เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนากา...
Download
1 / 17

???????????????? ????????????????????????? eDLTV ???????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏ เชียงใหม่. แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการ. ดำเนินโครงการฯ ในลักษณะนำร่อง (ทดลอง หรือ วิจัย) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรงร่วมในโครงการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????? ????????????????????????? eDLTV ????????????????' - quade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Edltv

เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Edltv

แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการแนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการ

 • ดำเนินโครงการฯ ในลักษณะนำร่อง (ทดลอง หรือ วิจัย) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรงร่วมในโครงการ

 • เน้นคุณภาพและการศึกษาสัมฤทธิผลมากกว่าปริมาณ

 • เน้นการเอาใจใส่ ติดตามอย่างจริงจัง

 • ถ่ายทอดส่วนที่สำเร็จด้วยดีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเรื่องนั้นๆ โดยตรง


Edltv
ความเป็นมาแนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ35 แห่ง

ลงนามความร่วมมือ

โครงการ “เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL-square)”

3


Edltv

ระบบ แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLTVคืออะไร?

“eDLTV” คือ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”

eDLTV: E-learning Distance Learn Television Video

เป็นโครงการความร่วมมือของ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาลงบนระบบ e-Learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แก่ครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือศึกษาเพิ่มเติม

4


Edltv

ระบบ แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLTVคืออะไร?

5


Edltv

ระบบ แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLTVมีระดับอะไรบ้าง?

 • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาระบบ eDLTVเพิ่มเป็น 3 ระบบ, eDLRUคือ

 • eDLTVระดับมัธยม หรือ e-Learning ระดับมัธยมศึกษา

 • Harddiskขนาด 1,000 GB (1 Terabyte)

 • eDLTVระดับประถม หรือ e-Learning ระดับประถมศึกษา

 • Harddiskขนาด 1,500 GB (1.5 Terabyte)

 • eDLTVเพื่อพัฒนาอาชีพ หรือ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ

 • Harddiskขนาด 250 GB

 • eDLRUระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

 • Harddiskขนาด 50 GB

6


Edltv

ลิขสิทธิ์ของ แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLTV

อนุญาตให้ สวทช. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยาลัยในสังกัด สอศ. สามารถทำซ้ำ รวบรวม แจกจ่าย และ/หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายใต้เงื่อนไขสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ในลักษณะที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น และไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ในการทำซ้ำ

(กรณีจัดอบรม มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บค่าลงทะเบียนฝึกอบรมได้)

7


Edltv

eDLTVแนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการมีสื่ออะไรบ้าง?

eDLTV มีสื่อจำนวน 30,302 ชิ้น

 • วีดิทัศน์ 4,675 ชม.(15,827 ชิ้น)

 • สไลด์ 4,738 ชิ้น

 • ใบความรู้ 5,727 ชิ้น

 • ใบงาน 2,369 ชิ้น

 • แบบทดสอบ 2,369 ชิ้น

 • สื่ออื่น 339 ชิ้น

8


Edltv

ระบบ แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLTVระดับมัธยม หรือ e-Learning ระดับมัธยมศึกษา

 • ม.ราชภัฏฯ จัดอบรมการใช้ eDLTVให้แก่โรงเรียน/หน่วยงาน กว่า 1,690 แห่ง ผู้เข้าอบรมกว่า 6,430 คน

 • โรงเรียนทั่วประเทศได้ขอรับบริการสำเนาระบบ eDLTVระดับมัธยมศึกษา จากม.ราชภัฏอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 1,200 แห่ง

มีทั้งหมด 6 สาระการเรียนรู้ ได้แก่

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา สังคมศึกษา

http://edltv.thai.net/index.php


Edltv

ระบบ แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLTVระดับประถม หรือ e-Learning ระดับประถมศึกษา

 • พ.ศ.2554 สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการได้สนับสนุนงบประมาณ จัดทำระบบ eDLTV ระดับประถมศึกษา

 • มีเนื้อหาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล ป.1 – ป.6(ไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง) ใน 8 สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) สังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี

http://edltv.dlf.ac.th/primary/

คณะทำงานฯ ได้รับการร้องขอให้จัดทำระบบ eDLTVที่มีเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับประถมศึกษา เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนประถม ศึกษาประมาณ 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน


Edltv

ระบบ แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLTVระดับประถม หรือ e-Learning ระดับประถมศึกษา

มีทั้งหมด 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์)

สุขศึกษา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

http://edltv.dlf.ac.th/primary/


Edltv

ระบบ แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLTVระดับประถม หรือ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ

 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดทำระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพ

 • มีเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จำนวน 1,365 เรื่อง (ประมาณ 70 อาชีพ)

มีเนื้อหาครอบคลุม 70 อาชีพ รวม 1,365 เรื่อง เช่น ครัวการอาชีพ

วังไกลกังวล เสื้อ สมัยนิยม ปักสวย ด้วยมือ และการนวดแผนไทย ฯลฯ

http://edltv.vec.go.th/


Edltv

ระบบ แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLRUระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดทำระบบ eDLRUสำหรับการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมการเรียน การสอนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เผยแพร่ทางเว็บไซต์

http://edlru.dusit.ac.th/

http://edlru.dusit.ac.th/index.php


Edltv

ระบบ แนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLRUระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

 • พัฒนาระบบ eDLRU : นวัตกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย โดยใช้ระบบ eDL-Square เป็นเครื่องมือ นำเสนอเนื้อหากิจกรรมเด็กปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

 • เผยแพร่ระบบ eDLRU ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

 • ปัจจุบัน ดำเนินการพัฒนาสื่อสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยใช้งบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

http://edlru.dusit.ac.th/prathom/


Edltv edlru
รูปแบบการใช้งานแนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการeDLTV/eDLRU

รูปแบบ 1: eDLTV/eDLRU website (http://edltv.thai.net/)

รูปแบบ 2: eDLTV/eDLRU school edition (server)

รูปแบบ 3: eDLTV personal edition (external hard disk)Edltv
สวัสดี

“เติมเต็มโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนทั่วถิ่นไทยด้วยฝีมือเรา”

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17