lu t t ai n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LUẬT ĐẤT ĐAI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

LUẬT ĐẤT ĐAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

LUẬT ĐẤT ĐAI. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI. 1. Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai và nhiệm vụ của luật đất đai. 1.1. Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai 1.2. Nhiệm vụ của Luật Đất đai. 2. Định nghĩa Luật Đất đai, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Đất đai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LUẬT ĐẤT ĐAI' - quana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 ch s h u to n d n i v i t ai v nhi m v c a lu t t ai
1. Chế độ sở hữu toàn dânđối với đất đai và nhiệm vụ của luật đất đai

1.1. Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

1.2. Nhiệm vụ của Luật Đất đai

2 nh ngh a lu t t ai i t ng v ph ng ph p i u ch nh c a lu t t ai
2. Định nghĩa Luật Đất đai, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Đất đai

2.1. Định nghĩa Luật Đất đai

2.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật Đất đai

2.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật Đất đai

3 nguy n t c c a lu t t ai
3. Nguyên tắc của Luật Đất đai

3.1. Nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu

3.2. Nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật

3.3. Nguyên tắc đặc ưu đối với đất nông nghiệp

3.4. Nguyên tắc sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm

4 ngu n c a lu t t ai
4. NguồncủaLuậtĐấtđai

- Luật Đất đai 2003

- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 121 của Luật Đất đai và Điều 126 của Luật Nhà ở (2009)

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (2009)

- NĐ 181/2004/NĐ-CP; NĐ 188/2004/NĐ-CP; NĐ 197/2004/NĐ-CP; NĐ 198/2004/NĐ-CP; NĐ 142/2005/NĐ-CP; NĐ 17/2006/NĐ-CP; NĐ 84/2007/NĐ-CP; NĐ 123/2007/NĐ-CP; NĐ 69/2009/NĐ-CP; NĐ 88/2009/NĐ- CP; NĐ 120/2010/NĐ-CP; NĐ 121/2010/NĐ-CP

- Các thông tư hướng dẫn

1 kh i ni m
1. Khái niệm

Quan hệ pháp luật đất đai là những quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp trong sở hữu và quản lý đất đai được các quy phạm pháp luật đất đai điều chỉnh

2 1 ch th qu n l nh n c i v i t ai
2.1. Chủ thể quản lý Nhà nước đối với đất đai

2.1.1. CáccơquanquảnlýNhànướccóthẩmquyềnchung

2.1.2. CáccơquanquảnlýNhànướccóthẩmquyềnchuyênmôn:

- Cáccơquanquảnlýchuyênngànhđốivớiđấtđai

- Cáccơquanquảnlýcóthẩmquyềnchuyênmônthuộccácngành, lĩnhvựccóliênquan

2 2 ch th s d ng t
2.2. Chủ thể sử dụng đất

Chủ thể sử dụng đất là những người có quyền sử dụng đất, cụ thể:

- Tổ chức trong nước;

- Hộ gia đình, cá nhân;

- Cộng đồng dân cư;

- Cơ sở tôn giáo

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2 3 ca c chu th kha c tham gia v o quan h ph p lu t t ai
2.3. Cácchủ thể khácthamgiavàoquanhệphápluậtđấtđai

Là các chủ thể tham gia vào QHPL đất đai không phải với tư cách của các loại chủ thể quản lý, chủ thể sử dụng đất.

3 kh ch th c a quan h ph p lu t t ai
3. Kháchthểcủaquanhệphápluậtđấtđai
 • Đối với Nhà nước, khách thể mà nước hướng tới là toàn bộ vốn đất quốc gia được phân chia thành các nhóm đất sau:
  • Đất nông nghiệp;
  • Đất phi nông nghiệp;
  • Đất chưa sử dụng.
 • Đối với người sử dụng đất, khách thể mà họ hướng tới là từng thửa đất cụ thể.
4 n i dung c a quan h ph p lu t t ai
4. Nội dung của quan hệ pháp luật đất đai

4.1. Quyền và tránh nhiệm của Nhà nước

4.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

ch ng 3 qu n l th ng tin d li u v t ai v nh ng quy nh c a ph p lu t v gi t
CHƯƠNG 3QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LiỆU VỀ ĐẤT ĐAI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIÁ ĐẤT
1 qu n l th ng tin d li u v t ai
1. Quản lý thông tin dữ liệu về đất đai

1.1. Quản lý địa giới hành chính

1.2. Hoạt động điều tra, khảo sát, đo đạc

1.3. Lập và quản lý hồ sơ địa chính và đăng kí quyền sử dụng đất

1.4. Thống kê, kiểm kê đất đai

2 nh ng quy nh c a ph p lu t v gi t
2. Nhữngquyđịnhcủaphápluậtvềgiáđất

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại:

- Giá thị trường;

- Giá đất do Nhà nước quy định.

