environment ln informatika a reporting n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Updated on

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING. II. Teoretické zdroje. Teoretické zdroje informatiky. TEORIE SYSTÉMŮ  zabývá se studiem obecných, abstraktních i reálných systémů, jejich chováním, adaptabilností, interakcemi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teoretick zdroje informatiky
Teoretické zdroje informatiky

TEORIE SYSTÉMŮzabývá se studiem obecných, abstraktních i reálných

systémů, jejich chováním, adaptabilností, interakcemi

s okolím

Základy: rakouský biolog L. v. Bertalanfy (1949-1952)

Základní pojmy:

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

teoretick zdroje informatiky1
Teoretické zdroje informatiky

TEORIE SYSTÉMŮ – metodologické aspekty zkoumání systémů

– interdisciplinální chápání pojmu systém

– sjednocuje aspekty chování různých druhů systémů

– metody pro definování, analýzu a popis systémů a složek

– metody pro konstrukci a optimalizaci chování systémů

Objekt: část, výsek objektivní reality, který podrobujeme zkoumání

Svět složen z množství objektů, které jsou ve vzájemném vztahu a interakci.

Definujeme-li v objektech jejich části (podle předmětu,typu zkoumání) a vazby mezi nimi (zkoumáme strukturu objektů v prostoru a čase ) = definujeme na objektech systémy.

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

teoretick zdroje informatiky2
Teoretické zdroje informatiky

SYSTÉM konečná množinu prvků (P) a množinu vazeb mezi nimi (V)

s dynamickým, účelovým chováním: S ={P, V}

Sje množina S ={Z, Q, F, M, T}

kde: Z= neprázdná množinuvnitřních stavů systému S,

Q= neprázdná množina stavů vstupů,

F= množina přípustných vstupních funkcí s hodnotami v Q,

M= množina přechodových funkcí systému S, definovaných na Z,

a s hodnotami v Za Q,

T= časová stupnice systému S

(funkce přechodů ze stavu do stavu v systému S,

definovaná na F * Ts hodnotami v M).

Definic systému mnoho různých

Společné znaky:

 • systém je komplexem vzájemně souvisejících prvků,
 • systém vyjadřuje zvláštní jednotu s okolím,
 • systém může být současně prvkem systému vyššího řádu,
 • prvek systému může být současně systémem nižšího řádu.

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

teoretick zdroje informatiky3
Teoretické zdroje informatiky

Prvek systému je na zvolené rozlišovací úrovni nedělitelná část celku, jehož strukturu nemůžeme nebo nechceme rozlišovat.

Prvky – liší se vlastnostmi (závažné, nepodstatné)

–alespoň jeden vstup a jeden výstup

– vnitřní, hraniční (vstupní, výstupní), prvky podstatného okolí

– paměťové, řídící

Okolí systému je množina prvků, které nejsou částí systému.

Vazbaje vzájemné spojení (interakce) mezi dvěma prvky systému navzájem, nebo mezi prvkem systému a prvkem okolí systému.

Vazby rozlišujeme podle:

– formy (vazby přímé, zpětné, sériové, paralelní, svodné, rozvodné, otevřené,

uzavřené, atd. a jejich různé kominace),

–obsahu (hmotně–energetické, informační, organizační atd.).

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

slide6

Teoretické zdroje informatiky

STRUKTURA SYSTÉMU (S)množinu prvků (P) a množinu vazeb

(V) mezi nimi S ={P, V}

 • Záznam struktury systému
     • slovním popisem,
     • graficky,
     • tabulkou vazeb,
     • všeobecným tvarem.

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

slide7

Teoretické zdroje informatiky

STRUKTURA SYSTÉMU (S)množinu prvků (P) a množinu vazeb

(V) mezi nimi S ={P, V}

 • Záznam struktury systému
     • slovním popisem,
     • graficky,
     • tabulkou vazeb,
     • všeobecným tvarem.

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

slide8

Teoretické zdroje informatiky

STRUKTURA SYSTÉMU (S)množinu prvků (P) a množinu vazeb

(V) mezi nimi S ={P, V}

 • Záznam struktury systému
     • slovním popisem,
     • graficky,
     • tabulkou vazeb,
     • všeobecným tvarem.

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

slide9

Teoretické zdroje informatiky

Třídění systémů

 • Podle vztahu k realitě (hmotné, abstraktní)
 • Podle vztahu (interakce) s okolím (uzavřené, relativně izolované, otevřené)
 • Podle původu vzniku (umělé, přirozené)
 • Podle obsahu (informační, organizační, aj.)
 • Podle chování v čase
  • statické, dynamické [časové zpoždění – doba reakce]
     • nespojité [diskrétní], spojité
 • Podle způsobu chování
   • deterministické, stochastické
   • adaptivní, neadaptivní
   • s cílovým chováním, bez cílového chování, s nahodilým chováním,

sekvenční

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

slide10

Teoretické zdroje informatiky

Izomorfní a homomorfní systémy

IZOMORFNÍ SYSTÉMY zobrazení prvků jednoho systému na druhý je vzájemně

jednoznačné (ekvivalentní opačnému).

HOMOMORFNÍ SYSTÉMY zobrazení prvků jednoho systému na druhý není

ekvivalentní opačnému.

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

slide11

Teoretické zdroje informatiky

Izomorfní a homomorfní systémy

Model

Homomorfní systém S2, který je zobrazením systému originálu S1, se bude nazývat modelem.

 • realizace určité teorie, tj. abstraktního systému
 • zjednodušené zobrazení systému
 • opírá se o redukované představy o chování prvků systému a využívá
 • redukované číselné údaje, které jen částečně odrážejí vlastnosti prvků
 • systému nebo objektu prostřednictvím různých ukazatelů

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II

teoretick zdroje informatiky4
Teoretické zdroje informatiky

KONEC

ENIN – Teoretické zdroje informatiky II