Popis a pou it v ukov ho materi lu
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Popis a použití výukového materiálu. výklad a procvičování učiva žák se orientuje v počátcích českých dějin na mapě ukáže území českého knížectví seznámí se s nejstarší českou kronikou a jejím autorem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - qabil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Popis a pou it v ukov ho materi lu
Popis a použití výukového materiálu

výklad a procvičování učiva

žák se orientuje v počátcích českých dějin

na mapě ukáže území českého knížectví

seznámí se s nejstarší českou kronikou a jejím autorem

orientuje se ve jménech osobností z počátku českých dějin, zná jejich činy, svatováclavskou tradici

seznámí se s osudem Slavníkovců
Popis a pou it v ukov ho materi lu

 • kanovník kapituly na Pražském hradě 919–1125

  • Kronika česká- napsaná latinsky

  • 3 díly: 1. pověsti o počátcích našich dějin

   2. konec 9. stol. – pol. 11. stol.

   3. doba Kosmova života (konec 11. stol. – poč. 12. stol.)

Kosmas

Obr. 2


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Obr. 3 919–1125

Chronica Boemorum, 12. století. Dole na stránce jsou uvedena i jména sedmi bájných knížat po Přemyslu Oráčovi


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Obr. 4 919–1125

Oráči – freska ze znojemské rotundy


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Přemyslovci 919–1125 – vládnoucí rod (Přemysl Oráč)

Bořivoj– 1. historicky doložený vládce (2.pol. 9. stol.)

 • manželka Ludmila

 • sídlil na Levém Hradci

 • založil Pražský hrad

 • přijal křesťanství na Velké Moravě

Obr. 5

Bořivojův křest Metodějem na Velké Moravě

Obr. 6


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Obr. 7 919–1125

Václav (921 – 935)

 • Bořivojův vnuk

 • odváděl králi Jindřichu Ptáčníkovi poplatky pro uchování míru (tribut)

 • zavražděn ve Staré Boleslavi na popud bratra Boleslava I. (roku 935)

 • prohlášen za svatého


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Zavraždění sv. Václava 919–1125

Obr. 8

Svátek svatého Václava

http://www.stream.cz/slavnedny/517938-28-zari-svatek-svateho-vaclava-den-ceske-statnosti

Obr. 9


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Obr. 10 919–1125

Hrobka sv. Václava na Pražském hradě v chrámu sv. Víta


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Boleslav I. Ukrutný 919–1125

odmítl placení tributu

zavedl placení daní

razil stříbrné denáry

sjednotil téměř celé Čechy

stavěl hrady

Obr. 11

Malba Boleslava I. ve znojemské rotundě

Obr. 12Popis a pou it v ukov ho materi lu

Boleslav II. Pobožný 919–1125

 • 973 založil biskupství v Praze

 • biskupové

  • Dětmar – saský kněz

  • Vojtěch – z rodu Slavníkovců

Obr. 14

Boleslav ve Znojemské rotundě

Zavraždění sv. Vojtěcha

Obr. 15


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Slavníkovci 919–1125

Obr. 16

 • konkurenti Přemyslovců

 • sídlili na Libici nad Cidlinou

 • 995vyvražděni knížecí družinou

 • pražský biskup Vojtěch – odchod do ciziny (Pobaltí, 997 zabit, pohřben v Hnězdně)


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Proč se český panovnický rod nazývá Přemyslovský? 919–1125

Odkud se dozvídáme informace o našich nejstarších dějinách?

Kdo byl Kosmas?

Jak se jmenoval náš první historicky doložený Přemyslovec? Co o něm víš?

Co víš o životě sv. Václava?

Kdo dal u nás jako první razit mince?

Kdo založil pražské biskupství?

Jakým způsobem Přemyslovci upevňovali svou moc?


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Obrazový materiál 919–1125

Obr. 1 Central Europe 919-1125.jpg. [online]. [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Central_Europe_919-1125.jpg>

Obr. 2Kosmas.jpg. [online]. 14. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kosmas.jpg>

Obr. 3 COSMAS. Cosmas-Chronica Boemorum.jpg. [online]. 12. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cosmas-Chronica_Boemorum.jpg>

Obr. 4Premysl Orac.jpg. [online]. 11. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Premysl_Orac.jpg>

Obr. 5 Borzywój I.jpg. [online]. 1134 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borzyw%C3%B3j_I.jpg?uselang=cs>

Obr. 6 Liber4.jpg. [online]. 14. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liber4.jpg?uselang=cs>


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Obr. 7 TOSOVSKY, A. 919–1125Wenceslaus I Duke of Bohemia equestrian statue in Prague 1.jpg. [online]. 2006 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Prague_1.jpg>

Obr. 8 Zabójstwo Wacława.JPG. [online]. první dekáda 14. století[2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.JPG>

Obr. 9 ZapichnutiVaclava liberviaticus.jpg. [online]. 14. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZapichnutiVaclava_liberviaticus.jpg>

Obr. 10 DILIGENT, R. Saint Venceslas grave.JPG. [online]. 2006 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_Venceslas_grave.JPG>

Obr. 11 KÄNSTERLE. Boleslav-I-Bohemian.jpg. [online]. [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav-I-Bohemian.jpg>

Obr. 12 Boleslav1 denar.jpg. [online]. 9. století [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boleslav1_denar.jpg>


Popis a pou it v ukov ho materi lu

Obr. 13 BLASCHKA, A. 919–1125Český stát v X. století za Boleslava I. a II.jpg. [online]. 1929 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1t_v_X._stolet%C3%AD_za_Boleslava_I._a_II.jpg>

Obr. 14Bolesław II Pobożny.jpg. [online]. 1134 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boles%C5%82aw_II_Pobo%C5%BCny.jpg>

Obr. 15 ČERNÝ, V. Věnceslav Černý - Zavraždění Vojtěcha.jpg. [online]. 1697 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:V%C4%9Bnceslav_%C4%8Cern%C3%BD_-_Zavra%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_Vojt%C4%9Bcha.jpg>

Obr. 16 ETUMYAN, A. Adalbert of Prague.jpg. [online]. 2006 [2012-10-02]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Adalbert_of_Prague.jpg>

Literatura a zdroje

ČECHURA, J.; DUDÁK, V.; NEŠKUDLA, B.; RYANTOVÁ, M., Dějepis pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. 2. vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. 136 s. ISBN 80-7235-275-X.

<http://www.stream.cz/slavnedny/517938-28-zari-svatek-svateho-vaclava-den-ceske-statnosti>