t i li u tr nh b y c a gi ng vi n d nh cho chuy n vi n ki m so t chi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tài liệu trình bày của giảng viên - Dành cho Chuyên viên Kiểm Soát Chi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

Tài liệu trình bày của giảng viên - Dành cho Chuyên viên Kiểm Soát Chi - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Tài liệu trình bày của giảng viên - Dành cho Chuyên viên Kiểm Soát Chi. Nội dung chính của chương trình đào tạo. 2. Tài liệu trình bày của giảng viên Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách. Tổng quan về phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách - BA. 4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tài liệu trình bày của giảng viên - Dành cho Chuyên viên Kiểm Soát Chi' - preston


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t ng quan v ph n h qu n l ph n b ng n s ch ba
Tổng quan về phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách - BA

4

 • Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách quản lý các quy trình phân bổ, điều chỉnh và chuyển giao dự toán.
 • Kiểm soát dự toán sẽ do hệ thống tự thực hiện theo các phân hệ: quản lý cam kết chi, quản lý chi và phân hệ sổ cái. Việc kiểm soát dự toán nhằm chi tiêu không vượt quá số dự toán được phân bổ.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

s quy tr nh m c 2 c a ph n h ba
Sơ đồ quy trình mức 2 của phân hệ BA

5

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

c c ch c n ng c a ph n h qu n l ph n b ng n s ch
Các chức năng của phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách

7

 • Chức năng nhập dự toán
 • Phân bổ dự toán
 • Điều chỉnh dự toán
 • Truy vấn quỹ
 • Tạo và truy vấn báo cáo
 • Xử lý cuối năm

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

slide8
Chức năng nhập dự toán

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

8

c c quy tr nh nghi p v s d ng b t to n ng n s ch
Các quy trình nghiệp vụ sử dụng bút toán ngân sách

9

 • Nhập dự toán chính thức chi đầu tư xây dựng cơ bản đã được phê duyệt tại cấp 0 vào hệ thống.
 • Nhập dự toán ứng trước chi đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân sách cấp xã.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

m n h nh b t to n ng n s ch
Màn hình bút toán ngân sách

10

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

m n h nh t o b t to n
Màn hình tạo bút toán

11

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

quy tr nh nghi p v s d ng m n h nh b t to n ng n s ch
Quy trình nghiệp vụ sử dụng màn hình bút toán Ngân sách

Nhập bút toán dự toán

Tạo bút toán

Tìm bút toán và đệ trình phê duyệt

Nhập các thông tin vào ADI

Chạy chương trình tạo bút toán

Phê duyệt và kết sổ bút toán

12

Quy trình nhập dự toán tại cấp 0 vào hệ thống.

 • QH/ HĐND Phê duyệt dự toán và quyết định phương pháp nhập dự toán:
 • Nhập bằng BTNS:
 • Nhập bằng ADI:

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

b t to n li n quan n quy tr nh nh p d to n t i c p 0
Bút toán liên quan đến quy trình nhập dự toán tại cấp 0

13

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

t h p t i kho n chi ti t c a d to n ph n b t i c p 0
Tổ hợp tài khoản chi tiết của dự toán phân bổ tại cấp 0

14

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

b i t p th c h nh
Bài tập thực hành

15

 • Bài tập 1: Nhập Dự toán được phê duyệt tại cấp 0 vào hệ thống sử dụng Bút toán Thủ công.
  • Tình huống: Năm 2010, Hội đồng nhân dân phường Lạch Tray (1045503)được phê duyệt dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (mã NVC 821) số tiền 1,000,000,000 đồng.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

slide16
Chức năng phân bổ, điều chỉnh bằng Dossier

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

16

c c quy tr nh nghi p v s d ng m n h nh dossier
Các quy trình nghiệp vụ sử dụng màn hình Dossier

17

 • Phân bổ dự toán từ cấp 0 đến cấp 4 chi đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân sách cấp xã.
 • Điều chỉnh tổng thể dự toán

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

m n h nh dossier
Màn hình Dossier

18

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

quy tr nh ph n b d to n t c p 0 n c p 4
Quy trình phân bổ dự toán từ cấp 0 đến cấp 4

Tạo Dossier phân bổ dự toán

Chạy chương trình tạo bút toán

HDND phê duyệt dự toán được phân bổ từ C0 đến C4

Phê duyệt bút toán

Kết sổ bút toán

Đệ trình phê duyệt

Lưu ý: Hiện nay, chương trình Tạo bút toán đã đặt lịch chạy tự động (6 tiếng chạy một lần). Do vậy, Dossier chỉ có thể kết sổ được sau 6 giờ kể từ khi phê duyệt.

