Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema bihorî (Buhêrk) - erênî PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema bihorî (Buhêrk) - erênî

Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema bihorî (Buhêrk) - erênî

197 Views Download Presentation
Download Presentation

Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema bihorî (Buhêrk) - erênî

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema bihorî (Buhêrk) - erênî Präteritum (past) Perfekt(perfect) Imperfekt(imperfect) Plusquamperefek Buhêrka têdayî Buhêrka dûdar Buhêrka berdest Buhêrka çîrokîy(g) y(g) y(g) y(g) Min bir (birin) biriye (birine) dibir (dibirin) biribû (biribûn) Te bir (birin) biriye (birine) dibir (dibirin) biribû (birbûn) Wî/wê bir (birin) biriye (birine) dibir (dibirin) biribû (biribûn) Me bir (birin) biriye (birine) dibir (dibirin) biribû (biribûn) We bir (birin) biriye (birine) dibir (dibirin) biribû (biribûn) Wan bir (birin) biriye (birine) dibir (dibirin) biribû (biribûn)

 2. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema bihorî (Buhêrk) - neyînî Präteritum (past) Perfekt(perfect) Imperfekt(imperfect) Plusquamperefek Buhêrka têdayî Buhêrka dûdar Buhêrka berdest Buhêrka çîrokîy(g) y(g) y(g) y(g) Minnebir (nebirin) nebiriye (nebirine) nedibir (nedibirin) nebiribû (nebiribûn) Tenebir (nebirin) nebiriye (nebirine) nedibir (nedibirin) nebiribû (nebirbûn) Wî/wênebir (nebirin) nebiriye (nebirine) nedibir (nedibirin) nebiribû (nebiribûn) Menebir (nebirin) nebiriye (nebirine) nedibir (nedibirin) nebiribû (nebiribûn) Wenebir (nebirin) nebiriye (nebirine) nedibir (nedibirin) nebiribû (nebiribûn) Wannebir (nebirin) nebiriye (nebirine) nedibir (nedibirin) nebiribû (nebiribûn)

 3. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema niha Ayende suriştîberdewamsuriştî berdewam Ez dibim dibime Ez´ê bibim bibime Tu dibî dibiye Tu´yê bibî bibiye Ew dibe dibeye Ew´ê bibe bibeye Em dibin dibine Em´ê bibin bibine Hûn dibin dibine Hûn´ê bibin bibine Ew dibin dibine Ew´ê bibin bibine

 4. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema niha - neyînî Ayende suriştîberdewamsuriştî berdewam Eznabim nabime Ez´ênebim nebime Tunabî nabiye Tu´yênebî nebiye Ewnabe nabeye Ew´ênebe nebeye Emnabin nabine Em´ênebin nebine Hûnnabin nabine Hûn´ênebin nebine Ewnabin nabine Ew´ênebin nebine

 5. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema bihurî – Raweya bilanî - erênî Bilanî - IBilanî - II y(g) y(g) Min biriba (biribana) biribaya (biribayana)   Te biriba (biribana) biribaya (birbayana) Wî/Wê biriba (biribana) biribaya (birbayana)   Me biriba (biribana) biribaya (birbayana) We biriba (biribana) biribaya (birbayana) Wan biriba (biribana) biribaya (birbayana)

 6. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema bihurî – Raweya bilanî - neyînî Bilanî - IBilanî - II y(g) y(g) Minnebiriba (nebiribana) nebiribaya (biribayana)   Tenebiriba (nebiribana) nebiribaya (biribayana) Wî/Wênebiriba (nebiribana) nebiribaya (biribayana)   Menebiriba (nebiribana) nebiribaya (biribayana) Wenebiriba (nebiribana) nebiribaya (biribayana) Wannebiriba (nebiribana) nebiribaya (biribayana)

 7. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Raweya hekînî - erênî Dema niha Ayende suriştîberdewamsuriştî berdewam Ez bibim bibime Minê bibira bibiraya Tu bibî bibiye Te yê bibira bibiraya Ew bibe bibeye Wî/wêê bibira bibiraya Em bibin bibine Me yê bibira bibiraya Hûn bibin bibine We yê bibira bibiraya Ew bibin bibine Wanê bibira bibiraya

 8. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Raweya hekînî - neyînî Dema niha Ayende suriştîberdewamsuriştî berdewam Eznebim nebime Minênebira nebiraya Tunebî nebiye Te yênebira nebiraya Ewnebe nebeye Wî/wêênebira nebiraya Emnebin nebine Me yênebira nebiraya Hûnnebin nebine We yênebira nebiraya Ewnebin nebine Wanênebira nebiraya

 9. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera BIRIN Dema niha – Raweya fermanî Erênî Neyînî Tu bibe! nebe! (mebe!) Hûn bibin! nebin! (mebin)

 10. Kesandina lêkeran ( B – Lêkerên negerguhêz) Nimûne: Lêkera ÇÛN Dema bihurî (derbasbûyî) - erênî Buhêrka têdayî Buhêrka dûdar Buhêrka berdest Buhêrka çîrokî Ez çûm çûme diçûm çûbûm Tu çûyî çûyiyî diçûyî çûbûyî Ew çû çûye diçû çûbû Em çûn çûne diçûn çûbûn Hûn çûn çûne diçûn çûbûn Ew çûn çûne diçûn çûbûn

 11. Kesandina lêkeran ( B – Lêkerên negerguhêz) Nimûne: Lêkera ÇÛN Dema bihurî (derbasbûyî) - neyînî Buhêrka têdayî Buhêrka dûdar Buhêrka berdest Buhêrka çîrokî Ezneçûm neçûme nediçûm neçûbûm Tuneçûyî neçûyiyî nediçûyî neçûbûyî Ewneçû neçûye nediçû neçûbû Emneçûn neçûne nediçûn neçûbûn Hûnneçûn neçûne nediçûn neçûbûn Ewneçûn neçûne nediçûn neçûbûn

 12. Kesandina lêkeran ( B – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera ÇÛN Erênî Dema niha Ayende suriştîberdewamsuriştî berdewam Ez diçim diçime Ez´ê biçim biçime Tu diçî diçiyî Tu´yê biçî biçiyî Ew diçe diçeye Ew´ê biçe biçeye Em diçin diçine Em´ê biçin biçine Hûn diçin diçine Hûn´ê biçin biçine Ew diçin diçine Ew´ê biçin biçine

 13. Kesandina lêkeran ( B – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera ÇÛN Neyînî Dema niha Ayende suriştîberdewamsuriştî berdewam Eznaçim naçime Ez´êneçim neçime Tunaçî naçiyî Tu´yêneçî neçiyî Ewnaçe naçeye Ew´êneçe neçeye Emnaçin naçine Em´êneçin neçine Hûnnaçin naçine Hûn´êneçin neçine Ewnaçin naçine Ew´êneçin neçine

 14. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên negerguhêz) Nimûne: Lêkera ÇÛN Dema niha – Raweya fermanî Erênî Neyînî Tu biçe! neçe! (meçe) Hûn biçin! neçin! (meçin)

 15. Kesandina lêkeran ( B – Lêkerên negerguhêz) Nimûne: Lêkera ÇÛN Dema bihurî – Raweya bilanî Bilanî - IBilanî - II Ez çûbama çûbûma Tu çûbaya çûbûya Ew çûbaya çûbûya Em çûbana çûbûna Hûn çûbana çûbûna Ew çûbana çûbûna

 16. Kesandina lêkeran ( B – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera ÇÛN Raweya hekînî - erênî Dema niha Ayende suriştîberdewamsuriştî berdewam Ez biçim biçime Ez´ê biçûma biçûbama Tu biçî biçiyî Tu´yê biçûyayî biçûbayî Ew biçe biçeye Ew´ê biçûya biçûbaya Em biçin biçine Em´ê biçûna biçûbana Hûn biçin biçine Hûn´ê biçûna biçûbana Ew biçin biçine Ew´ê biçûna biçûbana

 17. Kesandina lêkeran ( B – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera ÇÛN Raweya hekînî - neyînî Dema niha Ayende suriştîberdewamsuriştî berdewam Ezneçim neçime Ez´êneçûma neçûbama Tuneçî neçiyî Tu´yêneçûyayî neçûbayî Ewneçe neçeye Ew´êneçûba neçûbaya Emneçin neçine Em´êneçûna neçûbana Hûnneçin neçine Hûn´êneçûna neçûbana Ewneçin neçine Ew´êneçûna neçûbana

 18. Kesandina lêkeran ( A – Lêkerên gerguhêz) Nimûne: Lêkera KIRÎN Dema bihurî – erênî Buhêrka têdayî Buhêrka dûdar Buhêrka berdest Buhêrka çîrokî y(g) y(g) y(g) y(g) Min kirî (kirîn) kiriye (kirîne) dikirî (dikirîn) kirîbû (kirîbûn) Te kirî (kirîn) kiriyî (kirîne) dikirî (dikirîn) kirîbû (kirîbûn) Wî/wê kirî (kirîn) kiriye (kirîne) dikirî (dikirîn) kirîbû (kirîbûn) Me kirî (kirîn) kiriye (kirîne) dikirî (dikirîn) kirîbû (kirîbûn) We kirî (kirîn) kiriye (kirîne) dikirî (dikirîn) kirîbû (kirîbûn) Wan kirî (kirîn) kiriye (kirîne) dikirî (dikirîn) kirîbû (kirîbûn)

 19. Kesandina lêkeran ( B – Lêkerên negerguhêz) Nimûne: Lêkera KETIN Dema bihurî (derbasbûyî) – erênî Buhêrka têdayî Buhêrka dûdar Buhêrka berdest Buhêrka çîrokî Ez ketim ketime diketim ketibûm Tu ketî ketiyî diketî ketibûyî Ew ket ketiye diket ketibû Em ketin ketine diketin ketibûn Hûn ketin ketine diketin ketibûn Ew ketin ketine diketin ketibûn