slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Swentec – en resurs även för Västsverige Välkomna till rundabordsmöte fredag 16 april PowerPoint Presentation
Download Presentation
Swentec – en resurs även för Västsverige Välkomna till rundabordsmöte fredag 16 april

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Swentec – en resurs även för Västsverige Välkomna till rundabordsmöte fredag 16 april - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Swentec – en resurs även för Västsverige Välkomna till rundabordsmöte fredag 16 april. Presentation av verksamhetschef Berit Gullbransson kring Swentecs uppdrag, arbetsformer och deras planer för kommande period. Diskussion om nätverket GAME:s samarbete med Swentec.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Swentec – en resurs även för Västsverige Välkomna till rundabordsmöte fredag 16 april


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Swentec – en resurs även för VästsverigeVälkomna till rundabordsmöte fredag 16 april

 • Presentation av verksamhetschef Berit Gullbransson kring Swentecs uppdrag, arbetsformer och deras planer för kommande period.
 • Diskussion om nätverket GAME:s samarbete med Swentec.
  • Hur kan vi dra mesta möjliga nytta av Swentec som resurs.
  • Vad vill vi att de prioriterar i sin handlingsplan för svensk miljöteknik? 
slide2

Nätverket GAME

Game är ett västsvenskt nätverk som består av personer verksamma inom miljöteknik från näringsliv, universitet, forskningsinstitut och samhälle. Gemensamt för oss är att vi vill samverka för en hållbar utveckling vad det gäller energi- och miljöteknik.

Ett nätverk för dig som vill samverka kring utvecklingen i Västsverige och som vill skaffa fler kontakter inom näringsliv, samhälle och forskningen. Nätverket har idag 300 medlemmar.

Utnyttja nätverkets möjligheter till samarbete

Var med och starta samarbetsprojekt.

Informerad dig om aktuella miljöfrågor.

Ta del av möjligheterna till Europeisk projektfinansiering.

Informera dig och gå med GAME

Du kan läsa mer om oss på www.gamenetwork.se. Där kan du även anmäla dig till vår e-postlista.

slide3

Aktuella samarbeten

 • Vem tar ansvar för klimatet ? – seminarium med miljöminister Andreas Carlgren 5 mars 2010.
 • Biodriv – Framtidsscenarier för Preems bioraffinaderi i Göteborg
 • iKNEG – Klimatindikatorer för samarbetet Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG)
 • Ökat Europasamarbete
 • Effektiv omvärldsbevakning inom hållbar utveckling.
 • Regionalt miljömålsarbete
 • Läs mer på www.gamenetwork.se
slide4
info@gamenetwork.se

www.gamenetwork.se

slide5

Val

Val

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

?

Utredningen

Första styrelsen

Andra styrelsen

slide6

Utredningen

Riksdagsman Claes Roxbergh som särskild utredare

Sakkunniga:

Departementsrådet Eva Agevikdepartementssekreteraren Rolf Carmandepartementsrådet Nina Cromnier

ämnesrådet Astrid Nensén Uggla, planeringschefen Stefan Stern

departementsrådet Peter Strömbäck

departementsrådet Anders Wenström.

Experter:

Anna Dixelius, Naturvårdsverket

Eva Esping, VINNOVA

Christina Nordin, NUTEK, Oliver Lindqvist, GMV Chalmers och Göteborgs universitet,

Ravindra Parisnis, Exportrådet,

Per Persson, SIDA,

Klas Tennberg, Energimyndigheten.

Målet med miljöteknikcentrets verksamhet är att Sverige ska bli ledande nation inom miljödriven näringslivsutveckling, miljöteknikexport och hållbar utveckling. Detta ska ske genom att stärka svenska företags konkurrenskraft på miljödrivna marknader, både på export- och hemmamarknaderna.

slide7

Utveckla nätverk samt stärka existerande nätverk. Utveckla kontakterna och främja samarbetet mellan nationella, regionala och lokala initiativ inom miljöteknikområdet.

 • 2. Verka för att aktiviteter som utförs av intressenterna bättre kan samordnas, skapa synergier och främja en nationell kraftsamling av resurser. Verka för att samverkansprojekt i hela värdekedjan initieras och att systemlösningar inom nya teknikområden kan sys ihop.
 • 3. Skapa kontaktytor och främja samarbetet mellan marknadens olika aktörer (företag, forskare, finansiärer, biståndsorgan, myndigheter och organisationer, utlandsorganisationer m.fl.).
 • 4. Identifiera och kommunicera Sveriges konkurrensfördelar inom miljötekniken, genom att i samarbete med berörda intressenter kartlägga och formulera ”fokusområden”. Analysarbetet bör ske i samarbete med relevanta myndigheter (NUTEK, VINNOVA, m.fl.) och organisationer (Exportrådet, regionala och andra nätverk), företag samt forskarvärlden inkl. miljöforskningsinstituten.
slide8

5. Samla in, analysera och sprida väsentlig information och kunskap längs med hela värdekedjan – från forskning till marknad och från marknad till övriga delar av värdekedjan. praktiska arrangemang i samband med främst inkommande officiella delegationsbesök rörande miljöteknik, men även utresande sådana officiella delegationer från Sverige.

6. Verka för att stärka det internationella kunskapsutbytet och här identifiera behov och möjliga insatsområden, samt återkoppla till regeringen.

7. Utgöra en kontaktpunkt inom miljöteknikområdet för utländska beslutsfattare som önskar kunskapsöverföring eller teknologiutbyte med Sverige samt export från Sverige.

8. Vidareutveckla möjliga finansieringslösningar för miljöteknikutveckling, inkl. riskkapitalförsörjning.

9. Ha överblick över Sveriges internationella åtaganden på miljöteknikområdet, samt verka för att Sverige fortsatt ska vara ledande och politiskt driva processer för att främja miljöteknik i bred bemärkelse genom att ge råd till regeringen och bistå med underlag.

10. Bistå regeringen med praktiska arrangemang i samband med främst inkommande officiella delegationsbesök rörande miljöteknik, men även utresande sådana officiella delegationer från Sverige.

slide9

Första Styrelsen

Styrelsen för Sveriges Miljöteknikråd SWENTEC (Swedish Environmental Technology Council).

Magnus Grill, VD för Öresundskraft AB, ordförande Bodil Anjar, VD Sustainable Sweden Southeast ABKristina Alsér, VD Mercatus ABUlf Berg, VD Sveriges ExportrådKjell Jansson, generaldirektör NutekBirgitta Johansson-Hedberg, VD Svenska LantmännenBjörn Lundberg, VD IVL Svenska miljöinstitutet ABMåns Lönnroth, VD Stiftelsen för miljöstrategisk forskningKarin Markides, stf generaldirektör Vinnova

Miljöteknikrådet ska samordna insatser inom miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport. Det får ett årligt anslag på 10 miljoner kronor och placeras i Göteborg.

- Detta är en bransch där svenska företag ligger väldigt långt framme, säger näringsminister Thomas Östros. Det är ett område med mycket stor exportpotential och många växande små och medelstora företag. Miljöteknikrådet inrättas för att ytterligare stärka Sveriges goda utgångsläge.

slide10

Andra Styrelsen

Regeringen utser ledamöter i miljöteknikdelegationen

Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län, ordförande

Bodil Anjar, vd Gila Control Systems AB

Helena Tillborg, Projektledare Sweden Cleantech Incubators

Tom Berggren, Vd Svenska Riskkapitalföreningen

Anders Jonsson, Vd Sundsvall Energi

Lars Stendius, Projektledare ABB

Annika Helker Lundström, Vd Återvinningsindustrierna

John Holmberg, vicerektor, Chalmers Universitet

Näringsminister Maud Olofsson inrättat en ny delegation för miljöteknik, Swentec, Sveriges Miljöteknikråd. Syftet är att effektivisera den statlig strukturen för att stärka de svenska miljöteknikföretagen. Delegationen ska utarbeta underlag för regeringens insatser inom miljöteknikområdet och på olika sätt stödja miljötekniksektorn i Sverige.

- Miljötekniksbranschen har stor potential till ytterligare tillväxt och nya jobb. Samtidigt leder teknikutvecklingen till bättre miljö, en utveckling som Sverige ska leda. Vi knyter delegationen närmare regeringen för att mer kraftfullt stödja utvecklingen av miljöteknik, säger Maud Olofsson.

slide12

Hur kan vi dra mesta möjliga nytta av Swentec som resurs.

  • Vad vill vi att de prioriterar i sin handlingsplan för svensk miljöteknik? 
  • Komentarer:
 • Swentecs uppdrag påmminer delvis om en Tillväxt analys
 • Operativa inom besöksdelegation inklusive sverigekartamed demoexempel.
 • Svensk mottagarorganisation.