2.3. Áp dụng giá đất

p d ng gi t do nh n c quy nh
Áp dụng giá đất do Nhà nước quy định
 • Tínhthuếđốivớiviệcsửdụngđấtvàchuyểnquyềnsửdụngđấttheoquyđịnhcủaphápluật;
 • Tínhtiềnsửdụngđấtvàtiềnthuêđấtkhigiaođất, chothuêđấtkhôngthông qua đấugiáquyềnsửdụngđấthoặcđấuthầudựáncósửdụngđất ;
 • Tínhgiátrịquyềnsửdụngđấtkhigiaođấtkhôngthutiềnsửdụngđất ;
 • Xácđịnhgiátrịquyềnsửdụngđấtđểtínhvàogiátrịtàisảncủadoanhnghiệpnhànướckhidoanhnghiệpcổphầnhoá;
 • Tínhgiátrịquyềnsửdụngđấtđểthulệphítrướcbạchuyểnquyềnsửdụngđất;
 • TínhgiátrịquyềnsửdụngđấtđểbồithườngkhiNhànướcthuhồiđất ;
 • Tínhtiềnbồithườngđốivớingườicóhành vi vi phạmphápluậtvềđấtđaimàgâythiệthạichoNhànước.
 • Lưu ý: nhữngtrườnghợpxácđịnhlạigiáđấttrongtrườnghợpgiáđất do UBNDcấptỉnh ban hànhchưasátvớigiáchuyểnnhượngthựctếtrênthịtrườngtrongđiềukiệnbìnhthường
nh ng tr ng h p kh ng p d ng gi t do nh n c quy nh
Những trường hợp không áp dụng giá đất do Nhà nước quy định
 • Giao dịch quyền sử dụng đất
 • Đấu giá quyền sử dụng đất
 • Tính thuế thu nhập và lệ phí trước bạ nếu giá các bên thỏa thuận trong hợp đồng cao hơn giá đất do Nhà nước quy định
1 quy ho ch k ho ch s d ng t
1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1.1. Khái niệm.

1.2. Lập và xét duyệt Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất.

1.3. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2 giao t cho thu t
2. Giao đất, cho thuê đất

2.1. Khái niệm

2.2. Căn cứ giao đất, cho thuê đất

2.3. Hình thức và đối tượng giao đất cho thuê đất

 • Giao đất không thu tiền sử dụng đất
 • Giao đất có thu tiền sử dụng đất
 • Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
 • Thuê đất trả tiền thuê đất một lần
 • Các trường hợp được lựa chọn hình thức sử dụng đất

2.4. Hạn mức giao đất (Điều 70, 83,84 LĐĐ, Điều 45,69, 71,79 NĐ 181/2004)

2.5. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất (Đ 37 LĐĐ)

2.6. Thủ tục giao đất, cho thuê đất (Đ122 LĐĐ, Điều 123, 124, 128 NĐ 181/2004, Điều 27,28,29, 30, 31 NĐ 69/2009)

3 chuy n h nh th c v m c ch s d ng t
3. Chuyển hình thức và mục đích sử dụng đất

3.1. Chuyển hình thức sử dụng đất (Điều 108 LĐĐ, Điều 129 NĐ 181/2004)

3.2. Chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 36, 124, 125 LĐĐ, Điều 133,134 NĐ 181/2004)

4 th i h n s d ng t
4. Thời hạn sử dụng đất

4.1. Sử dụng đất ổn định lâu dài (Điều 66 LĐĐ)

4.2. Sử dụng đất có thời hạn (Điều 67 LĐĐ):

Quy định chung: Tối đa không quá 50 năm, trong trường hợp đặc biệt không quá 70 năm trừ hai trường hợp:

- Đất dùng để xây dựng trụ sở cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan khác có chức năng ngoại giao;

- Đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

4.3. Cách tính thời hạn sử dụng đất

4.5. Gia hạn thời hạn sử dụng đất (Điều 34, 142 NĐ 181, Điều 38 NĐ 69/2009,

5 c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t quy n s h u nh v t i s n kh c g n li n v i t
5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5.1. Khái niệm (Khoản 20 Điều 4 LĐĐ)

5.2. Các trường hợp được cấp (Điều 49 LĐĐ, Điều 7,8,9,10 NĐ 88/2009)

5.3. Thẩm quyền cấp (Điều 52 LĐĐ)

5.4. Thủ tục cấp giấy (Điều 138, 139, 140 NĐ 181/2004, NĐ 88/2009, TT 17/2009/TT-BTNMT, TT 20/2010/TT-BTNMT, TT 16/2011/TT-BTNMT)

5.5.Cấp đổi, cấp lại, đính chính và thu hồi giấy chứng nhận (Điều 23,24,25 NĐ 88/2009)

6 thu h i t
6. Thu hồi đất

6.1. Khái niệm (Khoản 5 Điều 4 LĐĐ)

6.2. Các trường hợp thu hồi đất (Điều 38 LĐĐ)

6.3.Thẩm quyền thu hồi đất (Điều 44 LĐĐ)

6.4. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ( Điều 42,43 LĐĐ, NĐ 197/2004, NĐ 84/2007, NĐ 69/2009)

6.5.Thủ tục thu hồi đất (Điều 39,40,41 LĐĐ, Điều 131, 132 NĐ 181/2004, Điều 28, 29, 30, 31,

32, 33 NĐ 69/2009)

1 c n c x c nh quy n v ngh a v c a ng i s d ng t
1. Căncứxácđịnhquyềnvànghĩavụcủangườisửdụngđất

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phụ thuộc vào các căn cứ sau:

 • Chủ thể sử dụng đất;
 • Hình thức sử dụng đất;
 • Mục đích sử dụng đất;
 • Thời điểm xác lập quyền sử dụng đất;
 • Căn cứ xác lập QSDĐ (nguồn gốc sử dụng).
2 quy n c a ng i s d ng t
2. Quyền của người sử dụng đất

2.1. Quyền chung

2.2. Quyền lựa chọn hình thức sử dụng đất

2.3. Quyền giao dịch quyền sử dụng đất:

 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Tặng cho quyền sử dụng đất
 • Thừa kế quyền sử dụng đất
 • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 • Cho thuê và cho thuê lại quyền sử dụng đất
 • Thế chấp bằng quyền sử dụng đất
2 3 quy n giao d ch quy n s d ng t
2.3. Quyềngiaodịchquyềnsửdụngđất
 • Chủ thể có quyền giao dịch quyền sử dụng đất
 • Chủ thể có quyền nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất, thuê và thuê lại quyền sử dụng đất
 • Điều kiện thực hiện quyền giao dịch quyền sử dụng đất
 • Thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất
3 1 ngh a v chung
3.1.Nghĩa vụ chung
 • Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất…;
 • Đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất ;
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất;
 • Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan;
 • Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất;
 • Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất hoặc khi hết thời hạn sử dụng đất.
3 2 ngh a v t i ch nh
3.2.Nghĩa vụ tài chính

3.2.1. Nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất

3.2.2. Nghĩa vụ nộp tiền thuê đất

3.2.3. Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất

3.2.4. Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập khi chuyển quyền sử dụng đất

3.2.5. Nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ

3.2.6. Nghĩa vụ nộp lệ phí địa chính

ch ng 6 gi i quy t khi u n i t c o x l h nh vi vi ph m ph p lu t t ai v gi i quy t tranh ch p t ai
CHƯƠNG 6GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,TỐ CÁO; XỬ LÍ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
1 gi i quy t khi u n i t c o trong l nh v c t ai
1. Giảiquyếtkhiếunại, tốcáotronglĩnhvựcđấtđai
 • Giải quyết khiếu nại
 • Giải quyết tố cáo
2 x l h nh vi vi ph m ph p lu t t ai
2. Xửlýhành vi viphạmphápluậtđấtđai
 • Trách nhiệm kỉ luật
 • Trách nhiệm hành chính
 • Trách nhiệm hình sự
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
3 gi i quy t tranh ch p t ai
3. Giải quyết tranh chấp đất đai
 • Khái niệm
 • Thẩm quyền giải quyết
 • Thủ tục giải quyết
 • Đường lối giải quyết tranh chấp đất đai