Download
1 / 4

Karemane Simbah - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Karemane Simbah. Setu sore Dimas lan Damar ditelpun simbah putrine , Dimas lan Damar didhawuhi ngancani simbahe . Bocah loro banjur sowan menyang daleme simbahe . Daleme ing Desa Kebonan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Karemane Simbah' - qiana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KaremaneSimbah

Setu sore Dimas lanDamarditelpunsimbahputrine, Dimas lanDamardidhawuhingancanisimbahe. Bocahlorobanjursowanmenyangdalemesimbahe. DalemeingDesaKebonan.

Simbahanadalempiyambakan, amargakabehputranewispadhaomah-omahdhewe. Dimas lanDamardidhawuhimangan. Simbahemasaksambelgorengkenthang, oporayam, lan krupuk urang, buahepisangambon.

Dimas lanDamarmaemtelap-telep, Simbahmirsaniputunekaromesam-mesemamargasenengpenggalihe.

SawisesalatIsya Dimas, Damar, lanSimbahPutrinonton TV bebarengan. Ingmejaananyamikanjadahkarosrondeng, sartaempaldagingsapi. Ugaanapeyekkacangkanggoklethikan.

Dimas lanDamardicritanimenawaasaleSimbahPutribiyensakaWonogiri. Sabendinadhaharesegagogikmathukekarotempelombokijo. Wahjarenenyamplengtenan.

Didongengakekayamangkonoikumau, Dimas lanDamarmalahketuronnengngarep TV tekanesuk. Simbaheugasareingsisihe Dimas lanDamar.


KamusCilik

penggalihe = hatinya

sawise = setelah

bebarengan = bersama

ana = ada

nyamikan = makananringan

karo = sama

sarta =serta

uga =juga

klethikan = cemilan

menawa = kalau

biyen = dulu

saka = dari

sabendina = setiaphari

dhahare = makannya

mathuke = cocoknya

jarene = katanya

kayamangkono= sepertiitu

ikumau = itutadi

keturon = ketiduran

ngarep TV = depan TV

tekanesuk = sampepagi

sare = tidur

sisihe = sampingnya

simbahputri = nenek

didhawuhi = disuruh

ngancani = menemani

bocahloro = duaanak

banjur = lalu

sowanmenyang = pergike

daleme = rumahnya

ing = di

piyambakan = sendirian

amarga = karena

kabeh = semua

wis = sudah

omah-omah = punyarumah

dhewe = sendiri

mangan = makan

lan = dan

maem = makan

telap-telep = lahap

mirsani = melihat

putune = cucunya

mesam-mesem = tersenyum


Gladhen : Wangsulanapitakoniki!

Sapa sing ditelpunSimbahputri?

Ana perluapakokditelpun?

Simbahe Dimas lanDamarmasakapa?

SawisesalatIsya, Dimas, Damar, lanSimbahputringapa?

Simbahe Dimas lanDamarasalesakangendi?

Jawaban :

Dimas lanDamar

didhawuhingancanisimbahe

sambelgorengkenthang, oporayam, lan krupuk urang

nonton TV bebarengan

sakaWonogiri


ad