slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
نگارش نتایج PowerPoint Presentation
Download Presentation
نگارش نتایج

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

نگارش نتایج - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحيم. نگارش نتایج. مرکز تحقیقات پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی گلستان. عین اله ملائی. . Gorgan.nrc2011@yahoo.com. حجم نسبی کل یک مقاله پژوهشی. Mollaei@goums.ac.ir. Results. توصیف sample توصیف کلی یافته های اصلی بطور کامل و شفاف داستانی که یافته ها را بیان و توصیف کند

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

نگارش نتایج


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

بسم الله الرحمن الرحيم

نگارش نتایج

مرکز تحقیقات پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی گلستان. عین اله ملائی.. Gorgan.nrc2011@yahoo.com

results
Results
 • توصیفsample
 • توصیف کلی یافته های اصلی بطور کامل و شفاف
 • داستانی که یافته ها را بیان و توصیف کند
 • نتایج را با توالی منطقی در متن، جداول و نمودارها یا شکل ها ارائه نمایید
 • بر اساس توالی زمانی یا اهمیت موضوع ارائه شود
 • بهترین فرم ارائه نتایج انتخاب شود

Mollaei@goums.ac.ir

results1
Results
 • توصیف sample
 • تعداد نمونه های مورد بررسی قرار گرفته
 • مشخصات دموگرافیک افرادی که در مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند (به تفکیک گروه ها)
 • درصدی که به دعوت برای شرکت در مطالعه پاسخ نداده اند (ارائه هر گونه مشخصاتی که از آنها داریم)

Mollaei@goums.ac.ir

results2
Results
 • همه مطالبی که در جداول و شکلها یا نمودارها نشان داده شده است را در متن دوباره ننویسید
 • آنها را خلاصه کنید یا قسمتهای مهم را برای تاکید بنویسید
 • متن و جداول و شکل ها باید کامل کننده هم باشند
 • جملات طولانی و گیج کننده بکار نبرید
 • اطمینان از اینکه نتایج ارائه شده در کل دست نوشته یکسان هستند

Mollaei@goums.ac.ir

results3
Results
 • از تستهای آماری پیشرفته استفاده کنید ولی مطالب را به زبان ساده بنویسید
 • بیشتر خوانندگان با نکات آماری آشنایی ندارند ولی داوران در مجلات دارند
 • ارائه شاخص هایی مثل میانگین، range
 • برای 0.05> P-value رقم دقیق P-value را بنویسید. ذکر نوع تست
 • در موارد ارائه درصدها تعداد موارد را هم بنویسید

Mollaei@goums.ac.ir

results4
Results
 • Common mistakes
  • Raw data
  • Redundancy
  • Discussion and interpretation of data
  • No figures or tables
  • Methods/materials reported

Mollaei@goums.ac.ir

slide9
نحوه نوشتن نتايج
 • ابتدا ذكر ويژگي گروهها ( شاهد و تجربي ، طبيعي و غير طبيعي )و سپس مقايسه آنها
 • پاسخ به سؤالات تحقيق
 • مقايسه آماري نتايج و توصيف يافته ها
 • بكارگيري مجموعه اي از متن ، جداول ، تصاوير ، نمودارها و ....

Mollaei@goums.ac.ir

slide10
توصیه های جدی
 • عدم نوشتن روش تحقيق و روش محاسبات آماري
 • عدم پرداختن به تفسير نتايج ، اظهار نظر يا مقايسه با ساير نتايج
 • اجتناب از ذكر جزئيات مطالب جداول ، تصاوير و نمودارها
 • فراتر نرفتن از يافته هاي محقق
 • عدم تكرار ارائه مطالب به فرمهاي مختلف
 • عدم ارجاع مرتب خواننده به جداول و اشكال

Mollaei@goums.ac.ir

slide11
از این جملات بپرهیزید
 • نتايج در جداول 1 تا 4 آورده شده است .
 • نتایج در شكلهاي مربوطه آورده شده است.

Mollaei@goums.ac.ir

slide12

اجتناب از ذكر عبارات دو پهلو و مرموز

اگر چه از نظر آماري با اهميت نبود ولي كاهش قابل توجهي را نشان داد

البته اینو با اهمیت بالینی اشتباه نکنید

سنجش بیلی­روبین به روش Jendrassik-Grof با HPLC مقایسه گردید و مشاهده شد که این دو روش اختلاف معنی دار آماری دارند، هرچند این اختلاف (5µmol/L) از نظر بالینی اهمیتی ندارد.

