mary warner marien a fotogr fia nagyk nyve a f nyk pez s kult rt rt nete typotex 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fotó-átalakítás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fotó-átalakítás

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
priscilla-hunt

Fotó-átalakítás - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
Fotó-átalakítás
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mary Warner Marien: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete - Typotex, 2011 Fotó-átalakítás

  2. Rirkrit Tiravanija • Tiravanija sajtófotókról készült ceruzarajzainak eladásából származó tőkét a "Rizsföld" című művészeti-ökológiai projekt finanszírozására kívánja fordítani. Thaiföld egyik eldugott zugában egy helyi művészcsoport rizs-kultivációba kezdett, mely szép lassan nemzetközi bio-művészeti centrummá növi ki magát.

  3. Háttér című képzőművészeti projekt alkotója Pettendi Szabó Péter. Készített egy nagyméretű hátteret a budapesti Lánchídról, összetekerve magával vitte, s felállította az ország más-más részében olyan emberek háttereként, akik még soha sem jártak Pesten, még nem készítették el a “háttérben a Lánchíd” kötelező turistafotót. Az útja során exponált fényképeket aztán kiállította a Lánchídon, s az egész projektről könyvet is kiadott (Háttér, Holnap Kiadó, 2008).

  4. Barthes (és Kosztolányi is) utalt rá, hogy a legtöbb ember, tudván, hogy fényképezik, előre „Képpé” változik, és igyekszik arra az önmagára hasonlítani, amilyennek elképzeli magát, vagy amilyennek szeretné, ha mások látnák őt • Robert Cornelius: Önarckép (1839). (első önarckép!!)

  5. Valóságként tekintünk egyrészt minden olyan tárgyra, jelenségre, amely „tanúk” nélkül is létezik, megtörténik, illetve az olyan eseményekre, amelyeket a nézéssel válogató szubjektum még nem alakít át egy fotózandó tárgy jelévé. Ebben az értelemben nem is valóságról, hanem látszatról, illetve valóságokról, valóságok sokféleségéről, egyedi nézőpontokról kell beszélnünk. A valóság jelzései az értelmező struktúrán keresztül kapják meg a jelentést, ez a struktúra pedig (mint jelrendszer) társadalmi konstrukciónak tekinthető. A kép nem a valóságot adja vissza, hanem valóságot konstruál.

  6. A fotó maga is információközvetítő médium, a fotográfus szelektálta „adatokat” rögzíti, a látható világnak a fényképész által tulajdonított jelentését továbbítja; a fotó készítője a tanú, aki a tárgyvilágot eseménnyé alakítja. A fotónak, mint médiumnak is van kontextusa. • A hasonlóság, a valóság, az igazság és a hitelesség fogalmai mentén is bizonyítható a fotográfia valóságtükör-funkciója, ugyanígy az is bizonyítható, hogy a fotó nem tükrözi, hanem átalakítja a valóságot.

  7. A spanyol milicista halála (ismert még Eleső katona; Milicista; Milicista halála címekkel is) Robert Capa,1936. Szeptember 5., a cordobai front, spanyol polgárháború. Federico Borrell Garcíának hívták a katonát. A milicistát lövés érte, a kép az elesés pillanatát örökítette meg. Még: http://fototortenet.blogspot.hu/2012/01/spanyol-milicista-halala.html

  8. Barthes, Roland ([1980] 1985): Világoskamra. Bp, Európa. • Belting, Hans ([2005] 2009): A hiteles kép. Képviták mint hitviták. Budapest: Atlantisz. • Hornyik Sándor (2011): Idegenek egy bűnös városban. Művészettörténetek és vizuális kultúrák. Budapest: L'Harmattan & MTA Művészettörténeti Kutatóintézet • Mitchell, William J. Thomas (2008): A képi fordulat. In: uő: A képek politikája. W. J. T. Mitchell válogatott írásai. Szeged: JATE Press, 131–153. • Sontag, Susan (2010): A fényképezésről. Budapest: Európa. • Soulages, François ([2005] 2011): A fotográfia esztétikája. Ami elvész, és ami megmarad. Budapest: Kijárat Kiadó. • Flusser, Vilém (1990): A fotográfia filozófiája. Budapest: Tartóshullám & Belvedere & ELTE BTK. http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html.

  9. Félévi tematika itt: http://viztervgyak.wordpress.com/