XX. Nordiska arkivdagar 6 – 10 augusti 2003 Reykjavík, Island - PowerPoint PPT Presentation

xx nordiska arkivdagar 6 10 augusti 2003 reykjav k island n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XX. Nordiska arkivdagar 6 – 10 augusti 2003 Reykjavík, Island PowerPoint Presentation
Download Presentation
XX. Nordiska arkivdagar 6 – 10 augusti 2003 Reykjavík, Island

play fullscreen
1 / 29
XX. Nordiska arkivdagar 6 – 10 augusti 2003 Reykjavík, Island
105 Views
Download Presentation
prisca
Download Presentation

XX. Nordiska arkivdagar 6 – 10 augusti 2003 Reykjavík, Island

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. XX. Nordiska arkivdagar6 – 10 augusti 2003Reykjavík, Island Seminariet Modernisering af traditionell källdeutgivning Mette Gismerøy Ekker 8 augusti 2003

 2. Regesta Norvegica Fra tradisjonell utgave til elektronisk versjon

 3. Digital Regesta Norvegica;Samarbeidspartnere • Riksarkivet ved Kjeldeskriftavdelingen • Christian-Emil Ore ved Enhet for Digital Dokumentasjon ved HF, Universitetet i Oslo = Dokumentasjonsprosjektets etterorganisasjon / DOK-gruppen

 4. Regesta Norvegica En samling regester/sammendrag av middelalderdokumenter som angår norsk historie

 5. Regesta Norvegica;Sammendrag av Middelalderdokumenter • antall: 7 bind (8) • utgitt: 1978 - 1997 (2003) • periode: 822 - 1390 (1404) • omfang: 9.000 regester (10.000)

 6. En enkelt regest Regest / Sammendrag av innholdet Regest- nummer Dato Sted Arkiv og litteratur- opplysninger

 7. Regesta Norvegica - hvorfordigitalisere? • Riksarkivet • søke på tvers av bind • fritekstsøk i base • Ore / DOK • utvide samling av middelalderbaser

 8. Digital Regesta Norvegica;Arbeidsgangen Konvertere gamle filformat DOK Skanne inn tekst KA Korrektur og enkel koding KA Bearbeide kode Legge ut i base DOK

 9. Struktur og innhold i en trykt regest Regest- nummer Dato Sted Brevtype Regest Fotnote- indikator Dokument- opplysninger Regestnummer- henvisning DN-link Fotnote

 10. Henvisninger fra Navneregisteret ogSakregisteret

 11. Merkede elementer i en regest Regest- nummer Dato Sted Brevtype Regest Fotnote- indikator Dokument- opplysninger Regestnummer- henvisning DN-link Fotnote

 12. Bind Side Regestnr. Sted Dato Brevtype Fritekstsøk i hele el. deler av teksten

 13. ’Vis regest’ - bildet

 14. Bla til forrige og neste regest i boka Link til andre regestnumre Link til Diplomatarie- basen

 15. Diplomatarie-basen åpnes i et nytt vindu Regestabasen ligger i bakgrunnen

 16. Søke etter utstedelsessted

 17. Ønsket regest velges her

 18. Link til registrene

 19. Slå opp på ønsket bokstav

 20. Velg ønsket oppslagsord

 21. Ønsket regest velges her

 22. Regesta Norvegica - inkonsistenser • 2 målformer • Typografi • Patronymer • mm.

 23. Bokmål - nynorsk Gavebrev; 76 regester Gåvebrev; 34 regester

 24. Bokmål – nynorsk; fritekstsøk Søk etter Gavebrev|Gåvebrev i regestteksten Fant 120 regester

 25. Bokmål–nynorsk og typografi i registrene 3 bind = 3 oppslag: Kristkirken [Bergen] (1) Kristkirken i Bergen (3) Kristkyrkja i Bergen (2)

 26. Regesta Norvegica - patronymer på vokal Olavs + son = Olavsson • Bind 1: Arneson • Bind 2-3: Arnesson • Fritekstsøk i Regestfeltet: Arnes%on % = 0 eller flere tegn

 27. Søk etter ‘Arnes%on’ gir 42 treff.

 28. Vise regestteksten i trefflista

 29. Regesta Norvegica Fra tradisjonell utgave til elektronisk versjon Spørsmål?