nakke skulderlidelser evidens eller l gekunst n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nakke skulderlidelser Evidens eller lægekunst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nakke skulderlidelser Evidens eller lægekunst

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Nakke skulderlidelser Evidens eller lægekunst - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Nakke skulderlidelser Evidens eller lægekunst. Klinichef dr. med. .Jesper Nørregaard Reumatologisk klinik Hørsholm. Patofysiologi ved smerter. Inflammation Degeneration/vævsskade Indeklemning Neurogene mekanismer Neuropati Neurogen inflammation Forskudt smerte Psykologiske faktorer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nakke skulderlidelser Evidens eller lægekunst


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nakke skulderlidelser evidens eller l gekunst

Nakke skulderlidelserEvidens eller lægekunst

Klinichef dr. med. .Jesper Nørregaard

Reumatologisk klinik

Hørsholm

patofysiologi ved smerter
Patofysiologi ved smerter
 • Inflammation
 • Degeneration/vævsskade
 • Indeklemning
 • Neurogene mekanismer
  • Neuropati
  • Neurogen inflammation
  • Forskudt smerte
  • Psykologiske faktorer
neuropati
Neuropati
 • Nervetryk
  • Diskusprolaps
  • Recesstenose/osteofytter
  • Thoracic outlet syndrome
 • Anden neuropati
  • Slag/Træk
forskudt smerte
Forskudt smerte
 • Ofte også forskudt ømhed og ændret sensibilitet
 • Centralnervøse mekanismer
 • Hyppig ved skulder og nakkellidelser
neurogen inflammation
Neurogen inflammation
 • Abnorm perifer smerte modulation
 • Ændringer i kemiske substanser perifert
 • Medfører ændret blodgenemstrømning
sekund re nakke skuldersmerter ved medicinske sygdomme
Sekundære Nakke-skuldersmerter ved medicinske sygdomme
 • Inflammatoriske lidelser
  • Polymyalgia reumatika
  • Polyartritter/Mb. Bechterew
 • Cancer (lunger, plexus, galdeveje)
 • Endokrine sygdomme (thyroidea, D-vitamin mangel, diabetes)
nakkelidelser
Nakkelidelser
 • Degenerative
  • Slidgigt (Facet led, diskus)
  • Sekundært nervetryk
   • Prolaps
   • Central spinal/ Recesstenose
 • Non-degenerative
  • Facetsyndrom/dysfungerende bevægesegment
  • Stiff neck syndrom
  • Uspecifikke
anamnese nakke skulderlidelser
AnamneseNakke-skulderlidelser
 • Symptomvarighed
 • Traumer, (mekanisme og luksationer)
 • Belastninger
 • Smerteudbredning, provokerende aktiviteter, type
 • Behandling
 • Sværhedsgrad
nakke klinisk unders gelse
Nakke -Klinisk undersøgelse
 • Inspektion
 • Bevægelse af nakken
  • Flexion/extension, sidebevægelser, rotation
 • Foramen kompressionstest
 • Palpation/tryk
  • Facet led / muskler
 • Neurologisk us. af o.e. evt. u.e.
 • (Låsninger)
de hyppigste skulderlidelser
De hyppigste skulderlidelser
 • Rotator-cuff lidelser (30-40%) (Tendinit/impingement - læsioner)
 • AC-led (10-15%)
 • Periartrosis humeroscapularis (5-10%)
 • Muskulære smerter (30-40%)
 • Ledlæbeskader (5-10%)
 • Artrose [3-5%]

