atlas ti nowy wymiar analizy jako ciowej n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ATLAS.ti Nowy wymiar analizy jako?ciowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ATLAS.ti Nowy wymiar analizy jako?ciowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

ATLAS.ti Nowy wymiar analizy jakościowej. Wprowadzenie. Filozofia programu Atlas.ti - VISE Visualization – program umożliwia wizualizację złożonych komponentów powstałych w toku analizy danych Integration – integracja wielu złożonych informacji, aby nie umknęła całość

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ATLAS.ti Nowy wymiar analizy jako?ciowej' - qamar


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wprowadzenie
Wprowadzenie
 • Filozofia programu Atlas.ti - VISE
  • Visualization – program umożliwia wizualizację złożonych komponentów powstałych w toku analizy danych
  • Integration – integracja wielu złożonych informacji, aby nie umknęła całość
  • Serendipity – hmmm... - dar odnajdywania ważnych treści bez specjalnego ich poszukiwania
  • Exploration – eksploracja, czyli wzmacnianie zorientowanego na odkrywanie podejścia do danych
wprowadzenie1
Wprowadzenie
 • Czego program jednak za nas nie zrobi?

Z całą pewnością nie zastąpi badacza w procesie nadawania znaczenia danym!!!

podstawowe u yteczno ci
Podstawowe użyteczności
 • Wszystko w jednym miejscu
 • Czytelny interfejs umożliwiający intuicyjne poruszanie się po danych, kodach, notatkach, cytatach etc.
 • Praca nad danymi nie modyfikuje samych danych
 • Od prostych rozwiązań archiwizacyjnych do złożonych działań na danych
 • Kompatybilność z programami do analizy statystycznej
dwa g wne tryby programu
Dwa główne tryby programu
 • Poziom tekstowy – praca z danymi, czyli analiza, kodowanie, sortowanie i nanoszenie notatek
 • Poziom konceptualny – związany z działaniami nastawionymi na budowę modelu, czyli np. łączenie kodów w sieci
podstawowe aktywno ci
Podstawowe aktywności
 • Należy utworzyć Jednostkę Hermeneutyczną (Hermeneutic Unit – HU) – czyli przypisać podstawowe dokumenty (Primary Documents – PD) do jednej całości
 • PRZECZYTAĆ i wybrać te elementy, które są znaczące w dalszym toku analizy, następnie je zakodować (przypisać kody), a wszelkie luźne ale istotne spostrzeżenia zapisać w postaci notatek
 • Porównać segmenty danych według kodów
podstawowe aktywno ci1
Podstawowe aktywności
 • Zorganizować kody w większe całości, zwane rodzinami (Families)
 • Zbudować semantyczne, prepozycyjne czy terminologiczne sieci kodów. To one wraz z kodami i notatkami tworzą zręby wyłaniającego się modelu teoretycznego

