Titel presentatie naam spreker gelegenheid
Download
1 / 23

Verbinden van Duurzame Steden - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

[titel presentatie / naam spreker / gelegenheid]. Verbinden van Duurzame Steden. Problematiek. Wereldwijde verstedelijking in kwetsbare delta's. Problematiek. Meer mensen in steeds grotere steden / global cities (verschillen met omliggend land)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verbinden van Duurzame Steden' - quang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Problematiek
Problematiek

Wereldwijde verstedelijking in kwetsbare delta's


Problematiek1
Problematiek

 • Meer mensen in steeds grotere steden / global cities (verschillen met omliggend land)

 • Meer globalisering, meer mobiliteit en transport

 • Klimaatverandering

  Problemen met leefbaarheid, bereikbaarheid, schaarse

  ruimte


Missie verdus
Missie VerDuS

 • VerDuS draagt zorgt voor kennisontwikkeling en -benutting, gericht op sociale, economische en ruimtelijke vitaliteit en verduurzaming in stedelijke regio's.

 • Het gaat erom kennis te ontwikkelen (onderzoek) en te benutten (praktijk) in een continu proces waarin bestuurders en professionals uit steden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties agenderen, programmeren, uitvoeren en (co-)financieren.


Kennisstrategische context
Kennisstrategische context

 • Nederlandse Topsectorenbeleid

 • Kennisagenda's ministeries

 • 'Horizon 2020'

  (EU Framework Programme for Research and Innovation)

 • 'Groeien met kennis'

  (NWO Strategie 2011-2014)

 • European Metropolitan Network Institute (EMI)


Motieven en meerwaarde verdus
Motieven en meerwaarde VerDuS

 • Bundeling geldstromen, effectieve inzet publiek geld (ongeveer 40 miljoen euro)

 • Sterkere kennisinfrastructuur en positie Nederlandse onderzoek

 • Gecoördineerde aansturing, regie in vraagarticulatie en programmering

 • Sterkere inhoudelijke focus met multi-/interdisciplinaire blik

 • Kennissynthese en communityvorming; samenwerking wetenschap / praktijk


Kennis met en voor de praktijk
Kennis met en voor de praktijk

 • Kennisinitiatief van NWO (MagW, STW, WOTRO, ALW,EW), Platform 31 (Nicis Institute), Rijksoverheid (I&M, EZ, BZK, BuZa) en andere partners (ProRail, TNO)

 • Programma's voor maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek in nauwe samenwerking met praktijkpartijen

 • Kennisdeling


Samenwerking
Samenwerking

 • Op programmaniveau: ministeries en kennisinstituten

 • Op projectniveau: steeds vaker consortia van onderzoeksgroepen met praktijkpartijen

 • VerDuS-breed: steeds meer samenwerking tussen programma's en projecten

 • Intensieve participatie van publieke en private organisaties in het onderzoek (o.a. vraagarticulatie)Centrale onderzoeksthema s
Centrale onderzoeksthema's

 • Verstedelijking

 • Regionaal-economische ontwikkeling

 • Duurzaamheid

 • Mobiliteit

 • Gebiedsontwikkeling

 • (Multimodaal) transport

  De integratie van het ruimtelijk, water- en mobiliteitssysteem is de centrale opgave in VerDuS.
Reeds lopende programma s
Reeds lopende programma's

 • Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad (2008-2014)

 • Urban Regions in the Delta (2010-2014)

 • Kennis voor Krachtige Steden II (2012-2016)

 • Urbanising Delta's of the World (2012-2016)

 • JPI Urban Europe (2012-2016)

 • JRP China – operational research (2013-2016)


Duurzame bereikbaarheid van de randstad
Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad

 • Focus: interne en externe bereikbaarheid Randstad voor personen, goederen en informatiestromen, rekening houdend met ontwikkelingen in economie, demografie, klimaat en energie

 • Budget: ruim 10,5 miljoen euro (I&M, EZ en NWO)

 • Looptijd: 2008-2014

 • Zeven 4-jarige programma's (met AIO's en postdocs)

 • Zeven 2-jarige programma's (alleen postdocs)


Urban regions in the delta
Urban Regions in the Delta

 • Focus: duurzaam ruimtelijk beleid en integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken, inclusief internationale vergelijkingen

 • Budget: 5 miljoen euro (FES-gelden en NWO)

 • Looptijd: 2010-2014

 • Zes 2-jarige programma's


Kennis voor krachtige steden
Kennis voor Krachtige Steden

 • Focus: strategische vraagstukken en uitdagingen binnen de stedelijke praktijk binnen de thema's Bestuur, Economie & Innovatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Veiligheid, Welzijn & Integratie en Wonen

 • Budget: rond de 10 miljoen aan onderzoeksgeld, ook apart budget voor kennisdisseminatie (FES-gelden, grote steden en universiteiten)

 • Looptijd: 2007-2014

 • 45 projecten in de eerste periode

 • 5 projecten in de tweede periode


Urbanising delta s of the world
Urbanising Delta’s of the World

 • Focus: global water and food security and the sustainable economic development of deltas

 • Budget: ongeveer 10 miljoen euro (NWO, BuZa en I&M)

 • Looptijd: 2012-2016

 • Eerste call voor onderzoeksvoorstellen loopt nog

  (nov 2012-augustus 2013)


Jpi urban europe
JPI Urban Europe

 • Focus: Creating attractive, sustainable and economically viable urban areas

 • Budget: ongeveer 7,5 miljoen euro (NWO en zusterinstellingen in Denemarken, Finalnd, Oostenrijk, Turkije en Zweden)

 • Looptijd: 2012-2016

 • Tien internationale onderzoeksprojecten gehonoreerd begin 2013


Topsector logistiek
Topsector Logistiek

 • Douane: call open in het voorjaar van 2013

 • Programma Duurzame Logistiek:

  • onderdelen ICT / fysieke infrastructuur/ organisatievormen

  • call open in het voorjaar van 2013

  • de roadmaps Synchromodaliteit, SCF, 4C, Douane en Service Logistiek komen in dit programma aan bod


Geaffilieerde initiatieven
Geaffilieerde initiatieven

 • Explorail (Zelfdenkend Spoor / Whole System Performance, 2012-2016, i.s.m. STW en ProRail)

 • JRP China (The Application of Operations Research in Urban Transport, 2012-2016, i.s.m. NSFC in China)

 • Community of Research & Practice 'Gebiedsontwikkeling Spoor' / Taskforce Transit Oriented Development (vanaf 2012 >> kennisdeling rondom transit oriented development)

 • Community of Research & Practice Fiets (vanaf 2012 >> kennisdeling rond fietsgebruik)Nwo procedures
NWO-procedures

 • VerDuS-programma's zijn (ook) NWO-programma's >> beoordeling op wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke en programmatische relevantie, innovativiteit volgens bekende procedures

 • Gezien accent op maatschappelijke relevantie en samenwerking met praktijkpartijen: werken in consortia, maar indiening via hoogleraar


Meer informatie en interactie
Meer informatie en interactie

http://www.verdus.nl


ad