1 / 17

עליה שניה (1914-1904)

עליה שניה (1914-1904). מאת צבי אדיב. יסודות מארגנים. ישנם היסטוריונים הרואים בעליה שניה את "לידתה של האומה",האומנם ? המהפכה הציונית היא קודם כל "המרד בגלות"-העולם הישן בעיני מהפכנים בני העליה השניה. בנית עולם חדש של חברה ציונית-סוציאליסטית-חברת מופת מושתתת על צדק ושויון.

prue
Download Presentation

עליה שניה (1914-1904)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. עליה שניה (1914-1904) מאת צבי אדיב

 2. יסודות מארגנים ישנם היסטוריונים הרואים בעליה שניה את "לידתה של האומה",האומנם ? המהפכה הציונית היא קודם כל "המרד בגלות"-העולם הישן בעיני מהפכנים בני העליה השניה. בנית עולם חדש של חברה ציונית-סוציאליסטית-חברת מופת מושתתת על צדק ושויון. שתי גישות בסוציאליזם- הסוציאליזם האוטופי -שינוי פני החברה יביא לשינוי להעברת הכוח לפועל העברי הסוציאליזם הקונסטרוקטיבי-תפיסת הכוח הפוליטי כאמצעי לשינוי פני החברה. כיצד ניתן להסביר,שכמה מאות צעירים מהפכנים עיצבו את פני העליה השניה ואת דמותם של הישוב והתנועה הציונית.

 3. מוקדי הוראה • הסיבות לעליה שניה ומאפייני העולים • האידיאולוגיה של החלוצים • הקשיים של קבוצות עולים במפגש עם המציאות בא"י ודרכי התמודדותם: • כיבוש העבודה • כיבוש השמירה • הקמת מסגרות אירגוניות • צורות התיישבות חדשות • המשרד הארצישראלי • מלחמת השפות

 4. הפוגרומים ברוסיה-בהיקף עוצמה ומשך זמן שלא היו בעבר כשלון המהפכה ואכזבה מהסוציאליזם הרוסי-המהפכה ברוסיה נכשלה והסוציאליזם הרוסי הצדיק את הפוגרומים מות הרצל והתפשטות האוגנדיזם בא"י-הרצון להמשיך את המפעל הציוני ולהלחם בתופעות היאוש ה"קול הקורא" של ויתקין-הצבת אתגר חדש לבני הנוער החלוציים ה"הפרוגרמה שלנו" של אוסישקין-הקמת צבא נוער לשירות העם הציונות הסוציאליסטית-הפיכת העם היהודי לעם עובד אפשרית רק בא"י. הסיבות לעליה ומאפייני העולים מאפייני העולים מזרח אירופה בעיקר רוסיה עליה מתימן הרוב הרכב דומה לעליה ראשונה צעירים רווקים מיעוט נשים סטודנטים ובעלי השכלה עצמית ציונים סוציאליסטים

 5. רוסיה לארה"ב פולין גרמניה א"י

 6. הקשיים עמם התמודדו אנשי עליה שניה קשיים סובייקטיביים קשייםאובייקטיביים • התנגדות הערבים • השפעת מהפכת • "התורכים הצעירים" • התעוררות הלאומיות • התגברות ההסתה • התגברות האלימות אקלים מחלות חוסר כושר גופני חוסר ידע בחלקאות בדידות הקשחת המדיניות התורכית מהפכת התורכים הצעירים התחזקות הפלג הלאומני התגברות ההתנגדות לציונות המפגש עם איכרי המושבות עולים מול ותיקים עבודה ערבית מול עבודה עברית חילוניים מול דתיים מעבידים מול עובדים פער דורות התנשאות העולים

 7. כיבוש העבודה התאמת הסוציאליזם למציאות הארצישראלית האידאולוגיה של כיבוש העבודה: בורוכוב :"הפרמידה ההפוכה"-נורמליזציה של העם היהודי א.ד.גורדון כיבוש הארץ ע"י עבודה ולא בכוח שורשים ושלמות הגשמה עצמית התחברות לאדמה-מרפא לעם ולאדם המעשה: חלוציות הכשרה עבודה עברית התיישבות עזרת המשרד הארצישראלי

