Prezentacja „dobrych praktyk”
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Prezentacja „dobrych praktyk”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. PROJEKT SYSTEMOWY. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P ułtusku. „Chwyć drugą szansę!”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - qamra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chwy drug szans

Prezentacja „dobrych praktyk”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013

PROJEKT SYSTEMOWY

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pułtusku

„Chwyć drugą szansę!”

 • Nowe wyzwanie dla kadr OPS

 • Nowa forma pracy w klientem

 • Nowe wsparcie w katalogu

 • oferowanej pomocy

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rok 2008

Całkowita wartość projektu:

241 255,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie:

215 923,00 zł

Wkład własny:

25 332,00 zł

Liczba osób objętych wsparciem:

24 (21 K, 3 M)

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy projektu systemowego

w 2008r.

24 osoby

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rok 2009

Całkowita wartość projektu:

334 583,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie:

299 451,79 zł

Wkład własny:

35 131,21 zł

Liczba osób objętych wsparciem:

25 (23 K, 2 M)

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy projektu systemowego

w 2009r.

25 osób

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rok 2010

Całkowita wartość projektu:

330 864,61 zł

Wnioskowane dofinansowanie:

296 123,83 zł

Wkład własny:

34 740,78 zł

Liczba osób objętych wsparciem:

21 (17 K, 4 M)

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy projektu systemowego

w 2010r.

21 osób

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rok 2011

Całkowita wartość projektu:

345 713,98 zł

Wnioskowane dofinansowanie:

309 414,01 zł

Wkład własny:

36 299,97 zł

Liczba osób objętych wsparciem:

21 (17 K, 4 M)

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DOKUMENTY PROGRAMOWE

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacjaprojektu nie byłaby możliwa

bez współpracy innych instytucji.

W szczególności:

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie

Urzędu Miejskiego

w Pułtusku

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPOTKANIE REKRUTACYJNE 2011

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GRUPA DOCELOWA 2011

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowejoraz posiadają niskie kwalifikacje zawodowe.

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zapewnienie

równego dostępu do zatrudnienia

bezrobotnym osobom

korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej,

zagrożonym wykluczeniem społecznym

poprzez przygotowanie ich do wejścia

lub powrotu na rynek pracy.

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • zwiększenie motywacji do działania – zajęcia z psychologiem

 • zwiększenie aktywności na rynku pracy – zajęcia

 • z doradcą zawodowym

 • kształtowanie postaw na temat samodzielnego,

 • odpowiedzialnego życia – zajęcia z prawnikiem

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych – kursy zawodowe

 • reintegracja społeczno – kulturalna, umocnienie więzi

 • społecznych – wyjazd i spotkanie integracyjne.

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KONTRAKT SOCJALNY

Umowa zawarta pomiędzy uczestnikiem projektu systemowego

a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku reprezentowanym

przez Panią Agatę Kołakowską – Dyrektora jednostki,

która delegowała do pracy z uczestnikiem projektu

pracowników socjalnych.

W ramach kontraktów socjalnych zastosowaliśmy zestaw

instrumentów o charakterze aktywizacyjnym,

których celem jest wykształcenie u odbiorców projektu

umiejętności planowania własnego życia i zaspokajania

potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez uzyskanie możliwości

osiągania dochodów z podjęcia stałej pracy najemnej.

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT 2011

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DORADZTWO ZAWODOWE

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PORADNICTWO PRAWNE

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KURS ZAWODOWY

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KURS ZAWODOWY

KSIĘGOWOŚĆ Z PRAKTYCZNĄ ZNAJOMOŚCIĄ TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KURS – OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I DZIECI

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. B

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KURS ZAWODOWY

FRYZJER - STYLISTA

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WYJAZD INTEGRACYJNO - KULTURALNY

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • * wielkie wyzwanie dla pracowników ops

 • * zdobycie doświadczenia w pozyskiwaniu

 • funduszy ze środków unijnych

 • * satysfakcja z udzielonego wsparcia

 • uczestnikom projektu

 • * indywidualne podejście do klienta

Projekt systemowy =

Projekt zaczął być modny, o czym świadczy to, że z naborem uczestników nie ma żadnych kłopotów.

NASZ SUKCES !!!

A zatem jak widać – warto „Chwycić drugą szansę!”

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK


Chwy drug szans

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!

REALIZATORZY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 17 Sierpnia 58, 06 – 100 Pułtusk

tel./fax (23) 692 52 65,

e-mail: mopspultusk@o2.pl

Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK