slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2006

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2006 - PowerPoint PPT Presentation

quana
75 Views
Download Presentation

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2006 Magyar Bálint oktatási miniszter 2005. december 2.

 2. A felsőoktatásba bekerülők aránya ma 10-15 évvel ezelőtt 10% >40% Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

 3. MUNKAERŐPIAC szak szak szak szak szak szak szak szak EGYETEMI KÉPZÉS FŐISKOLAI KÉPZÉS DUÁLIS KÉPZÉSI SZERKEZET

 4. Doktori képzés 6 félév MUNKAERŐPIAC szak szak szak szak 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS OSZTATLAN KÉPZÉS (6 db szakon) 10-12 FÉLÉV szak szak szak szak Felsőfokú szakképzés 4 félév 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET

 5. KÉPZÉSI IDŐK • Felsőfokú szakképzés: képzési idő 4 félév, az alapképzésben beszámítható • Alapképzés - „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc): a képzési idő legalább 6, legfeljebb 8 félév, • Mesterképzés - „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc): a képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév, • Az osztatlan képzésben mesterfokozat (master) szerezhető: a képzési idő legalább 10 és legfeljebb 12 félév. • Szakirányú továbbképzésben másoddiplomás szakképzettség szerezhető: a képzési idő legalább 2, legfeljebb 4 félév. • Doktori képzés - PhD, DLA: a képzési idő 6 félév.

 6. MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN? • Az új bolognai rendszerű szakok jelennek meg! • Alapszakok (BSc, BA). • Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész). • Néhány területen megjelenik a második ciklus, a mesterképzés ismertetése is. • Új fogalomként néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek. • A művészeti képzésben még lesz egyetemi-főiskolai képzés. • Keresztféléves képzésként indulhatnak hagyományos szakok.

 7. NÉHÁNY PÉLDA • Történelem alapszak – az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: levéltár, muzeológia, régészet, • Ápolás és betegellátás - az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, Szakirányra kell majd jelentkezni például a romanisztika bölcsész alapszakon belül. Külön jelentkezési hely lesz a francia, olasz, portugál, román, spanyol szakirányra.

 8. MI NINCS A FELVÉTELI TÁJÉKOZATÓBAN? • Tanárképzés • Szakmai konszenzus van abban, hogy tanári képesítést csak a második ciklusban lehet szerezni, mégpedig kétszakos formában, • Ma: felveszik a jelentkezőt egy vagy kétszakos tanári képzésre és négy vagy öt év múlva megkapja az oklevelét, ami vagy az általános iskolára vagy a középiskolára ad jogosítványt a számára, • Jövő 1: felveszik a jelentkezőt egyszakos alapszakra, a tanulmányai során felveheti egy második szak ismereteit és előtanulmányként pedagógiai és pszichológiai tárgyakat vehet fel, • Jövő 2: új felvételi eljárással felveszik a jelentkezőt a második ciklusra, két szak szakmai tárgyait és a tanári mesterség elemeit tanulja, kétszakos tanári oklevelet kap, gyakorlati képzést követően,

 9. A pedagógusképzés útjai három képzési ciklusban Pedagógia Phd Phd képzés Tanári mesterszakok Pedagógia MA Mesterképzés Diszciplináris alapszakok BA/Bsc Tanító, óvópedagógus BA Pedagógia BA Alapképzés

 10. Lehetséges és a közoktatásban használható párosítások Pl: • magyar – dráma • történelem – társadalomismeret • matematika – fizika • kémia – természettudomány • biológia – fizika • rajz – mozgókép-kultúra • matematika – matematikát angolul

 11. JELENTKEZÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE • Jelentkezési határidők: 2006. január 15. – csak a keresztféléves képzésekre (régi képzési rendszer) 2006. február 15. – minden képzésre (új képzési rendszer) 2006. augusztus – pótjelentkezés • Gondolkodási idő: 2005. december 15-től (a felvételi tájékoztató megjelenésétől) a jelentkezési lapok beadásáig. Nem kell sietni, hiszen január második felében megjelenik a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése.

 12. HOGYAN KELL JELENTKEZNI • Jelentkezni kell, mert aki nem ad be jelentkezési lapot, nem vehető fel felsőoktatási intézménybe! • Két jelentkezési lap van: „A” lap, a központi regisztráció és a jelentkezési sorrend jelölésére, „B” lap, intézményi jelentkezési lap, minden olyan szakra, képzési formára, tagozatra be kell adni, ahová a pályázó jelentkezni kíván. A két lapot azonosan kell kitölteni!

