slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdeněk Čech Ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v České republice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdeněk Čech Ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v České republice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
quasar

Zdeněk Čech Ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v České republice - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
Zdeněk Čech Ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v České republice
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. České VŠ - vestejnélizejako Oxford a Sorbonna? Téma - jakzlepšitakreditace a financování VŠ - doporučeníEvropské komise.SeminářEuropeum, Praha.16/10/2013 Saint Nicolas vel Sinterklaas Zdeněk Čech Ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v České republice

 2. Struktura prezentace • I. Jak se "rodí" doporučení aneb • Evropský semestr – co, jak, kdo? • II. Doporučení České republice – oblast vysokého školství

 3. 1. Institutional context I. EU Semestr November May Summer Annual Growth Survey & Alert Mechanism Report MIP: In-depth reviews Proposals for country-specific recommendations including preventive arms of SGP and MIP European Commission Reviews Debate on AGS and AMR Council of Ministers Adoption of recommendations European Parliament Dialogue on AGS Dialogue on European Council Conclusions Dialogue on recommendations European Council Endorsement of recommendations Conclusions Implementation in national budgets Submission of Stability and Convergence Programmes and National Reform Programmes Member States

 4. Roční analýza růstu 2013: 5 priorit • 1. Pokračovánídiferencované, prorůstověorientovanéfiskálníkonsolidace • 2. Obnovenítokuúvěrů do ekonomiky • 3. Podporarůstu a konkurenceschopnosti • "Raising the performance of education and training systems and overall skill levels, • linking the worlds of work and education more closely together" • 4. Boj s nezaměstnaností a sociálnímidopadykrize • "To improve the connection between education and lifelong-learning systems and • labour market needs. Short-cycle tertiary qualifications of two years, focused on • areas where a skills shortage has been identified, as well as targeted mobility • schemes, can prove particularly effective in current circumstances." • 5. Modernizaceveřejnésprávy

 5. Evropský semestr: klíčové dokumenty • 1. Roční analýza růstu (COM) • 2. Národní reformní program (CZ) • 3. Tzv. Staff working document EK a tzv. Návrh doporučení - CSRs (COM) • 4. Doporučení – CSRs (CONSIL) • Reference: • http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/ceska-republika/national-reform-programme/index_cs.htm • http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/ceska-republika/national-reform-programme/index_cs.htm • http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/czech_republic_en.htm

 6. 'Krizový management' v HMU Financováníbank FINANČNÍ STABILITA Rekapitalizace bank Strukturálníreformy Finančnízáchrannésítě Přerušenínegativnízpětnévazby VEŘEJNÝ DLUH RŮST EKONOMIKY Fiskálnídisciplína Diferencovanáfiskálníkonsolidace & kvalitaveřejnýchfinancí

 7. II. Doporučení České republice: oblast vysokého školství

 8. Hodnotící dokument Rady:"Hlavním úkolem českého systému vysokoškolského vzdělávání je zajistit, aby narůstající počet studentů byl vybaven dovednostmi potřebnými k úspěchu na trhu práce. Projednává se novela zákona o vysokých školách, která by měla zavést diferencované financování a zlepšit systém akreditace. Jedná se o relevantní a ambiciózní návrhy, i když jejich skutečný dopad bude záviset na konečném návrhu reformy. České orgány rovněž plánují přijmout revidované normy pro hodnocení pro účely financování výzkumných institucí. Pokud by se zvýšil podíl ukazatelů kvality, včetně posílené spolupráce s podnikatelským sektorem, pomohlo by to českému výzkumnému a inovačnímu systému dosáhnout vyšší kvality."

 9. Doporučení České republice (2013):CRS 6: "Vytvořit ucelený hodnotící rámec vzdělávání na základních školách a podniknout cílené kroky na podporu škol, jež vykazují slabší výsledky. Přijmout opatření ke zlepšení systému akreditace a financování vysokých škol. Zvýšit podíl finančních prostředků přidělovaných výzkumným institucím podle jejich výkonu."

 10. Závěr • - Prudkýnárůststudentůna VŠ  kvalitavzdělávání  relevance vzdělávání • - (délkastudia, monitoring, financování…) • - Reforma VŠ….?

 11. zdenek.cech@ec.europa.eu Zastoupení Evropské komise v České republice http://ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm