j tsz t ri eszk z k piacfel gyeleti ellen rz se
Download
Skip this Video
Download Presentation
Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése. Az ellenőrzés lefolytatására a 2011. május 2. és július 1. közötti időszakban kerül sor. Jogszabályi háttér. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése' - quade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j tsz t ri eszk z k piacfel gyeleti ellen rz se

Játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése

Az ellenőrzés lefolytatására a 2011. május 2. és július 1. közötti időszakban kerül sor.

jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet (belügyminiszter egyetértésével) 3 fontos határidő:
 • 2004. febr. 01. hatályba lépés;
 • 2005. jún. 30.: 1. megfelelőségi ellenőrzés a hatálybalépés előtt telepített játszótéri eszközökre;
 • 2008. dec. 31.: a nem megfelelő eszközök rendeleti

követelményeknek való megfeleltetése.

i az ellen rz s c lja 1
I.) Az ellenőrzés célja 1.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy

 • a kereskedelmi forgalomban árusított játszótéri eszközök forgalmazási, valamint
 • a közterületi játszótereken található, már telepített játszótéri eszközök üzemeltetési

körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

ii az ellen rizend term kcsoport le r sa
II.) Az ellenőrizendő termékcsoport leírása

A témavizsgálat a vonatkozó szabványsorozatban nevesített valamennyi játszótéri eszköz ellenőrzésére kiterjed, melyek a következők:

 • - hinták;
 • - csúszdák;
 • - kötélpályák;
 • - forgóhinták;
 • - billenőeszközök, mérleghinták;
 • - teljesen körülzárt játszóeszközök;
 • - térhálók.

A fentieken túlmenően a játszótereken alkalmazott ütéscsillapító játszótéri talajok megfelelőség igazolásának ellenőrzésére is sor kerül.

iii a j tsz t ri eszk z k forgalmaz si k r lm nyeinek ellen rz se 1
III.) A játszótéri eszközök forgalmazási körülményeinek ellenőrzése 1.

Forgalmazási körülmények ellenőrzése: gyártó, forgalmazó

1. Megfelelőségi tanúsítvány

Az Fgytv. 13. §-a szerint azok a termékek, amelyekre vonatkozóan jogszabály megfelelőség értékelési kötelezettséget ír elő, csak az előírt mód szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal, megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi jelöléssel együtt forgalmazhatók.

A 78/2003. GKM r. 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, telepíthető, illetve vehető használatba, ha megfelel a biztonságossági követelményeknek, és ezt kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja

slide7
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti kijelölt szervezetek (2011-ben összesen 12 db):
 • AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt.
 • ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.
 • HEXON-GOLD Tanácsadó, Kft.
 • Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft. (TÜV Rheinland InterCert Kft.)
 • Magyar Szabványügyi Testület
 • PAJZS ’94 Biztonságtechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft.
 • SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft.
 • Tisza Park Kft.
 • TÜV SÜD KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft. (ÉMI-TÜV SÜD Kft.)
 • „TŰZMEGELŐZÉS” Tűzvédelmi, Munkavédelmi, Környezetvédelmi Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • SOMOGYI Munkabiztonsági, Oktatási és Szaktanácsadó Egyéni Cég
iii a j tsz t ri eszk z k forgalmaz si k r lm nyeinek ellen rz se 2
III.) A játszótéri eszközök forgalmazási körülményeinek ellenőrzése 2.

2. Jelölések

A 78/2003. GKM r. 6. § kimondja, hogy a rendelet követelményeinek megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszótéri eszközt

 • a gyártó, az importáló vagy a forgalomba hozó köteles maradandómódon a következő felirattal ellátni:

„A biztonságossági követelményeknek megfelel”.

(2) Kötelező adatok feltüntetése:

 • a gyártó és a forgalomba hozó neve, címe;
 • a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, gyártásának éve;
 • az ajánlott korcsoport ;
 • a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel.

(3) Szükség esetén el kell látni magyar nyelvű figyelmeztető felirattal, amely a lehetséges veszélyekre felhívja a felhasználó figyelmét, különös tekintettel a 3 év alatti gyerekek számára hozzáférhető eszközökre.

iii a j tsz t ri eszk z k forgalmaz si k r lm nyeinek ellen rz se 3
III.) A játszótéri eszközök forgalmazási körülményeinek ellenőrzése 3.

