Elektronick vysoko kolsk kvalifika n pr ce
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce. problematika e-VŠKP. Naprostá většina informací i během „klasického“ publikačního procesu vzniká v elektronické podobě Celosvětové trendy: systém NDLTD www.ndld.org ProQuest Digital Dissertations www.etd.sk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - qamar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Problematika e v kp
problematika e-VŠKP

 • Naprostá většina informací i během „klasického“ publikačního procesu vzniká v elektronické podobě

 • Celosvětové trendy:

  • systém NDLTD www.ndld.org

  • ProQuest Digital Dissertations

  • www.etd.sk

 • Výhody pro všechny zúčastněné strany:

  • studenti, knihovny, uživatelé, ústavy

2005


V hody elektronick ch dokument
Výhody elektronických dokumentů

 • Uživatelé

  • přístup nezávislý na fyzickém umístění dokumentu

  • účinné a rychlé vyhledávání nejen v bibliografických údajích, ale i v plném textu

 • Knihovna

  • zefektivnění činností

  • kvalitnější služby pro uživatele

  • úspora prostoru ve fondu i archivu (zakázané práce)

 • Studenti

  • odpadá tisk více kopií bakalářských/diplomových prací

 • Ústavy

  • složitá manipulace s mnoha výtisky, shromažďování, předávání knihovně

2005


E v kp do roku 2004
e-VŠKP do roku 2004

 • neexistence směrnice

 • odevzdané práce byly shromážděny na katedrách

 • po obhajobách byly práce předány do knihovny

 • v knihovně byly zpracovány do katalogu

 • byly rozděleny na zakázané a povolené

 • povolené práce byly zařazeny do fondu

 • zakázané byly uloženy do skladu knihovny

2005


Sou asn stav
Současný stav

 • ÚK UTB je členem odborné komise e-VŠKP při AKVŠ ČR

  • příprava národních standardů pro

   • zpracování, archivování a zpřístupňování VŠKP v el. podobě

  • iniciace a koordinace lokálních digitálních knihoven

   • jejich integraci na národní a mezinárodní úrovni

  • podstatná doporučení k procesům zpřístupňování eVŠKP

  • řešení otázek autorskoprávní ochrany zpřístupňování úplných textů

 • Přímý kontakt s řešeními na dalších univerzitách

2005


Sm rnice pro e v kp
Směrnice pro e-VŠKP

 • Směrnice rektora č. 41/2004

  • Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupnění

   • http://web.utb.cz/?id=0_0_12_3&iid=0&lang=cs&type=0

  • Formální úprava

  • Evidence prací ve STAGu

  • Licenční smlouva

  • Odevzdávání

2005


V praxi
V praxi

 • IS STAG zahrnuje modul ABSOLVENT, který umožňuje

  • studentovi vytvořit si podklad pro zadání DP/BP práce a dokument vytisknout,

  • vytvořit zadání DP/BP práce a daný dokument vytisknout,

  • k diplomové práci zadávat různé osoby jako konzultanty, oponenty apod.,

  • studentovi doplnit údaje o DP/BP práci,

  • nahrát svou práci,

  • vyplnit licenční smlouvu

  • a odevzdat práci elektronicky.

2005


Ve stagu podklad pro zad n bp dp
Ve STAGu - Podklad pro zadání BP/DP

 • Vyplnění údajů o DP/BP

  • podklad pro zadání

  • vytisknout

  • nechat podepsat

http://web.utb.cz/?id=0_1_11&lang=cs&type=0

2005


P ed odevzd n m pr ce
Před odevzdáním práce

 • naskenovat zadání

 • převést do PDF

  • v knihovně nainstalován program

  • návod: http://www.knihovna.utb.cz/navody/navod_pdf.htm

 • sloučení více souborů

  • návod: http://sablona.kvalitne.cz/dr2/

 • kontrola otevřením práce!!!

2005
Tisk licen n smlouvy
Tisk licenční smlouvy

 • Důležitá pro řešení autorskoprávní ochrany

 • Připravena při odevzdávání práce a podepsána po obhajobě ve 3 kopiích

 • Autor souhlasí se zveřejněním díla:

  • ihned po uzavření této smlouvy a absolvování na UTB

  • 2, 5, 7, 10 roky po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsažených informací).

 • Autor souhlasí se zveřejněním:

  • v rámci volně dostupné Digitální knihovny vysokoškolských kvalifikačních prací,

  • pro potřeby studentů a zaměstnanců UTB v rámci Digitální knihovny VŠKP v síti UTB.

 • Autor nesouhlasí se zveřejněním díla

2005


Odevzd n pr ce
Odevzdání práce

 • na katedře/ústavu - student

  • oznámit nahrání práce do STAGu

  • odevzdat příp. tištěné verze pro účely obhajoby

  • odevzdat vyplněnou, nepodepsanou smlouvu

 • na katedře/ústavu - sekretářka

  • vyplnění data odevzdání

  • předání lic. smlouvy k podpisu

2005


Po obhajob
Po obhajobě

 • student podepíše licenční smlouvu

 • katedra/ústav předá 1 kopii licenční smlouvy do knihovny

 • práce se automaticky zpřístupní dle nastavených parametrů

2005


Vyhled v n prac
Vyhledávání prací

 • http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_4_4&lang=cs&type=0

2005


Kde sehnat pomoc
Kde sehnat pomoc

 • Vstup do STAGu

  • http://web.utb.cz/?id=0_1_11&lang=cs&type=0

 • Zápis DP/BP - příručka

  • http://web.utb.cz/?id=0_1_11_9&iid=0&lang=cs&type=0

 • Návod z knihovny na převod do PDF

  • http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&iid=12&lang=cs&type=0

 • Další návody

  • http://sablona.kvalitne.cz/dr2/

2005


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

a přeji hodně zdaru

esterakova@rektorat.utb.cz

2005