BAZE PODATAKA - PowerPoint PPT Presentation

baze podataka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAZE PODATAKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAZE PODATAKA

play fullscreen
1 / 13
BAZE PODATAKA
238 Views
Download Presentation
quasim
Download Presentation

BAZE PODATAKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BAZE PODATAKA IV razred

 2. Pojam baze podataka • Grupacije podataka, • Prema određenim kriterijumima, Definicija: baza podataka nastaje kada se grupišu srodni podaci u oblik pogodan za korišćenje

 3. Modeli baza podataka: • Hijerarhiski • Mrežni • Relacioni

 4. Relacione baze podataka • Podaci su podeljeni u logičke skupove podataka • Logički skup podataka je TABELA • Tabele su osnovni objekti relacionih baza podataka • One omogućavaju prikazivanje, menjanje, brisanje, dodavanje, pretraživanje i štampanje podataka

 5. Prvi korak u formiranju baze podataka je PROJEKTOVANJE • Projektovanje podrazumeva nekoliko faza • Ispitivanje izvodljivosti • Prepoznavanje entiteta • Dodeljivanje atributa entitetima • Predstavljanje entiteta i relacija uz pomoć dijagrama

 6. Ispitivanje izvodljivosti • Ispituje se da li se rešavanje postavljenog problema može izvesti projektovanjem baze podataka ili projektovanjem ekspertnog sistema= baza znanja + skup pravila i načina odlučivanja kojim se simulira ljudski način razmišljanja

 7. Prepoznavanje entiteta • Uočavanje svih objekata koji sačinjavaju bazu podataka. • Npr: entiteti baze Škola mogu biti • Učemici • Zaposleni • Ocene...

 8. Dodeljivanje atributa entitetima • Atributi bliže opisuju entitete neke baze podataka. Npr: entiteti atributi • Učemici ime, prezime, dat.rođenja... • Zaposleni ime prezime, struka... • Ocene... 1,2,3,4,5

 9. Predstavljanje entiteta i relacija uz pomoć dijagrama • Logička provera da li projektovana baza može da reši postavljeni problem

 10. Osnovni elementi baza podataka su tabele • Najmanja količina informacija u tabeli je polje • Skup svih polja u jednom redu tabele zove se slog • Skup svih tabela i drugih objekata (obrasci, upiti, izveštaji) definisanih u cilju rešavanja određenog zadatka zove se baza podataka

 11. Primarni ključ • Tabele u jednoj bazi podataka mogu biti povezane na tri načina: • Jedan prema jedan • Jedan prema više • Više prema više

 12. Da bi se tabele povezale u okviru baze podataka, referentna tabela mora da ima primarni ključ. • Primarni ključ je polje ili skup polja koji jednoznačno određuje svaki slog u tabeli. Dva sloga u tabeli nemogu imati istu vrednost u polju primarnog ključa. Primarni ključ se koristi za uspostavljanje relacija između tabela.

 13. Tipovi baza podataka • Lokalne baze podataka • Klijent/server baze podataka • Distributivne baze podataka