 8. הקמת ה"שומר" (1909) סיבות: גידול בצרכי השמירה התערערות המצב הביטחוני-"מהפכת התורכים הצעירים התעוררות הלאומיות והאלימות הערבית המטרות נשארו זהות לבר-גיורא תנאי קבלה- ניסיון שנה,נאמנות פוליטית ואידיאולוגית,שימוש בנשק,אישור אסיפת החברים. הפעולות: צימצום האלימות הערבית חדירה לרוב מושבות בא"י לגיון העבודה ניסיונות התיישבות הקמת אירגון בר גיורא (1907) הסיבות: ההגנה עצמית מסורת מהפכנית חלוץ מהפכני מטרות: כיבוש השמירה עבודה עברית במושבות התיישבות שיתופית מאפיינים: קבוצה קטנה אינטימית אווירה רומנטית סוציאליזם מהפכני כיבוש השמירה

 9. כיבוש השמירה (המשך) ירידת מעמדו של השומר סיבה כספית-שכר גבוה עויינות הערבים-האלימות והאיום הגבירו את איבתם. אירגון מחתרתי סגור ביקש להתערב בניהול חיי המושבות. סילוק מכמה מושבות התנגדות מבפנים-לא קיבל מרות המפלגה היו שהתנגדו לאלימות. התדרדרות בעקבות המלחמה-מעצרים,מעילה בכספי הישוב ויסוד "ההגנה" לא התאים למציאת החדשה של הלשטון הבריטי. השומר נשאר מיתוס גבורה יהודי ראשון בא"י-אגדת "השומר"

 10. צורות התיישבות חדשות רכישת נרחבת של קרקעות התיישבות בהתאם לאופי המתיישב חתירה לרוב יהודי בא"י אוטונומיה יהודית בא"י הקמת החברה להכשרת הישוב המשרד הארצישראלי 1908 • חוות לאומיות • מטרות: • גאולת הקרקע • הכשרה • תעסוקה • ללמוד מהחקלאות בארץ • משק מעורב • מושבות פועלים • ומשקי עזר • מטרה:לאפשר לפועל להתמודד • בעבודה ערבית • ליד המושבות • חלקה לכל פועל • משק מעורב

 11. צורות התיישבות (המשך) • עקרונות הקבוצה הקטנה • קרקע לאומית • עבודה עצמית • שיתופיות ושיויון • דוגמה ומופת סוציליסטית • קבוצה אינטימית הקבוצה הקטנה (דגניה 1909) הרקע: ניסיון הקמת קולקטיב בסג'רה הסכסוך בחוות כינרת-התיישבות בהוכחה לרעיון השיתפיות רופין פונה לקבוצה החדרתית המושב השיתופי (מרחביה 1911) הקבוצה הקטנה אינה מתאימה לכל מתיישב תשובה לאוכלוסיה מצומצמת שילוב קפיטליזם:משק למשפחה,אחריות אישית,עבודה עברית שילוב בהדרגה של בעלי מלאכה ונותני שירות עקרונות שיתופיים:עזרה הדדית,קניה ושיווק משותף כשלון:איזור ביצות, כפרים ערבים עויינים סכסוכים בין המתיישבים

 12. צורות אירגון פוליטיות מפלגות תופעה חדשה בתוצאה משילוב של צורך ואידיאולוגיה :קשיי תעסוקה,תחושת הבדידות,התנכרות הותיקים,הגשמה של אידיאולוגיה שלא ע"י עבודה(בה נכשלו) פועלי ציון מפלגה שמרכזה בחו"ל מפלגה מרקסיסטית-מלחמת מעמדות פעילות בקרב פועלי העיר בעד התיישבות וגאולת הקרקע הקימו את השומר ודגלו בהרתעת הערביםבכוח הפועל הצעיר מפלגה ארצישראלית איחוד העם ודחית מלחמת המעמדות לעתיד פעילות בקרב הפועלים החקלאיים התנגדות להתיישבות קבע התנגדות ל"שומר" וליחס לערבים עקרונות משותפים "מרד בגלות" מהפכה ציונית סוציאליסטית-הקמת חברת מופת רעיון כיבוש העבודה

