utvrditi jasnija merila za raspodelu budžetskih sredstava, u skladu sa ciljevima finansiranja
 • Smanjiti udeo sredstava koja se u jednakom iznosu dodeljuju strankama i povećati udeo sredstava koji se dodeljuje u skladu za njihovom zastupljenošću u skupštini
 • Obezbediti adekvatnu kontrolu trošenja sredstava u skladu sa namenama (Državna revizorska institucija i drugi)
 • Obezbediti da javnost bude adekvatno upoznata sa podacima o tome kako su stranke iskoristile sredstva dobijena iz budžeta
 • Zakonom urediti pitanje finansiranja aktivnosti nezavisnih poslanika