การบริหารจัดการงบลงทุน
Download
1 / 20

?????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

การบริหารจัดการงบลงทุน. สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สำนักบริหารการสาธารณสุข. สถานการณ์งบลงทุน ของ สป.สธ. จำนวนมาก หลายแหล่งเงิน การจัดสรรไม่มี ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีหลายส่วนพิจารณา ส่วนกลาง, เขต, จังหวัด และ CUP รพ. / จังหวัด ต้องการระบบติดตามงาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????' - prisca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4619321

การบริหารจัดการงบลงทุนการบริหารจัดการงบลงทุน

สำนักบริหารการสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


4619321
สำนักบริหารการสาธารณสุขสำนักบริหารการสาธารณสุข


4619321
สถานการณ์งบลงทุน ของ สป.สธ.

 • จำนวนมาก หลายแหล่งเงิน

  • การจัดสรรไม่มี ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

 • มีหลายส่วนพิจารณา ส่วนกลาง, เขต, จังหวัด และ CUP

 • รพ./จังหวัด ต้องการระบบติดตามงาน

  • เช่น รพ.สรรพสิทธิประสงค์

 • สตง.ให้คำแนะนำ (ตผ.๐๐๑๓/๔๖๙๑ ลงวันที่ ๒๑ สค.๕๕)


4619321

Man สป.สธ.

ศักยภาพ

บริการ

Service

Plan

ศักยภาพ

บริการ

ระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรสุขภาพ

Money

ทรัพยากร

สุขภาพ

ติดตาม

งบลงทุน

Material

ตั้งคำขอ

Manage

 • นโยบาย (สธ.,เขต,จังหวัด)

 • ใช้งาน+ได้ประโยชน์


4619321

ระบบติดตามงบลงทุน สป.สธ.

ระบบติดตามงบลงทุน

 • ทดแทนระบบเดิม

  • กระดาษ โทรศัพท์ ส่งไฟล์

ตั้งคำขอ

ติดตาม

งบลงทุน

ทรัพยากร

สุขภาพ


4619321

สถาบันพระบรมราชชนก สป.สธ.

ระบบติดตามงบลงทุน

 • ประสานความร่วมมือ ใช้ระบบเดียวกัน

สำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

(สบพช.)


4619321
ระบบติดตามงบลงทุน สปสช.

 • ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล

 • ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล


4619321

ระบบติดตามงบลงทุน สปสช.

 • รายการข้อมูล

  • ครุภัณฑ์

  • สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และใหม่

   • สิ่งก่อสร้าง ปีเดียว และผูกพัน


4619321

ระบบติดตามงบลงทุน สปสช.

 • หน่วยที่รายงาน

  • หน่วยงานสังกัด สป.สธ. ที่รับงบลงทุน

 • ช่วงเวลาการรายงาน

  • ทุกครั้งที่มีความคืบหน้า

  • ตัดข้อมูล ปกติทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

   กรณีเร่งรัด ทุกสัปดาห์


4619321

ระบบติดตามงบลงทุน สปสช.

 • ระบบรายงานผ่านเวบไซด์

 • http://phdb.moph.go.th
4619321

ระบบติดตามงบลงทุน สปสช.

ขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง


4619321

ระบบติดตามงบลงทุน สปสช.

ขั้นตอน ตรวจรับ4619321

ระบบรายงานงบลงทุน สปสช.

 • เลือก ก่อสร้าง หรือ ครุภัณฑ์ (บางรายงาน)

 • เลือกพื้นที่

  • ทั้งประเทศ

  • เครือข่ายบริการ หรือ เขตตรวจราชการ

  • จังหวัด

 • ประเภทโรงพยาบาล (รพศ., รพท., รพช.)


4619321

ระบบรายงานงบลงทุน สปสช.

 • ตัวอย่าง รายงาน

  • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

  • สถานะขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  • รายงานขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยกเลิก

  • รายงานงวดการก่อสร้างที่ล่าช้า

  • รายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง4619321

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สปสช.

 • จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ประมาณ ๑๐๐ คน

 • วันที่ ๘-๙, ๑๓-๑๔, ๑๕-๑๖ พย. ๒๕๕๕

 • โรงแรมไมด้า ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


4619321
ติดต่อ สอบถาม สปสช.

 • กลุ่มงานทรัพยากรสาธารณสุข สบรส.

  • ภาคเหนือ คุณนันท์นภัส สุขเกษม

   โทร.084-7512949E-mail : wichansuk2@yahoo.co.th

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณพัชร์นรินทร์ กีรติกสิกร

   โทร. 089-893-8291 E-mail : patnarin14@hotmail.com

  • ภาคกลาง คุณศศิมา จามรมาน

   โทร. 081-854-7251 E-mail : sasima02@hotmail.com

  • ภาคใต้ คุณทัศนาเดชจูด

   โทร. 081-9016906 E-mail : south.phdb@gmail.com


ad