 13. FONTOS TUDNI • A jelentkezési határidőt követően semmilyen indokkal nem lehet jelentkezési lapot elfogadni. • A jelentkezési sorrenden, amelyet az „A” lapon meghatározott a jelentkező, egyszer, de csak egyszer módosítani lehet. • Minden, a felvételi eljárás szempontjából fontos dokumentumot – középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, többletpontra jogosító igazolás – el kell juttatni minden olyan felsőoktatási intézményhez, ahová jelentkezési lapot beadott valaki. Ez történhet elektronikusan is. • Az összes dokumentum és igazolás, kérelem benyújtásának határideje 2006. július 11.

 14. HOGYAN SZÁMOLNAK A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN? • Hozott pont (maximum 60) + szerzett pont (maximum 60) = maximum 120 pont. • Szerzett pont (maximum 60) x 2 = maximum 120 pont. A két számítási mód közül automatikusan azt számolják a felsőoktatási intézmények, amelyik kedvezőbb.

 15. MINIMUMPONT • Felvételhez szükséges minimum ponthatár: 78 pont, a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is. • Felsőfokú szakképzés esetén: 72 pont

 16. Változások 2006-ban: többletpontok, tanulmányi versenyen elért eredmények, minimum ponthatár, Változások 2008-tól kötelező két érettségi alapján számolni a szerzett pontot, nyelvvizsgáért járó pontok maximalizálása, 10 pont kapható, PONTSZÁMÍTÁS

 17. HOZOTT PONT – 1. • 5 tantárgy utolsó tanult év végi osztályzata = maximum 50 pont. 1. Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom). 2. Egy szabadon választott tárgy, ami bármely olyan tárgy lehet, amit a jelentkező 2 évig tanult. • A felsőoktatási intézmény dönthet úgy, hogy az utolsó év félévi osztályzatait veszi figyelembe. • Az érettségi bizonyítványban szereplő jegyek átlaga szorozva kettővel = maximum 10 pont.

 18. HOZOTT PONT – 2. • Hozott pontot kell és lehet számítani 1. Az államilag finanszírozott képzésben az érettségi évében és az azt követő három évben. 2. A költségtérítéses képzésben és a felsőfokú szakképzésben az érettségi évében és az azt követő öt évben. • Hozott pontot lehet számítani 1. Művészeti és testkulturális szakokon. 2. Külföldi és külföldi rendszerű középiskolai tanulmányok alapján. 3. Felsőfokú szakképzésben az érettségi évét követő 6. évtől.

 19. SZERZETT PONT • Egy vagy két érettségi tárgy százalékos eredménye alapján = maximum 60 pont. Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény átszámítása között. • Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 60 pont. • Külföldi és külföldi rendszerű középiskolai eredmény alapján = 60 pont, a felsőoktatási intézmény döntése alapján.

 20. TÖBBLETPONTOK Maximum 24 többletpont kapható. • Kötelező többletpontok 1. Emelt szintű érettségiért • Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó szerzett pontjait számítják! • ha egy vizsgatárgy alapján számítják a felvételi pontokat, 14 többletpont jár az emelt szintű vizsgáért; két tárgy esetén 7-7 pont. 2. Nyelvvizsgáért 2006-ban maximum 20 pont kapható 3. Meghatározott tanulmányi versenyek eredményeiért • Intézményi döntés alapján adható többletpontok 1. Szakirányú szakképesítésért, OKJ bizonyítványért maximum 7 pont. 2. Sportteljesítményért maximum 5 pont. 3. Országos Innovációs Versenyen, illetve Középiskolai Tudományos Diákkörök Versenyén elért helyezésért maximum 5 pont.

 21. KÖTELEZŐ TÖBBLETPONTOK – 2. • Nyelvvizsgáért 1. Legfeljebb két nyelvvizsga bizonyítvány alapján jár többletpont. 2. Középfokú C típusú nyelvvizsgáért 7 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 10 pont jár. Nyelvtudásért összesen 20 pontot lehet kapni! • Szakirány szerinti jelentkezés esetén 24 többletpontot kell adni annak, aki olyan tanulmányi versenyen ért el jó eredményt, ahol a versenyeredmény alapján emelt szintű 100 %-os érettségi osztályzatot kapott.

 22. NÉHÁNY FONTOS ADAT A LEGTÖBB HALLGATÓT FELVETT INTÉZMÉNYEK KÖRÉBŐL

 23. ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS • Minden, a felvételi eljárással kapcsolatos ügyet el lehet intézni az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu) • 2005-ben több mint 8000 fő jelentkezett elektronikusan, a rendszer jól működött, ajánlható, mert egyszerű, gyors és megbízható.

 24. ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ Országos Felsőoktatási Információs Központ _________________________________________________________ www.felvi.hu info@felvi.hu Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ 189 6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal elérhető december 12-től)

 25. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja c. kiadvány Elérhető: www.om.hu