3. Dokumentumok

A 78/2003. GKM r. 6. § (2) bekezdése szerint a rendelet hatálya alá tartozó játszótéri eszközt a következő dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni:

 • a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven,
 • a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségitanúsítvány másolata.
iv a telep tett j tsz t ri eszk z k ellen rz se 1 2
IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 1-2.

Ellenőrzés helyszínei: közterületi játszóterek, ill. üzemeltetői

a.) Közterületi játszóterek:

A játszótereken csak a játszótéri eszközök azonosításra szolgáló adatainak rögzítésére kerül sor;

Nem képezi a helyszíni vizsgálat tárgyát:

- Szemrevételezés alapján biztonságossági ellenőrzés ill.

 • a jelölések vizsgálata

b.) Dokumentációk vizsgálata:

1. Megfelelőségi tanúsítvány megléte az egyes játszótéri eszközökhöz

2. Karbantartási és ellenőrzési terv (saját ellenőrzések)

A 78/2003. GKM r. 7. § (2) bekezdése alapján a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteleskarbantartási és ellenőrzési tervet készíteni, figyelembe véve a vonatkozó szabvány előírásait és a gyártói útmutatókat, amelyek a szükséges ellenőrzési gyakoriságot megjelölik. (Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel; Operatív ellenőrzés;Éves átfogó ellenőrzés) Az ellenőrzési tervnek tartalmazni kell azoknak az alkatrészeknek a jegyzékét, amelyeket a különböző ellenőrzésekkor meg kell vizsgálni.

iv a telep tett j tsz t ri eszk z k ellen rz se 3
IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 3.

3. Két éves ellenőrzés (külső)

78/2003. GKM r. 7. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles a játszótéri eszköz ellenőrzését 2009. évtől legalább kétéventekijelölt szervezettel elvégeztetni.

Az ellenőrzés helyszíni a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, a telepítési feltételek megfelelőségére irányul.

A kijelölt szervezetnek az ellenőrzés eredményéről ellenőrzési jegyzőkönyvet kell kiállítania. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben az egyes eszközök megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét, hiányosságait részletes indokolással dokumentálni kell.

Nem megfelelőség esetén üzemeltető/tulajdonos kötelezettségei:

 • Szükséges intézkedések megtétele
 • Megtett intézkedések nyilvántartásban rögzíteni
 • Szükséges dokumentumokkal igazolni.
iv a telep tett j tsz t ri eszk z k ellen rz se 4
IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 4.

4. Nyilvántartás

A saját, valamint külső szervezet által végzett karbantartás, ellenőrzés megállapításai alapján tett intézkedésekről nyilvántartást kell vezetni, ezeket a nyilvántartásokat és az intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles legalább 10 éven keresztül megőrizni.

Az MSZ EN 1176-7 Játszótéri eszközök és talajok. 7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési útmutatószabvány ad útmutatást a játszótéri eszközök és játszótéri talajok szereléséhez, ellenőrzéséhez, karbantartásához és üzemeltetéshez. A szabvány 4. Általános előírások című fejezetének 4.2. pontja is előírja, hogy az eszköz tulajdonosának/üzemeltetőjének ellenőrzési és karbantartási naplót vagy számítógépes feljegyzést kell vezetni az eszköz karbantartásáról és ellenőrzéséről.

iv a telep tett j tsz t ri eszk z k ellen rz se 5
IV.) A telepített játszótéri eszközök ellenőrzése 5.

Ellenőrzések lebonyolításának javasolt menetrendje:

a.) Kapcsolatfelvétel az üzemeltetőkkel/tulajdonosokkal;

b.) A helyszíni ellenőrzés előre egyeztetett időpontban történik, az üzemeltető/tulajdonos képviselőjének jelenlétében,

c.) Dokumentáció ellenőrzése – üzemeltető/tulajdonos hivatalos helyiségében v. az iratok bekérésével.

A megyében összesen 15 játszóteret kell ellenőriznünk.

Az ellenőrzés jellege: helyzet felmérő, segítő.

ad