vranov nad top ou n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vranov nad Topľou PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vranov nad Topľou

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Vranov nad Topľou - PowerPoint PPT Presentation

quemby-dale
201 Views
Download Presentation

Vranov nad Topľou

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vranov nad Topľou

 2. Základné údaje Okres: Vranov nad Topľou Kraj: Prešovský Počet obyvateľov: 23 136 (2009)  Muži: 11 385 Ženy: 11 751 Nezamestnanosť: 2 708    Muži: 1 469   Ženy: 1 239 Rozloha: 34,36 km2 Nadmorská výška: 132 m Prvá zmienka: r. 1270 Štatút obce: mesto Primátor: Ing.Ján Ragan

 3. Symboly mesta

 4. História Varano - názov mesta v lat. 1270: prvá písomná zmienka o Vranove 1270 – 1523: vlastníkmi Vranova boli Rozgoňovci 1523 – 1605: vlastníkmi Vranova bol rod Bátoriovcov 1363: Vranov sa prvýkrát spomína ako mesto - „civitas“ 1890: zriadená prvá verejná knižnica vo Vranove 22. december 1903: začiatok prevádzky železničnej trate Vranov nad Topľou – Trebišov 1. apríl 1922: deň otvorenia Matičnej knižnice vo Vranove 1927: nové úradné pomenovanie mesta: Vranov nad Topľou

 5. Historické pamiatky, budovy Bývalý kláštor pavlínov Bazilika Narodenia Panny Márie Barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom Židovský cintorín

 6. Osobnosti • Hartmann Jozef (1700 – 1764) - sochár, rezbár, pracoval vo Vranove pre paulínsku rehoľu, v Kostole narodenia Panny Márie vytvoril hlavný a bočné oltáre, kazateľnicu a vstupný portál • Bencúr Jozef (1806 – 1886) - zakladateľ a majiteľ prvej cementárne na výrobu roménskeho cementu v Uhorsku v Skrabskom. Cementáreň pracovala od r. 1856 do r. 1910. Tu vyrobený cement v r. 1868 na krajinskej výstave v Budapešti bol vyznamenaný zlatou medailou, v r. 1905 na svetovej výstave v Paríži vyznamenali cementáreň za výbornú kvalitu cementu. • Jakobeus Jakub (1591 – 1645) - básnik, učiteľ, evanjelický farár, pôsobil v Kučíne a Soli. Venoval sa literárnej činnosti, v ktorej reaguje i komentuje duchovné, politické a spoločenské problémy doby.Napísal Slzy, vzdychy a prosby národa Slovenského. • Kracker Ján Lukáš (1717 – 1779) - maliar, predstaviteľ stredoeurópskeho neskorobarokového maliarstva. Uskutočnil pre Vranov rozsiahly súbor prác - výzdobu portálu, priečelia a schodiska, domácej kaplnky a reprezentačným miestností konventu, výzdobu klenby a chóru kostola. Ďalším jeho autentickým dielom je výjav sv. Pavla Pustovníka na voze ťahanom levmi na klenbe kláštorného schodiska kláštora paulínov. • Lesnaiová Anna (1885 N. Hrušov – 1966 USA) - spisovateľka, insitná maliarka. Žila v kaštieli svojich rodičov v N. Hrušove. Namaľovala obraz Slovenké lurdy (Mystérium), ktorý zobrazuje udalosť z r. 1929, kedy sa v Dlhom Klčove Márii Šaffovej zjavila Panna Mária. Je autorkou knihy Na začiatku bola záhrada, v ktorej opisuje miestne zvyky, piesne a folklórne zaujímavosti z prelomu storočia.

 7. Služby – kultúra, kino, šport Mestský futbalový klub Pozvánka na kultúrne podujatie Dom kultúry Folklórny súbor Vranovčan Ortodoxná židovská synagóga Múzeum Vranovské chodúľové divadlo http://www.youtube.com/watch?v=LhvV3ZCOFIU

 8. Priemyselné závody PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. Agrostav Manier Production Roil, Vranov nad Topľou Sadrokartóny

 9. Cestovný ruch Letné kúpalisko Domaša Splavovanie riek Rybolov

 10. Zaujímavosti • Hrad Čičva, týčiaci sa neďaleko mesta, pripomína niekdajšiu príslušnosť mesta k hradnému panstvu Čičva • V meste a regióne sa zachovali bohaté ľudové tradície. Folklór zemplínskeho a šarišského regiónu s temperamentnými piesňami a tancami je všeobecne obľúbený. Zárukou zachovania folklóru do budúcnosti je jeho obľuba u mladých ľudí, ktorí ho s veľkými úspechmi šíria vo svete. Na každoročnej prehliadke folklóru v auguste počas Hornozemplínskych folklórnych slávností sa schádzajú súbory z regiónu i zo zahraničia. • V meste je bohatý hudobný život zastúpený pestrou paletou hudobných podujatí i záujmovou činnosťou. Veľmi obľúbený je v meste zborový spev. Jeho každoročnou prehliadkou za účasti zahraničných zborov sú Vranovské zborové slávnosti. Bohatou činnosťou sa prezentujú kvalitné spevácke zbory, niektoré z nich dosahujú celoslovenské i medzinárodné úspechy. Celoslovenská súťaž amatérskych spevákov populárnej piesne Zlatý gaštan nadväzuje na súťaž detských spevákov Gaštanček. Každoročne sa v meste koná koncert v rámci medzinárodného hudobného festivalu Pontes - Mosty medzi mestami pod záštitou Českej komisie pre UNESCO.

 11. Zdroje • www.portal.statistics.sk • www.wikipedia.sk • www.vranov.sk • www.obnova.sk • www.edb.sk • www.vranovcan.sk • www.vranovcan.sk

 12. Ďakujem za pozornosť Paula Drabiščáková 3.Cdrabiscakova8c@gjar-po.sk