Mollaei@goums.ac.ir

slide13
با دادن اطلاعات کافی خواننده را از یک بخش یا آزمون به بخش یا آزمون دیگری هدایت کنید

Mollaei@goums.ac.ir

slide15
یافته ها را با اطلاعات مختصر از مطالعه آغاز کنید

Mollaei@goums.ac.ir

slide27

ابتدا خواننده را با خود همراه کنید

یکراست سراغ جدول و نمودار نرید

Mollaei@goums.ac.ir

slide29
حتماً جمع و درصدها را هم ردیفی و هم ستونی کنترل کنید

Mollaei@goums.ac.ir

slide32
جداول، نمودارها، شکلها
 • حجم متن را کم میکنند
 • ساده و مناسب باشند
 • خود بتوانند توضیحات کافی به خواننده بدهند

(self explanatory)

 • بر اساس سوالات اصلی پژوهش به متن اضافه شوند
 • تا آنجایی که امکان دارد اطلاعات آماری در آنها گنجانده شود

Mollaei@goums.ac.ir

figures and tables
Figures and Tables
 • Guidelines for Figures and Tables
  • High resolution
  • Neat, legible labels
  • Simple
  • Clearly formatted
  • Detailed captions

Mollaei@goums.ac.ir

slide34

جداول

چه زمان از جدول استفاده كنيم ؟

ـ وجود داده هاي عددي زياد و تفاوت غير بارز در نمودار

ـ وجود داده هاي غير عددي با ماهيت طبقه بندي

ـ نياز خواننده به مقدار دقيق داده ها ( تجزيه و تحليل شخصي )

ـ نياز به مقايسه داده هاي عددي در چند گروه

Mollaei@goums.ac.ir

slide35

جداول

چه وقت از جدول استفاده نكنيم ؟

ـ امكان وجود داده ها بطور ساده در متن

ـ در صورت وجود متغير زمان ( نياز به ترسيم روي محور )

ـ وجود داده ها با نوسانات زياد ( درك با نمودار بهتر است )

Mollaei@goums.ac.ir

slide36
ویژگی های جدول
 • گويا و مستقل باشه ( عدم ارجاع خواننده به متن )
 • واضح و روشن باشه ( استنباط راحت خواننده )
 • تعداد جدول منطقي و مناسب باشه
 • عدم نوشتن گروه اول ، گروه دوم و ... در سر تيترها ( رجوع مرتب به متن )
 • اگه لازم بود بهتره اولين جدول ويژگيهاي دموگرافيك باشه
 • مسير خواندن جدول از راست به چپ ( تغييرات بين ستونها مشهود باشد )

Mollaei@goums.ac.ir

slide37
در یک مقاله چند جدول مجاز است؟
 • تهيه جداول مطابق آئين نگارش مجله
 • محاسبه تعداد جدول بر اساس مقالات قبلي مجله
 • معيار هر 1000 كلمه يك جدول ( يا تصوير )

Mollaei@goums.ac.ir

slide38

اجزاء جدول

1- عنوان:

ـ داراي شماره باشد.

ـ توانائي نشان دادن محتويات جدول را داشته باشد.

ـ نیاز به تكرار اطلاعات در سر ستونها و سر رديف ها نباشه

2- سر ستونها و سر رديف ها :

ـ حاوي واحد اندازه گيري باشند

ـ نظم منطقي در سر ستونها و رديف ها باشه

ـ در صورت نياز به مخفف سازي در پایین جدول توضیح داده شود

Mollaei@goums.ac.ir

slide39
پانوشتهای جدول
 • توضيح نمادهاي جدول ( نماد خاص هر مجله )
 • توضيح شرايط خاص مطالعه
 • تاريخ جمع آوري داده ها
 • منبع داده ها در جدول ( در صورت بهره گيري از منابع ديگر )

Mollaei@goums.ac.ir

slide42

نمودارها

چه وقت از نمودار استفاده كنيم ؟

1- وقتي متغير ها زياد و هدف نشان دادن ارتباط آنهاست( جدول موجب سر در گمي )

2- در صورت بارز بودن تفاوت داده ها

Mollaei@goums.ac.ir

slide43

ويژگي نمودارها و عكسها

عنوان و شماره نمودار و عكس در زير

رعايت تعداد نمودارها ( شبيه جدول )

نام گذاري اجزاء نمودار ( محورها و ... )

شماره گذاري بر اساس ظاهر شدن در متن

رعايت ملاحظات اخلاقي و اجازه رسمي در ارائه عكس

توضيحات نمادها يا علائم اشاره در پاورقي

بكارگيري نمودار متناسب با نوع متغير

عدم بكارگيري نمودارهاي سه بعدي

متغير مستقل در محور Y متغير وابسته در محورX

شفافيت و وضوح تصوير ( فتوكپي )

Mollaei@goums.ac.ir

slide44
شکل باید

گویا

واضح

با جزییات کامل

Mollaei@goums.ac.ir

slide46
اگه می تونید نتیجه ای رو در متن به راحتی بیان کنید دیگه براش جدول و نمودار رسم نکنید

Mollaei@goums.ac.ir