slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.10.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.10.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.10.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.10.2013. Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk. Hva betyr det å tinglyse?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.10.2013' - priscilla-vazquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tinglysing fast eiendom

Universitetet i Oslo 08.10.2013

Registerfører Haldis Framstad Skaare,

Statens kartverk

hva betyr det tinglyse
Hva betyr det å tinglyse?
 • Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som dokumentet inneholder. Rettigheten registreres i et register. Når det gjelder fast eiendom sa kalles dette registeret grunnbok.
 • Grunnboken er elektronisk, og registreringen foretas av Statens kartverk, tinglysingen. Tidligere foregikk tinglysingen i tingrettene, og byskriveren.
 • For rettigheter knyttet til borettslagsandeler, registreres disse i grunnboken for borettslagsandeler. Tidligere var det ikke noe nasjonalt register, dette ble opprettet i 2006.
 • http://www.statkart.no/nor/Tinglysing/Om_Tinglysingen/Film/
hvorfor tinglyse
Hvorfor tinglyse?
 • Formålet med tinglysing er å oppnå rettsvern for rettigheter overfor andre rettstiftelser, dette skjer ved registrering i et register som er åpent for publikum, slik at notoritet og publisitet oppnås for den tinglyste rettsstiftelse.
 • Sikre realkreditten
  • Sikre lån med pant i fast eiendom
 • Tinglysing har ingen betydning mellom partene
  • En avtale blir ikke ”mer bindende” eller ”mer gyldig” av å være tinglyst.
hvorfor tinglyse1
Hvorfor tinglyse?
 • Rettsvirkningene av tinglysing følger av tinglysingsloven §§20-27.
   • Oppnår rettsvern overfor en yngre rettsstifting
   • Ekstingverer en eldre utinglyst rettsstiftelse
   • Ekstinksjon i hjemmelsmannskonflikt
hvilke opplysninger finner vi i grunnboken
Hvilke opplysninger finner vi i grunnboken?
 • Grunnboken er et rettighetsregister.
  • Grunnboken skal ikke ha opplysninger om en eiendoms fysiske forhold, herunder areal og grenser.
 • Grunnboken er rubrisert slik:
  • Hjemmelsopplysninger
  • Pengeheftelser
  • Servitutter
  • Grunndata
grunnbokens troverdighet
Grunnbokens troverdighet
 • Positiv troverdighet
 • Man skal stole på at de opplysninger grunnboken gir er riktige
  • Unntak: forfalskning, tvang
 • Staten har et objektivt erstatningsansvar, tingl. § 35
 • Negativ troverdighet
 • Man skal stole på at det grunnboken ikke opplyser om heller ikke gjelder
  • OBS! Ikke tinglysingsplikt
  • OBS! Adgang til å rette feil
 • Gjelder rettslige, ikke faktiske forhold
hvordan opprette et grunnboksblad
Hvordan opprette et grunnboksblad?
 • Tinglyse ”Melding til tinglysing”, jf matrikkellova § 24
vilk r for tinglysing
Vilkår for tinglysing
 • Hovedregel: Tinglysingsloven §12
  • Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare anmerkes i grunnboken når det går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, anerkjenne eller opheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom i embedskretsen.
   • Unntak: Rett til tinglysing kan følge av lov, eks.

jordskifteloven § 24.

samspillet matrikkel grunnbok
Samspillet matrikkel-grunnbok
 • Tinglysingsloven § 12a første punktum, en tinglysingssperre
  • ” Når det etter matrikkellova skal utføres oppmålingsforretning, kan dokument som gir grunnbokshjemmel til eiendoms- eller festerett, ikke tinglyses uten at melding til tinglysing om opprettelse av matrikkelenheten senest samtidig blir registrert i grunnboken.
   • Matrikkellova § 12
   • Unntak matrikkelforskriften § 30.
vilk r for tinglysing tinglysingsloven 13
Vilkår for tinglysing - tinglysingsloven § 13
 • Dokument som gir uttrykk for en rettshandel kan ikke anmerkes uten hjemmelshavers samtykke, tgl. § 13
  • Rettskraftig dom kan anmerkes uten samtykke, § 13, 4.ledd
  • Utleggsforretning kan anmerkes uten samtykke
 • Ektefellesamtykke ved felles bolig
  • Tgl. § 13, 5. ledd
  • Ekteskapsloven § 32, egenerklæring om sivilstand
 • Ingen heftelse kan slettes uten rettighetshavers samtykke, tgl. § 32
  • Heftelse som åpenbart er opphørt kan slettes uten samtykke, jf. § 31
  • Heftelse som sannsynliggjøres at er bortfalt, kan slettes etter kunngjøring, jf. § 32a
tinglysingsloven 15
Tinglysingsloven §15
 • Den som har grunnbokshjemmel, har også hjemmel til de bygninger som er eller blir oppført på eiendommen, jf tgl.§ 15
  • Eks. ikke tinglyst festeforhold
  • Grunneier vil inneha den formelle hjemmel også til festerens bebyggelse
 • Formelt eierskap
  • Grunnboken gir ikke nødvendigvis uttrykk for det reelle eierskapet
formkrav til visse dokumenter
Formkrav til visse dokumenter
 • Grunnleggende forutsetninger for tinglysing med hensyn til klarhet og form. Tinglysingsforskriften §§4, 4a