FUNDAMENTEM JEST JEDNOSTKA HERMENEUTYCZNA – TO „KOSMOS” DANYCH I ICH INTERPRETACJI

podstawowy dokument pd documents primary doc manager
Podstawowy dokument (PD)[Documents/Primary Doc Manager]
 • Program podaje kilka istotnych informacji na temat każdego przypisanego do HU dokumentu:
  • ID – numer identyfikacyjny przypisany w momencie pierwszego „załadowania” PD
  • Name – nazwa PD nadana jeszcze przed przypisaniem
  • Origin – ścieżka dostępu do oryginalnego PD (źródło)
  • Usable - „yes” oznacza, że dokument jest gotowy do dalszych procedur
podstawowy dokument pd
Podstawowy dokument (PD)
 • Location – ścieżka dostępu do aktualnej lokalizacji PD przypisanego do HU (najczęściej folder TextBank)
 • Media – typ dokumentu, który został przypisany do HU (tekst, audio, wideo, obraz)
 • Author – identyfikator (nazwa) użytkownika, który dany dokument przypisał do HU
 • Created – data przypisania dokumentu do HU
 • Modified – data ostatniej modyfikacji, ale nie dokumentu źródłowego, ale w ramach HU
 • Qutotations – liczba cytatów w tym PD
mened er cytat w qm quotations quotation manager
Menedżer cytatów (QM)[Quotations/Quotation Manager]
 • Podobnie, jak w przypadku PD, tak i tu program oferuje cały zbiór funkcjonalności:
  • Pojedyncze kliknięcie na liście – selekcja danego cytatu
  • F2 – aktywuje edycję nazwy wybranego cytatu
  • Podwójne kliknięcie – otwiera cytat w PD (kontekst)
  • Możliwe jest jednoczesne zaznaczenie wielu cytatów – np. w celu wykasowania, przypisania kodów, stworzenia sieci lub raportu
  • Chwyć i przenieś – przeniesienie jednego cytatu w drugi tworzy hiperlink
mened er cytat w qm
Menedżer cytatów (QM)
 • Znaczenie poszczególnych elementów listy cytatów:
  • ID – numer identyfikacyjny składający się z dwóch cyfr – pierwsza oznacza dokument podstawowy, druga kolejność wyboru tego cytatu
  • Name – pierwsze znaki wybranego cytatu stanowią automatyczną nazwę (można ją zmieniać)
  • Size – wielkość, która w przypadku tekstu oznacza akapity, audio/wideo – milisekundy, obraz – przekątna w pikselach
mened er cytat w qm1
Menedżer cytatów (QM)
 • Start – punkt startowy cytatu – ponownie: akapit, milisekunda, współrzędne piksela
 • Density – nasycenie, a więc liczba powiązań z innymi cytatami
 • Author – identyfikator osoby, która dany obiekt stworzyła
 • Created – data stworzenia
 • Modified – data ostatniej modyfikacji
mened er kod w cm codes code manager
Menedżer kodów (CM)[Codes/Code Manager]
 • Co można w PD i cytatach, to i przecież w kodach jest możliwe, zatem:
  • Pojedyncze kliknięcie – zaznacza wybrany kod
  • F2 – uruchamia funkcję edycji nazwy kodu
  • Podwójne kliknięcie – otwiera listę cytatów, do których kod ten został przypisany
  • Wielokrotny wybór – zaznaczenie wielu kodów jednocześnie umożliwia ich skasowanie, otwarcie sieci, przypisanie do jednej lub więcej rodzin lub stworzenie rodziny z tych kodów
  • Chwyć i przeciągnij – tworzenie powiązań
mened er kod w cm
Menedżer kodów (CM)
 • Jakie informacje podaje okno dialogowe menedżera:
  • Name – nazwa kodu
  • Grounded – ugruntowanie, czyli do ilu cytatów przypisany jest dany kod
  • Density – nasycenie, czyli z iloma pozostałymi kodami ten jest powiązany
  • Author – użytkownik, który stworzył konkretny kod
  • Created – data utworzenia kodu
  • Modified – data ostatniej modyfikacji
mened er notatek mm memos memo manager
Menedżer notatek (MM)[Memos/Memo Manager]
 • Wreszcie notatki, jako ostatnie z podstawowych elementów, będących budulcem powstającego modelu teoretycznego
 • Funkcjonalności dokładnie takie same, jak w przypadku cytatów i kodów – sedno tkwi w tym, że ma to być program prosty i intuicyjny w obsłudze
zaczynamy
ZACZYNAMY!!!
 • Przygotowanie dokumentu do przypisania w ramach Jednostki Hermeneutycznej (HU) – problem zapisu w formacie .rtf
 • Decyzja co do edycji dokumentu – należy pamiętać, że Atlas.ti numeruje akapity, zatem warto podjąć decyzję, jak zapisać treść w dokumencie – problem podliczania wierszy odstępu jako akapitów – możliwy kłopot ze współrzędnymi cytatów.
tworzenie jednostki hermeneutycznej hu
Tworzenie Jednostki Hermeneutycznej (HU)
 • Przypisanie dokumentu/dokumentów – po edycji i zapisaniu w formacie .rtf:
  • Documents/Assign/Assign

[Dokumenty/Przypisz/Przypisz]

  • Możliwe jest zaznaczenie większej ilości wstępnie przygotowanych plików i jednorazowe przypisanie ich do jednostki hermeneutycznej
praca z pd w hu 7
Praca z PD w HU :-7
 • Otwieranie dokumentu podstawowego – lewa strona okna to PD; po prawej jest margines, w którym pojawiają się przypisane kody
  • Wielkości obu części okna można regulować – wszystko, aby praca była wygodna i przyjemna
 • Po lewej stronie znajduje się pasek szybkiego dostępu do podstawowych funkcji najczęściej wykorzystywanych w pierwszym etapie pracy z PD – w standardowym ustawieniu patrząc od góry:
pasek szybkiego dost pu
Pasek szybkiego dostępu
 • „Idź do linii/akapitu”
 • „Szukaj sformułowań w tekście”
 • „Otwórz edytora komentarza dla wybranego PD”
 • „Utwórz cytat”
 • „Zmień rozmiar wybranego cytatu”
 • „Utwórz kod dla wybranego elementu” (|)
 • „Utwórz kod, którego nazwą jest sam cytat”
 • „Przypisz kod z listy wyboru”
 • „Przypisz kod spośród ostatnio używanych”
pasek szybkiego dost pu1
Pasek szybkiego dostępu
 • „Koduj wszystkie rezultaty wyszukiwania w tekście”
 • „Pokaż/Ukryj numerację linii/akapitów”
 • „Pokaż/Ukryj margines z kodami”
 • „Wybrany fragment jako punkt startowy odsyłacza”
 • „Wybrany fragment jako punkt docelowy odsyłacza”
 • „Podświetl cytaty, gdzie kursor”
pasek szybkiego dost pu2
Pasek szybkiego dostępu
 • „Powiększ PD”
 • „Pomniejsz PD”

W związku z tą właśnie funkcją jako linia czy akapit traktowany jest w Atlasie.ti tzw. twardy enter - ¶

Powiększanie czy pomniejszanie PD modyfikuje jego kształt w oknie, ale numeracja linii czy akapitów się nie zmienia.

jeszcze kilka szybkich ikon
Jeszcze kilka „szybkich” ikon
 • Nad głównym oknem programu znajdują się ikony, które pozwalają na szybkie przemieszczanie się pomiędzy elementami HU:
  • P-Docs (ikona łączy z PM) – tu można wybrać PD, który chce się wyświetlić w głównym oknie
  • Quotes (ikona łączy z QM) – tu można wybrać cytat, który chce się wyświetlić
  • Codes (ikona łączy z CM) – tu można wybrać kod, który chce się wyświetlić
  • Memos (ikona łączy z MM) – tu można wybrać notatkę, którą chce się wyświetlić
praca wielu autor w
Praca wielu autorów!!!
 • W związku z tym, że program umożliwia postępy prac poszczególnych badaczy zaangażowanych w projekt - warto przypisać każdemu konkretną nazwę. Dzięki temu można śledzić aktywności (czyli wykorzystać wszystkie funkcjonalności programu)
 • Extras/User editor – tu można wprowadzić dane wszystkich zaangażowanych w projekt i przypisać im poziom dostępu
r wnoczesna wieloosobowa analiza
Równoczesna wieloosobowa analiza
 • Program umożliwia równoczesną pracę członków zespołu badawczego na jednej HU
 • Plik Jednostki Hermeneutycznej powinien być zapisany na dysku sieciowym, a poszczególne stanowiska wyposażone w oprogramowanie
 • Nie ma przeszkód, aby różni badacze w czasie rzeczywistym analizowali (czytali, kodowali, dopisywali notatki) do jednego PD
 • Praca odbywa się po prostu na tzw. osobistych HU, które od czasu do czasu należy scalać
  • Tools/Merge with HU
czas na zabaw
Czas na zabawę
 • Proszę wybrać dokument podstawowy i przygotować go do przypisania do HU:
  • Ustalić twarde enetery – czyli co będzie zliczane jako linie/akapity
  • Zapisać plik w folderze TextBank w formacie .rtf
 • Proszę przypisać dokument do nowej Jednostki Hermeneutycznej – zapisać projekt jako próba1
 • Proszę wybrać fragment tekstu, zaznaczyć jako cytat i przypisać kod
 • Proszę przypisać notatkę do PD
lu ne
Luźne
 • Program umożliwia edycję Dokumentów Podstawowych, ale praktyka wskazuje, że zdecydowanie lepiej przygotować pliki źródłowe PRZED przypisaniem do HU – po prostu, lepiej przygotowana i zaplanowana praca oznacza mniej problemów w trakcie. NIGDY nie należy edytować plików źródłowych już w trakcie analizowania ich w ramach HU
 • Jeden PD może być przypisany wielokrotnie do jednej lub więcej HU bez konieczności tworzenia duplikatów pliku źródłowego
 • Można sortować PD – zmieniać ich ID, które nie jest przypisane raz na zawsze
ad