19

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

b t to n h ch to n
Bút toán hạch toán

20

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

t h p t i kho n chi ti t c a d to n ph n b t i c p 4
Tổ hợp tài khoản chi tiết của dự toán phân bổ tại cấp 4

21

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

b i t p th c h nh1
Bài tập thực hành

22

 • Bài tập 2: Phân bổ dự toán từ cấp 0 đến cấp 4 cho ngân sách cấp xã sử dụng Dossier – chi đầu tư xây dựng cơ bản.
  • Tình huống: Hội đồng nhân dân phường Lạch Tray (1045503) phê duyệt phân bổ cho dự án xây dựng công trình nạo vét kênh 1038 (7008831) Thuộc Thanh tra xây dựng xã (chương 800) chi công trình xây dựng công ích (khoản 164) số tiền 5,000,000 đồng. Và cho công trình tôn cao tuyến đê tả Lạch Tray (7038806) với số tiền 5,000,000 đồng.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

slide23
Điều chỉnh dự toán giữa 2 đơn vị/ dự án hoặc 2 mã ngành kinh tế

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

23

t ng quan v quy tr nh i u ch nh d to n gi a 2 m ng nh kinh t
Tổng quan về Quy trình Điều chỉnh dự toán giữa 2 mã ngành kinh tế

24

 • Là giao dịch điều chỉnh dự toán giữa các mã ngành kinh tế và điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị/dự án đầu tư
 • Điều chỉnh dự toán của các đơn vị/dự án đầu tư cấp tỉnh và huyện được thực hiện thông qua chức năng tạo bút toán ngân sách.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

c c b c th c hi n
Các bước thực hiện

25

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

v d minh h a i u ch nh gi a 2 n v d n
Ví dụ minh họa: Điều chỉnh giữa 2 đơn vị/ dự án

Phân bổ

BTNS

Nạo vét kênh 1038 thuộc Thanh tra xây dựng xã

Tôn cao tuyến đê Tả Lạch Tray

Chuyển từ TKPB C4 (A) sang TKPB C4 (B)

(Mã ngành: 164)

(Mã ngành: 164)

26

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

b i t p th c h nh2
Bài tập thực hành

27

 • Bài tập 3: Điều chỉnh dự toán giữa 2 dự án
  • Tình huống: UBND phường Lạch Tray nhận được quyết định điều chỉnh dự toán, chuyển dự toán từ chi công trình xây dựng công ích (khoản 164) của dự án xây dựng công trình nạo vét kênh 1038 thuộc Thanh tra xây dựng xã sang dự án Tôn cao tuyến đê tả Lạch Tray số tiền là 50,000,000 đồng.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

slide28
Điều chỉnh tổng thể

dự toán

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

28

t ng quan v quy tri nh i u ch nh t ng th d to n
Tổng quan về quy trình Điều chỉnh tổng thể dự toán

29

 • Là giao dịch điều chỉnh giữa các đơn vị/ dự án thuộc các lĩnh vực chi khác nhau.
 • Điều chỉnh tổng thể dự toán tại cấp 0 cho ngân sách xã (Ví dụ trường hợp giảm tổng dự toán hoặc điều chuyển từ dự toán chi sự nghiệp quản lý hành chính sang hoạt động y tế…) được thực hiện bằng cách tạo bút toán ngân sách trong bộ sổ của tỉnh để trả lại dự toán từ đơn vị sử dụng ngân sách về cấp 0. Dự toán sẽ được phân bổ lại từ cấp 0 tới đơn vị sử dụng ngân sách theo quy trình phân bổ ngân sách.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

c c b c th c hi n1
Các bước thực hiện

30

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

v d minh h a i u ch nh t ng th d to n t i c p 0
Ví dụ minh họa: Điều chỉnh tổng thể dự toán tại cấp 0

Chuyển dự toán từ TKPB C0 sang TKPB C0 khác

Nợ để 02, có để 03

B2

Cấp 0

(Chi Đầu tư xây dựng cơ bản)

B3

B1

Phân bổ lại (02)

Rút dự toán từ

TKPBC4 về TKPB C0

Phân bổ

Nạo vét kênh 1038 thuộc Thanh tra xây dựng xã

VP UBND phường Lạch Tray

(Mãngành: 166)

(Mãngành: 164)

