stikstofbeleid provincie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stikstofbeleid provincie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Stikstofbeleid provincie - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Stikstofbeleid provincie. Natura 2000-gebieden. Programmatische aanpak stikstof (PAS) Gelders stikstof Convenant Stand van zaken: verordening, salderingssysteem, beheerplannen. Programmatische aanpak stikstof (PAS).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stikstofbeleid provincie' - psyche


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Programmatische aanpak stikstof (PAS)
 • Gelders stikstof Convenant
 • Stand van zaken: verordening, salderingssysteem, beheerplannen
programmatische aanpak stikstof pas
Programmatischeaanpak stikstof (PAS)

PAS = afspraken over terugdringen stikstof (NH3 en NOx) tussen provincies en rijk

Doel: vastgelopen vergunningverlening vlot trekken, terwijl natuurdoelen worden gehaald.

Resultaat Gelders stikstofconvenant is onderdeel van de PAS.

En verder:

Aanscherping rijksbeleid o.a. AmvB huisvesting

Deel van de daling wordt ontwikkelingsruimte voor nieuwe activiteiten.

convenant
Convenant

Doel: bijdrage aan daling stikstofniveau en ruimte bieden aan ontwikkeling veehouderij

Ondertekening convenant: 20 januari 2011

Deelnemende partijen: LTO, NVV, NMV, GMF, NM (namens terreinbeherende org.) en provincie

inhoud convenant
Inhoud convenant
 • Hanteren drempelwaarde bij vergunningverlening
  • 1 % van KDW bij Rijntakken
  • 0,5 % van de KDW bij overige gebieden
 • Referentiedatum 1 februari 2009 i.p.v. 7 december 2004
 • Afroming depositie van stoppende/krimpende bedrijven
 • Depositieruimte gratis verkrijgbaar via bank
 • Geen saldering bij grondgebondenheid
 • Sanering van piekbelastingen met inzet van subsidies
bijdrage provinciaal beleid
Bijdrage provinciaal beleid
 • Stikstofdepositie in mol/ha/jaar

2010 2030 prov.

 • Bekendelle 1842 1596 (-246) 1568(-28)
 • Korenb. Veen 1815 1512 (-303 ) 1489(-23)
 • Stelkampsveld 1717 1418 (-299 ) 1396(-22)
 • Teeselinkven 2071 1758 (-313) 1724 (-34)
 • Willinks Weust 1652 1426 (-126) 1412 (-24)
 • Wooldse Veen 1616 1395 (-221 ) 1384 (-11)
afname n tussen 2004 en 2009 in mol ha
Afname N tussen 2004 en 2009 in mol/ha

-Bekendelle: 90

-Korenburgerveen: 123

-Stelkampsveld: 72

-Teeselinkven: 73

-Willinks Weust: 39

-Wooldse Veen: 39

uitwerking convenant
Uitwerking Convenant:

1.Salderingssysteem: op 1 oktober 2011 operationeel

2.Verordening:

-regelt werking depositiebank

-op 28 september 2011 in PS

3.Beleidsregels:

-regelt hoe om te gaan met verschillende categorieën bedrijven

-in september in GS

zorgpunt vulling salderingssysteem
Zorgpunt:vulling salderingssysteem
 • Alleen mogelijk met ingetrokken vergunningen/meldingen
 • Verschil tussen emissie op basis van vergunningen en op basis van meitellingen is 23 %
 • Financiële prikkel provincie niet haalbaar en betaalbaar
 • Gemeente heeft sleutel in handen voor het scheppen van ontwikkelingsruimte door actief intrekkingsbeleid
beheerplannen natura 2000
Beheerplannen Natura 2000

-April tot medio juli 2011: PAS fase 3: Levert de PAS een oplossing voor de impasse in de vergunningverlening?

-Oktober 2011: Bestuurlijke vaststelling PAS door provincies en rijk

-Daarna definitieve aanwijzingsbesluiten

-Daarna vaststelling beheerplannen en ter visielegging (2012)