doklady n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doklady PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doklady

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Doklady - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Doklady. Doklad. Originální písemnost, která zachycuje hospodářskou operaci. Dělení dokladů. dle místa vzniku dle počtu zachycených operací dle druhu. Doklady dle místa vzniku. vnější (externí) – podnik x okolí vnitřní (interní) – účetní operace uvnitř podniku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Doklady' - quennell-poirier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
doklad
Doklad
 • Originální písemnost, která zachycuje hospodářskou operaci
d len doklad
Dělení dokladů
  • dle místa vzniku
 • dle počtu zachycených operací
 • dle druhu
doklady dle m sta vzniku
Doklady dle místa vzniku
 • vnější (externí) – podnik x okolí
 • vnitřní (interní) – účetní operace uvnitř podniku
doklady dle po tu zachycen ch operac
Doklady dle počtu zachycených operací
 • Jednotlivé: 1 operace = 1 doklad
 • Sběrné: více stejných operací = 1 doklad (maximálně 1 měsíc)
doklady dle druhu
Doklady dle druhu
 • faktura vystavená – FAV
 • faktura přijatá – FAP
 • příjmový pokladní doklad – PPD
 • výdajový pokladní doklad – VPD
 • bankovní výpis – BV
 • úvěrový výpis – ÚV
 • vnitřní účetní doklad – VÚD
 • příjemka – P
 • výdejka – V
 • převodka – PV
faktura vydan
Faktura vydaná

doklad potvrzující prodej, já jsem dodavatel

faktura p ijat
Faktura přijatá

doklad potvrzující nákup, já jsem odběratel

p jmov pokladn doklad
Příjmový pokladní doklad

peníze do pokladny

v dajov pokladn doklad
Výdajový pokladní doklad

peníze z pokladny

bankovn v pis
Bankovní výpis

zachycuje změny peněz na bankovním účtu

v rov v pis
Úvěrový výpis

zachycuje změny peněz na úvěrovém účtu

vnit n etn doklad
Vnitřní účetní doklad

obecný doklad pro vnitropodnikové operace - účtování mezd, odpisů, atd.

p jemka
Příjemka

příjem zásob na sklad

v dejka
Výdejka

výdej zásob ze skladu

p evodka
Převodka

převod zásob z jednoho skladu na druhý, kombinuje příjemku a výdejku

n le itosti dokladu
Náležitosti dokladu
 • Označení dokladu
 • Číslování dokladu
  • zkratka dokladu
  • číslo dokladu
 • Zúčastněné osoby (dodavatel, odběratel, firma, přijal od, vydal komu.)
 • Datum
  • datum vystavení
  • datum splatnosti (FAV, FAP)
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Obsah účetního dokladu
 • Informace o – množství, ceně za MJ, ceně celkem (s a bez DPH)
 • Podpis zodpovědné osoby
 • Účtování dokladu
pr ce s u ebnic1
Práce s učebnicí
 • Úloha 2.2.
 • Úloha 2.3.
ob h doklad
Oběh dokladů
 • PŘIJETÍ DOKLADU/VYSTAVENÍ DOKLADU
 • KONTROLA DOKLADU – věcná a formální
 • PŘÍPRAVA K ZAÚČTOVÁNÍ
 • ZAÚČTOVÁNÍ
 • ARCHIVACE
 • SKARTACE
slide21

Vystavení dokladu –na základě informací od zodpovědné osoby (max. do 14. dnů), zapsat trvalým charakterem

 • Přijetí dokladu – zapsáno do knihy došlé pošty a předání zodpovědné osobě ke kontrole
slide22

Kontrola dokladu

 • formální – kontrolujeme, zda doklad má všechny náležitosti (provádí účetní)

b) věcná – kontrolujeme, zda údaje na dokladu jsou správně a ve správné výši (provádí např. nákupčí, prodejce)

slide23

Příprava dokladu k zúčtování – roztřídění dokladů dle druhů, očíslování, zaevidování

 • Zaúčtování účetního dokladu
  • DE: zápis do peněžního deníku
  • Ú: zápis do deníku, hlavních knih
slide24

Archivace- úschova do šanonu, úschova do archivních krabic 

  • Archivační doba
   • 10 let - účetní uzávěrka (rozvaha)
   • 20 let - důchodové listy
   • 5 let - účetní doklady
 • Skartace- likvidace dokumentů po uplynutí archivační doby