 13. השפה היא מרכיב חשוב בתחית הלאום ובזהות הלאומית..הראשון שהבין זאת הה אליעזר בן יהודה שהחל בהפצת השפה העברית הסיבות: הקמת ביס גבוה "טכניון" ובי"ס תיכון ע"י חברת "עזרה" הגרמנית,בשפה הגרמנית הסירוב של חברת "עזרה" ללמד חלק מהמקצועות בעברית. המאבק בישוב: אינטלגנציה,מורים,תלמידים ופועלים חברו למאבק בארץ ובחו"ל החרמת מוסדות "עזרה" והקמת מוסדות חינוך בעברית התוצאה: ביה"ס התיכון הראלי ילמדו בעברית ואילו ב"טכניון" ילמדו בלועזית לתקופה מסויימת רק מקצועות טכנולוגיים. המשמעות: בא"י התבלטו דפוסים חדשים שלהתיישבות חקלאית דינמית,הקמת כוח מגן יהודי ותחית השפה העברית כשפת התרבות הבלעדית של התנועה הלאומית היהודית. מלחמת השפות-משפת פולחן לשפה לאומית

 14. בעליה הראשונה עלו יהודי תימן מיזמתם מותך כמיהה דתית משיחית קשיי חמורים גרמו להפסקת העליה ב-1887. בעליה השניה העליה באה מיזמת משרד הארצישראלי מתוך מטרות לאומיות-כיבוש העבודה. שליחות יבניאלי (1908) להעלות חקלאים יהודים מתימן שיתחרו בעבודה הערבית (כושר פיסי והסתפקות במועט) יבניאלי שיכנע בטיעון,ש"בא"י קם ומתחדש העם היהודי ובונה את חייו. ויכוח במחנה הפועלים: בעד :כיבוש העבודה מידי הערבית נגד:הרעיון שהם דומים לערבים רעיון משפיל אין להם תודעה סוציאליסטית קליטה:תנאים קשים,יחס גרוע ומשפיל הקמת משקי עזר לתמיכה ליד המושבות הגדולות.(נחליאל,שעריים מחנה יהודה) עלית יהודי תימן בעליה שניה

 15. הערכת עליה שניה גידול דמוגרפי-ערב המלחמה מנה הישוב 65,000 נפש מהם 18,000 בישובים חלקאיים רכישת קרקע-הוכפלה כמות הקרקע בידי הישוב,איזורי רכישה חדשים התיישבות חדשה- הוקמו צורות התיישבות חדשות שיתופיות בעלות חזון לאומיסוציאליסטי הקמת העיר העברית הראשונה-הקמת תל-אביב התפתחות החקלאות-התפתח המשק המעורב ונותקה התלות משיטות הברון צמיחת מנהיגות- גרעין אנושי איכותי שקבע את דמות הישוב לעתיד מתח אידיאולוגי –תחושת מהפכה של שלילת העבר והקמת "עולם חדש" תחושת שליחות-שהפועל העברי הוא חיל החלוץ של המהפכה הציונית החותרת לאדם יהודי חדש. תנועות פוליטיות-

 16. שאלות חזרה א. הסבר שלושה מהגורמים שהניעו את אנשי העליה השניה לעלות לא"י.  ב.. תאר את מאפייני העולים ופרט את רעיונותיהם החברתיים.  ג. הסבר שתי מטרות שונות שרצו להשיג אנשי העליה השניה בהגשמת רעיון העבודה העברית,כיצד הוגשם הרעיון הזה בהקמת הקבוצה בדגניה ?  ד. הסבר שלושה מהקשיים שהיו לאנשי העליה השניה כשניסו להגשים את עקרון העבודה העברית ו/או את עקרון השמירה העברית. הסבר כיצד ניסו להגשים את רעיונותיהם בתחום הפוליטי.  ו. תאר את ההתארגנות לכיבוש השמירה העברית בתקופת העליה השניה (1907-1914) הסבר שניים מהקשיים בהגשמת רעיון השמירה העברית.  ז. הסבר שני יעדים ו/או תחומי פעילות דומים של מפלגת "הפועל הצעיר" ומפלגת "פועלי ציון" ונקודת מחלוקת אחת שהייתה ביניהן. ח.. במה סייע "משרד הארצישראלי” בראשות ארתור רופין למפעל ההתיישבות החדש בשנים 1908-1914  ט. תאר את מאבק הישוב היהודי ציוני לביסוס השפה העברית בימי העליה השניה ואת הישגיו בתחום זה.

 17. שאלות חזרה י. תאר את התרומה של עולי תימן בתקופת העליה השניה לביסוס הישוב היהודי בארץ,והצג שניים מקשיי קליטתם.

More Related