preiskus znanja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Preiskus znanja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Preiskus znanja

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Preiskus znanja - PowerPoint PPT Presentation

quang
130 Views
Download Presentation

Preiskus znanja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Preiskus znanja Uporaba responderjev

  2. [Katerga leta je bila ustranovljena naša šola] • [1892] • [1909] • [1845]

  3. [S čim ne moremo pisati po naši INTERWRITE tabli?] • S tipkovnico • S prsti • Z miško • S tipkovnico