go ze ho gelen peyzaj s rlar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Göze hoş gelen peyzaj sırları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Göze hoş gelen peyzaj sırları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

Göze hoş gelen peyzaj sırları - PowerPoint PPT Presentation


  • 4 Views
  • Uploaded on

Göze hoş gelen peyzaj sırları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Göze hoş gelen peyzaj sırları


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
go ze ho gelen peyzaj s rlar
Göze hoş gelen peyzajsırları

QFS Peyzajolarak sizleriçin hazırladık

Yılboyukalıcıyapraklıbitkiler

Sabityeşilçalılaryapraklarıveyaiğnelerinibütünbiryılboyuncakorurlar,bu yüzden sürekli görünüm ve renk sağlarlar. Bu size kışın bile güzel bir şeyler anlatır , yeşil bitkiler, köşenin önünde, evin yanına yerleştirildiği zaman , avantajlı bir şekilde evin dikey çizgilerini yumuşatarak daha davetkâr bir görünümkazandırabilir.

BiryürüyüşyoluylaİlgiÇekenNoktalarıBağlayın

Veranda ve bahçe arasında geçiş için çimleri ezerek bir yol oluşturmak yerine somut basamaklı taşlar, doğal taş, dekoratif tuğla veya ezilmiş taş kullanarakçekicibiryürüyüşyoluoluşturun.İyipeyzaj,öğeleribiraraya getirmekiçinpeyzajdüzeninizdekiöğeleribirbirinebağlamaktır.

MonotongörünümlüalanıBüyükBirKayaİleParçalamak

Çimlerinizleilgiligörselaçıklamayapmakiçinbasitbiryol,devbirkayaveya iki taşı dökmektir.Kamyonet yatağına sığmayacak kadar büyük kayalar hakkında konuşuyoruz.Manzara üzerinde belirli bir kaya parçası olması, monotonluğu farklı bir malzeme ile parçalayacaktır Ne tür bir kaya alacağındanveyanereyekoyacağındanemindeğilmisinQFSPeyzajolarakbu konudasizezevkleyardımederiz

Palye(küçüktepecikler)ileileHayataBirKöşeGetirin

Bahçenizde Küçük tepeciklerle Manzaranıza bir farklılık eklemek bir yol, bir kaya,birkayaveyaçiçekbahçesiileçevrilmişküçükbiryükseltiinşaetmektir. renklitaş,çiçeklerveyayapraklarasahipyükseltiler,düzçimlererenkvedoku ekler.Çimlerin köşelerinde özellikle etkili olmasına rağmen Onları her yere yerleştirebilirsiniz.Köşelerigenelliklepeyzajınkullanılmayan

alanlarıdır buraları kullanmak bahçenize görünümkazandıracaktır.

Bahçenize SU ögesieklemek

Tekbaşınabirsuögesiolsabile,kendibaşınabirünitebileolsa,suyun kendineözgübirortamdaolmasıgerekiyor.Oluşturmakiçindoğaltaşı

QFSPeyzaj

http://www.qf2s.xyz

kullanabilirsiniz su gelerinde ok fazla malzeme

kullanabilirsiniz"su ögelerinde çok fazla malzeme kullanmamasını tavsiye ederizfazlamalzemedogallıgıbozarakçabalarıboşaçıkarabilir.iyibirkural, biralandaenfazlaüçöğekullanmaktır,aksitakdirdealançokyoğunlaşabilir vesiziniçintersibirşekildeçalışabilir.

AçıkAlanOturmaAlanıEkleme

Çiminizinkenarına,evdenuzaktabirverandayerleştirmek,açıkbirkaçış sağlar.Beton yapabilir ya da taşlar veya döşeme malzemeleri kullanabileceksiniz.Sandalyeyiveyatezgahları,ağaçlarveyauzun

çiçeklerin yanına koymak, bahçenize gizlil işlevsellikkazandırırken, sandalyeleryadabanklarokumakyadauyumakiçinoturupyadayatmanıza izin verir. Mülk hattınızdan 6-8 metre uzakta kurabilir , Kullanılabilir alan olduğundanonuenüstdüzeyeçıkarabilirsiniz

Bir BitkiÇeşitliliği yapmak

Farklızamanlardaçiçekaçançeşitlibitkilerkulallanarakbirkombinasyona

gitmek , bahçenizde her dönem değişik renkler görmenizi sağlar , bu nedenle süs yaprakları her mevsim görülecektir. Aksi takdirde, aynı çiçeklerin hepsi çiçeklenirse,ozamançerçevesindecazipgörünürler,ancakyılıngerikalanında bahçenizde renkeksik kalır.

ManzaranızaRustikBirBakışVerin

Yerelçimvebahçemerkezleritipikolarakeskimodavagontekerlekleri,bölme raylı ahşap eskrim ve rustik bir görüntü sağlayan diğer malzemeleri satmaktadır. "İstediğiniz görünümü elde etmek için yaratıcı olarak bu unsurları peyzajakatabilirsiniz."

DüzÇizgileryerineEğriÇizgilerOluşturun

Peyzajınıza çiçek bahçelerinize , evinizin etrafında , ve bazen kaldırımlarve yollar etrafında kenarlığını ekleyin.Kenar çizgilerini kusursuz düz çizgiler yerineyaratıcıeğrilereyerleştirmekcazipvekarakterkatar.Kenarboşluğu kalıcıdır,bunedenlemanzarabütünbiryılboyuncazenginleşir

OdakNoktalarıveYayaYollarınıAydınlatmak

Çekici peyzaj, peyzaj ışıklarının yandığı saatlerde görülmeye hak kazanır.Işıklar, evin cazibesine ışık tutan basamaklara ve emniyet kaldırımlarına,peyzajailgiduyannoktalarısergilemektenkatkatolmakgibi

birçok rol oynamaktadır.Yolları ve yürüme yollarının yanında ışıklar yerleştirmekenyaygınkullanımlarındanbiridir,ancakbu,belirtilenaralıklarla düz çizgilerle ayarlanması gerektiği anlamına gelmez.aydınlatmalarınızı bir çizgiyi kırmakiçinbirkaldırımındiğeryanlarınayerleştirebilirsiniz.

QFSPeyzaj

http://www.qf2s.xyz