ukszta towanie dna oceanicznego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UKSZTAŁTOWANIE DNA OCEANICZNEGO PowerPoint Presentation
Download Presentation
UKSZTAŁTOWANIE DNA OCEANICZNEGO

play fullscreen
1 / 34
Download Presentation

UKSZTAŁTOWANIE DNA OCEANICZNEGO - PowerPoint PPT Presentation

prisca
258 Views
Download Presentation

UKSZTAŁTOWANIE DNA OCEANICZNEGO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UKSZTAŁTOWANIE DNA OCEANICZNEGO

 2. Topografia dna Oceanu Światowego

 3. Topografia dna Oceanu Światowego

 4. Krzywa hipsograficzna jest wykresem przedstawiającym udział powierzchni Ziemi poszczególnych wysokości bezwzględnych.

 5. W dnie oceanicznym wyraźnie widoczne są trzy części: • -szelf • -skłon kontynentalny • -łoże oceaniczne

 6. Łoże oceaniczne

 7. SZELF • Ang. Shelf- półka • Strefa dna morskiego wzdłuż kontynentu • Oddzielona wyraźnym załamaniem od skłonu kontynentalnego. • Obniża się pod bardzo małym kątem około 0,07º • Budowa geologiczna zbliżona do budowy przyległego kontynentu. • Szerokość szelfu- od 15-20km u zach. Wybrzeży Am. Południowej na Atlantyku, do 1400km na Morzu Barentsa

 8. Od otwartego oceanu szelf kończy się krawędzią • Dno na skutek trwającej przez długi czas działalności tektonicznej i lodowcowej jest bardzo urozmaicone….

 9. Największe formy szelfowe: • Moreny • Fiordy • Głębie Głębie na Morzu Bałtyckim

 10. Mapa dna Atlantyku, okolice Nowego Jorku.Podmorskie pradoliny rzek.

 11. Do mniejszych form szelfowych zaliczamy: • Podwodne progi • Ławice • Płycizny

 12. Mielizny

 13. SKŁON KONTYNENTALNY • Podmorski stok kontynentu opadający od szelfu do głębi oceanicznej • Nachylenie 3º na Oc. Atlantyckim i Indyjskim, 5º na Oc. Spokojnym • Ok. 18%pow. Dna oceanów i mórz

 14. Stok kontynentalny

 15. Występują tu takie formy jak: • Terasy (półki) • Rynny • Uskoki • Urwiska • Grzbiety

 16. Kaniony podmorskiegłęboka, stroma dolina V-kształtna

 17. Najczęściej są to morskie przedłużenia rzek

 18. Kanion podmorskiprądy zawiesinowe przenoszą materiał pochodzenia lądowego, proces ten przypomina tworzenie się lawin na lądzie.

 19. ŁOŻE OCEANU • Zajmuje ok. 80% dna oceanicznego • Znajdują się na nim wzniesienia, obszary płaskie oraz doliny.

 20. Grzbiety Śródoceaniczne To pasma wzniesień pochodzenia wulkanicznego o dużej rozciągłości. Na Atlantyku- Grzbiet Śródatlantycki o długości ponad 20 000km. Szerokość grzbietów dochodzi do 3000km, niekiedy tworzą wyspy…

 21. Islandia

 22. Grzbiety są obszarami aktywnymi wulkanicznie i sejsmicznie

 23. W osiowej części grzbietów charakterystyczne są rozpadliska- ryfty, o szerokości od 30 do 60km i ponad 2000m głębokości w stosunku do grzbietów. Otwierający się ryft Morza Czerwonego jest być może zaczątkiem nowego oceanu.

 24. Góry podmorskieformy wulkaniczne, mają nieco ponad 1000m wys. Niektóre z nich wystają ponad powierzchnię oceanu, tworząc wyspy bądź archipelagi wysp. HAWAJE

 25. Rozległe, płaskie wzniesienia Niektóre wystają ponad zwierciadło wody, Wzniesienia Falklandzkie, Bermudzkie.

 26. Równiny abisalne Rozległe, płaskie o nieurozmaiconej rzeźbie; znajdują się na głębokości 4000-5000m i zbudowane są głównie ze skał pochodzenia wulkanicznego – bazaltów, przykrytych warstwą różnorodnych osadów.

 27. Baseny oceaniczne- zagłębienia w dnie oceanicznym, głębokie od 3 do 7km; Basen Norweski Basen Mozambicki Basen Chilijski

 28. Rowy oceaniczne Rów Mariański - najgłębszy rów oceaniczny na świecie, położony w zachodniej części Oceanu Spokojnego, na południowy wschód od Marianów. Ciągnie się łukiem o długości blisko 2000km.

 29. Rowy oceaniczne • obniżenie dna oceanu, podłużne (do kilku tys. km), wąskie (kilkadziesiąt do ponad 100 km) i głębokie (powyżej 6000 m głębokości), o stromych zboczach i płaskim dnie, • występujące przeważnie na skraju płyty oceanicznej w sąsiedztwie łańcuchów wysp wulkanicznych lub górzystych brzegów kontynentalnych. • Zbocza od strony łuku wysp lub kontynentu są bardziej strome i odznaczają się silną sejsmicznością.

 30. Rów Mariański Rów Japoński

 31. Rów Japoński

 32. OGNISTY PIERŚCIEŃ