31

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

b i t p th c h nh3
Bài tập thực hành

32

 • Bài tập 4: Điều chỉnh tổng thể dự toán của đơn vị dự toán cấp 0.
  • Tình huống: UBND phường Lạch Tray nhận được quyết định điều chỉnh dự toán, chuyển dự toán từ chi công trình xây dựng công ích (khoản 164) của dự án xây dựng công trình nạo vét kênh 1038 thuộc Thanh tra xây dựng xã sang phân bổ cho VP UBND chi để Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng (khoản 166) số tiền là 50,000,000 đồng.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

t m t t ph n i u ch nh
Tóm tắt phần điều chỉnh

Mã NVC1

Mã NVC2

Chuyển dự toán

0

0

Búttoánngânsách

4

4

4

33

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

slide34
Chức năng Hủy dự toán

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

34

ch c n ng h y d to n
Chức năng Hủy dự toán

35

 • Khi thực hiện hủy dự toán, chuyên viên kiểm soát chi thực hiện chức hủy dự toán hệ thống sẽ tự động tạo bút toán ngân sách và hạch toán:
  • Nợ TK Hủy dự toán – 9631
  • Có TK Dự toán

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

ch c n ng h y d to n1
Chức năng Hủy dự toán

36

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

ch c n ng truy v n qu
Chức năng truy vấn quỹ

37

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

m n h nh truy v n qu
Màn hình truy vấn quỹ

38

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

m n h nh truy v n qu ti p
Màn hình truy vấn quỹ (tiếp)

39

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

slide40
Chức năng tạo và truy vấn báo cáo

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

40

c c b o c o c a ph n h qu n l ph n b ng n s ch
Các báo cáo của Phân hệ quản lý phân bổ ngân sách

41

 • B1-03: Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán của các đơn vị dự toán cấp 1 ngân sách trung ương (cấp tỉnh/huyện) niên độ…. (tùy chỉnh)
 • B1-01: Báo cáo tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi NS… niên độ…. (tùy chỉnh)
 • S2-05: Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách (tùy chỉnh)
 • S2-04: Sổ tổng hợp theo dõi dự toán ngân sách (tùy chỉnh)
 • S2-06: Báo cáo liệt kê chứng từ (tùy chỉnh)
 • B8-01 (GL): Báo cáo tình hình hoạt động Ngân sách… niên độ…(tùy chỉnh)

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

m n h nh t o v truy v n b o c o
Màn hình tạo và truy vấn báo cáo

42

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

b i t p th c h nh4
Bài tập thực hành

43

 • Bài tập 5: Truy vấn Báo cáo Sổ tổng hợp theo dõi dự toán ngân sách (S2-04)

(Đường dẫn: (BA) Xem -> Các yêu cầu)

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

d nh cho chuy n vi n ki m so t chi kbnn
Dành cho chuyên viên Kiểm soát chi KBNN

Phân hệ Quản lý Cam kết chi

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

44

t ng quan v ph n h qu n l cam k t chi
Tổng quan về phân hệ Quản lý Cam kết chi

45

Cam kết chi là gì?

 • Cam kết chi là khoản cam kết trước khi thực hiện thanh toán, bản chất là việc dành dự toán cho các khoản chi trong tương lai để đảm bảo đủ khả năng thanh toán. Trong hiện tại các khoản chi này chưa được thực hiện.
 • Cam kết chi là một nội dung của quy trình chi ngân sách. Cam kết chi phải được ghi nhận trước khi thực hiện thanh toán.
 • Ý nghĩa: Quản lý Cam kết chi giúp ĐVSDNS quản lý các khoản chi tiêu trong phạm vi dự toán được phân bổ cho từng năm tài chính của mình và tránh thực hiện các Hợp đồng, dự án khi không đủ nguồn lực thanh toán.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

qu n l chi u t trong tabmis
Quản lý chi đầu tư trong TABMIS

46

 • Quản lý dự án đầu tư trong TABMIS:
  • Mã dự án: được khai báo ở Sổ cái (Mã ĐVQHNS trong tổ hợp tài khoản).
  • Dự toán được phân bổ cho từng năm ứng với giá trị phân đoạn Mã Dự án.
  • Tại phân hệ Cam kết chi: ghi nhận khoản cam kết chi đầu tư
  • Khi khoản chi thực tế phát sinh, thực hiện thanh toán, tạm ứng ở phân hệ quản lý chi.
 • Quản lý Dự án đầu tư ở phân hệ Cam kết chi:
  • Quản lý tổng giá trị các hợp đồng của Dự án - Chức năng Hợp đồng khung
  • Quản lý tổng giá trị cam kết (Tổng giá trị HĐ thực hiện trong năm) – Chức năng Hợp đồng thực hiện)
  • Chỉnh sửa, hủy các cam kết, hợp đồng khi có thay đổi, sai sót.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

c c ch c n ng c a ph n h qu n l cam k t chi
Các chức năng của phân hệ Quản lý Cam kết chi

47

Nhập các Hợp đồng:

 • Hợp đồng khung
 • Hợp đồng thực hiện

Chỉnh sửa, xóa, hủy các Hợp đồng:

 • