1 / 20

прогноз МВФ

ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ Бюджету-20 09. не узгоджено з МВФ. -. 2009 р. факт. план. прогноз МВФ. 1. КРИЗОВИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ. ВВП у 2009 році. 2-1. 2. КРИЗОВИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ. Індекси реального ВВП у 2000-2009 роках (%) до базового року (2000 = 100).

prue
Download Presentation

прогноз МВФ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ Бюджету-2009 не узгоджено з МВФ - 2009 р. факт план прогноз МВФ 1

 2. КРИЗОВИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ ВВП у 2009 році 2-1 2

 3. КРИЗОВИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ Індекси реального ВВП у 2000-2009 роках (%) до базового року (2000 = 100) Індекси промислової продукції у 2000-2009 роках (%) до базового року (2000 = 100) 3

 4. ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Ст. 95 Конституції України: Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків Ст. 7 Бюджетного кодексу України: принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів; 3-1

 5. НЕЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗКРАДАННЯ бюджетних коштів у 2008-2009 рр. за оцінками міжнародних аудиторів Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2010 року № 334 Щодо проведення перевірки та розслідування використання бюджетних коштів Урядом України протягом 2008 та 2009 фіскальних років та І кв. 2010 року ЗАЛУЧЕНІ: Юридична фірма Trout Cacheris, PLLS Міжнародна юридична фірма Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP Слідча судово-бухгалтерська фірма Kroll, Inc. Консалтинговафірма: First International Resources, LLC 4

 6. УРЯД Ю.В. Тимошенко продано30 млн. одиниць квот України на викид вуглекислого газу ЯПОНІЯ отримано кошти в обсязі 320 млн. євро 5

 7. Отримані в рамках Кіотського протоколу 320 млн. євро НЕ БУЛИ використані на проекти, спрямовані на охорону навколишнього середовища ! 6

 8. 320млн. євро значні суми коштів були переведені на грошові кошти повинні зберігатись на окремих рахунках загальний рахунок ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВА ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ виключно для реалізації З Єдиного казначейського рахунку кошти витрачались на потреби, не передбачені міжнародним законодавством та Законами України природоохоронних проектів ! 200 млн. євро не були повернутіна рахунки, відкриті на виконання Кіотського протоколу 7

 9. Залишок на ЄКР (на початок операційного дня) +2 551,2 млн.грн. Залишок на валютному рахунку (на початок операційного дня) млн.грн. +888,1 млн.грн. 8

 10. ЗАКУПІВЛЯ МОЗ НАДЛИШКОВОГО МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТАТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОБМЕЖЕНОГО МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ! 9

 11. Кабінет Міністрів України 101 млн. євро -кредит під гарантії Уряду на медичне обладнання та 1 000 машин ! Строк відшкодування кредиту - 10 років Мінохорониздоров’я УКРМЕДПОСТАЧ Медичне обладнання доставлене на 84%, з них 77% не використовувалось та залишається на складі Укрмедпостачу Автомобілі використані для агітаційної пропаганди Президентських виборів 2010 року VamedEngineeringGmbH & Co.KG. (Австрія) 10

 12. МІНОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 2008-2009 роки купівля УКРАЇНСЬКІ КОМПАНІЇ 100млн.грн. медичне обладнання 350 млн.грн. вакцини та лікарські препарати 250млн.грн. укладення фіктивних договорів ! не надавали жодних послуг ПОСЕРЕДНИКИ Компанія №1 Компанія №2 Компанія №N ІНОЗЕМНІ ПІДСТАВНІ КОМПАНІЇ - ПОСЕРЕДНИКИ УКРАЇНСЬКІ КОМПАНІЇ - виробники значні суми перераховані на банківські рахунки ІНОЗЕМНІ ПІДСТАВНІ КОМПАНІЇ В ЛИТВІ ТА ЛАТВІЇ 11

 13. ЗАКУПІВЛЯ ЦУКРУ ДЕРЖКОММАТРЕЗЕРВОМ ЗА ЗАВИЩЕНИМИ ЦІНАМИ І БЕЗ ФАКТИЧНОЇ ПОСТАВКИ ! 12

 14. СЕРЕДНІ РОЗДРІБНІ ЦІНИ НА ЦУКОР (грн./кг.) пік цін 13

 15. Держкомматрезерв березень 2010 р. 1 Проведена оплата в повному обсязі (243 млн. грн.) за 22 150 тцукру (за ціною 11 грн./кг., вищою за середню роздрібну) ! кінець серпня 2010 р. Поставлено лише 5 000 тцукру лютий 2010 р. ТОВ “Гермес-Трейд” (компанія-посередник) Договір на поставку 22 150 т цукру в період найвищої ціни на ринку (10,18 грн/кг.) Працюють колишні працівники Держкомрезерву Укладено фіктивний договір з пов’язаною компанією на поставку цукру з Бразилії 4 2 3 Heritage CapitalInvestments(Великобританія) 14

 16. ЗАКУПІВЛЯ МНС ЗА ЗАВИЩЕНИМИ ЦІНАМИ (в 3,3 раза) ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ! 15

 17. МНС 2009 рік договір на поставку 27 авто Зв'язок із посадовими особами, які були відповідальні за проведення тендеру ЗАГАЛЬНА СУМА: 21,6млн. грн. ТОВ «Лакшмі-Авто»(Україна) КОМПАНІЯ №2 КОМПАНІЯ №1 передача авто через підставні компанії ! в 3,3раза ТОВ «ІСС Україна» 2007 рік закупка авто Директори пов'язані між собою ЗАГАЛЬНА СУМА: 6,5 млн. грн. «Legal Business Consultants» (Великобританія) 16

 18. ЗАГАЛЬНА СУМА: 21,6млн. грн. Вартість 1 авто: 799 тис. грн. ! в 3,3раза ЗАГАЛЬНА СУМА: 6,5млн. грн. Вартість 1 авто: 242 тис. грн. 17

 19. РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЗВІТУ, наданого міжнародними експертами • ОБМАНміжнародних фінансових організацій; • ВТРАТАміжнародного авторитету України; • радикальнеПОГІРШЕННЯінвестиційного клімату; • ПОРОЖНЯдержавнаСКАРБНИЦЯ,та єдиний казначейський рахунок, який ледь не виходить на позначку з мінусом; • ВЕЛИЧЕЗНИЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ, на повернення якого країні доведеться працювати декілька наступних років. ! ! ! ! ! 18

 20. Програма реєстрації прав власності на земельні ділянки ПРОФІНАНСОВАНА з коштів Стабілізаційного фонду, який створено у 2008 році з метою підтримки банків і мінімізації негативних наслідків фінансово-економічної кризи ! Виплати по програмі реєстрації прав власності на земельні ділянки були здійснені БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ з комітетами Верховної Ради України ! Виплата здійснювалась ЗА ДОРУЧЕННЯМ колишнього Прем'єр-міністра України Ю.В. Тимошенко, наданим у грудні 2009 року Держказначейству – під час передвиборчої кампанії на пост Президента України ! 19

More Related