Anslåede incidensrater i sundhedsvæsen

impingement rotator cuff lidelse
Impingement/rotator-cuff lidelse
 • Bursitis subacromialis
 • Supraspinatus
  • Tendinit/tendinose
  • Ruptur
   • Partiel
   • Gennemgående
    • Totale
 • Andre senelidelser
rsager til rotator cuff lidelser patoanatomi
Årsager til rotator cuff lidelser -patoanatomi
 • Snævre pladsforhold (primær indeklemning)
 • Kraftige belastninger (sport/arbejde)
 • Arbejde med løftet arm over 90 gr.
 • Instabilitet
  • Mekanisk - løshed af kapsel
   • Erhvervet (skader)
   • Medført (hypermobilitet)
  • Funktionel. Utilstrækkelig koordination.
anamnese rotator cuff lidelser
Anamnese – rotator cuff lidelser
 • Smerter lateralt sv.t. deltoideus tilhæftning
 • Smerter ved løft af arm
 • Natlige smerter – på syg side
 • Evt. følelse af nedsat kraft og vanskelighed ved at nå ting på øverste hylde
rotator cuff lidelser diagnostik kliniske test
Rotator-cuff lidelser - Diagnostik - kliniske test
 • Elevationstest
  • Abduktion/elevation -smertebue
  • Neer´s test (hurtig passiv elevation)
  • Hawkins (90 gr. elevation + indadrotation)
 • Kontraktion mod modstand (kraft, smerte)
 • Lokal lidokain/steroid injektion
kliniske test for impingement hawkins test supraspinatus
Kliniske test for impingement Hawkins test (supraspinatus)
 • Passiv abduktion eller flexion
 • Indadrotation
 • Positiv ved smerter
kliniske test hawkins test supraspinatus
Kliniske test Hawkins test (supraspinatus)
 • Passiv elevation eller flexion
 • Indadrotation
 • Positiv ved smerter
kliniske test bev gelighed
Kliniske test bevægelighed
 • Aktiv og passiv flexion og abduktion
 • Udad/indrotation
 • Smertebue
kliniske test muskelfunktion
Kliniske testMuskelfunktion
 • Isometrisk kontraktion (bilateralt) Svaghed/smerte
 • Abduktion
 • Udadrotation
 • Indrotation
 • Albuesuppination
skulderlidelser akromio clavikul r led
Skulderlidelser-Akromio-clavikulær led
 • Artrose
 • Artrit
 • Artralgi
 • Løshed
ac leds lidelser diagnostik
AC- leds lidelser - Diagnostik
 • Anamnese
  • Smerter på oversiden af skulderen
  • Ofte traume
  • Forværring ved bestemte bevægelser (f.eks. tilbageføring af arm)
ac leds lidelser diagnostik kliniske fund
AC-leds lidelser -Diagnostik - kliniske fund
 • Fejlstilling
 • Fjedringsløshed
 • Smerter ved
  • Tryk
  • Fjedring
  • Adduktion
  • Elevation
 • Evt. impingement
periartrosis humeroscapluaris
Periartrosis humeroscapluaris
 • Hyppigt hos diabetikere eller efter apoplexi
 • Nedsat passiv bevægelighed, især udrotation
kapsel og labrum skader
Kapsel og labrum skader
 • Anamnese.
  • Traumer (træk på arm ved kast, luksation)
  • Ensidige belastninger (svømning)
triggerpunkter myoser
Triggerpunkter/myoser
 • Lokal ømhed
 • Jump sign
 • Smertegenkendelse
 • Smerteudstråling
 • Konsistensøgning/strengdannelse
infraspinatus
Infraspinatus

Kan give paræstesier

og symptomer i hånd

som ved diskusprolaps

l ngevarende muskelsmerter triggerpunkter myoser
Længevarende muskelsmerterTriggerpunkter/myoser
 • Regionale smerter
 • Ofte mange lokale punkter
 • Patofysiologi
  • Abnorm koncentration af forskellige metaboliter
  • Ændret blodgennemstrømning
  • Øget tonus/askepot hypotesen
ultralydsscanning
Ultralydsscanning
 • Diagnostisk
 • Sene-skader, fortykkelse
 • Bursit, Artrit
 • Forkalkninger
 • Guide ved injektioner
opsamling diagnostik
Opsamling diagnostik
 • God anamnese
 • Nakke
  • Bevægelighed, Foramen kompressionstest
 • Skulderbevægelighed
 • Impingement test
 • Passiv bevægelighed (udadrotation)
 • Muskelkontraktion (smerte, svaghed)
 • AC-led (ømhed/løshed)
 • Facet led og muskelømhed
 • Glem ikke psykosociale aspekter
validitet af diagnoser
Validitet af diagnoser
 • Dårlig reproducerbarhed af kliniske test og diagnoser
 • Grove diagnose grupper bedst reproducerbar
 • Dårlig sammenhæng med billeddiagnostik
 • Prognosen med og uden behandling variabel for samme diagnoser
prognose
Prognose
 • Oftest rimelig god 60-70 % bliver klart bedre efter 1 år
 • Natlige smerter forsvinder sidst
 • En del bevæge sig fra en diagnostisk kategori til en anden
behandlingsprincipper
Behandlingsprincipper
 • Information
 • Medicin (NSAID, analgetika, andre)
 • Injektioner
 • Fysioterapi (træning/bløddelsbehandling)
 • Kirurgi
 • Kunsten er at stille den rigtige diagnose og vælge den rette behandling
behandling
Behandling
 • Anti-inflammatorisk
  • NSAID
  • Lokal steroid – fortykkelsen af senen mindskes
 • Efter ætiologi ved recidiverende problemer
  • Snævre pladsforhold – skabe plads
  • Overbelastning – forebyggelse
  • Mekanisk løshed – operativ stabilisering
  • Dårlig koordination - styrke og koordinations træning.
injektioner blokade
Injektioner/blokade

Kan give diagnostisk oplysninger

Lidokain + - steroid

Obs: Systemisk steroid effekt

skuldertr ning
Skuldertræning
 • Primært ved rotator cuff lidelser
 • Fokus er at genskabe normal muskelkoordination
 • Stabilitet
 • Små vægte/elastikker
 • Ifølge Cochrane ligeså godt som operationer
behandling af trigger punkter regionale muskelsmerter
Behandling af trigger-punkter/regionale muskelsmerter
 • Træning
 • Udspænding?
 • Massage?
 • Steroid?
 • Ergonomiske interventioner
 • Mindske psykisk stress
 • Tertiære analgetika
periartrosis humeroscapluaris1
Periartrosis humeroscapluaris
 • Effekt af intraartikulær steroid/distension (evt prednisolon kur 30-20-10 mg)
 • Markant bedring i løbet af 4-18 måneder
 • Ofte let indskrænket passiv bevægelighed efterfølgende
ac led s lidelser behandling
AC- led´s lidelser - behandling
 • Langtids prognosen oftest god
 • NSAID eller lokal-steroid
 • Undgå specielle bevægelser (herunder træning)
 • Kirurgi ved langvarige gener (>1 år)
opsamling rotator cuff lidelser behandling
Opsamling – Rotator cuff lidelser: behandling
 • Information
 • NSAID
 • Injektion.
  • Ved sværere impingement problemer
 • Fysioterapi
  • Recidiverende impingement og dyskoordination
 • Operation
  • Akut rotator-cuff læsion
  • Langvarige betydelige impingement problemer
andre lidelsers behandling
Andre lidelsers behandling
 • AC-led
  • Tålmodighed
  • Lokal steroid
 • Periartrose
  • Lokal distension/steroid
  • Tålmodighed
 • Myoser
  • Træning
  • Det fysiske/ psykiske arbejdsmiljø
nakkesmerter akutte og kroniske
NakkesmerterAkutte og kroniske
 • Patientuddannelse omfattende øvelser og analagetika - ingen effekt
 • Specifik træning (Ib evidens –moderat effekt)
 • Akupunktur (Ib evidens for moderat effekt)
 • Manipulation (Ib evidens for moderat effekt i kombination med træning)
kroniske nakkesmerter med rodtryk stenose
Kroniske nakkesmerter med rodtryk/stenose
 • Tålmodighed/spontanforløbet normal godt
 • Forskellige operative behandlingsmuligheder
 • Nervefrilægning
 • Dese
 • Protese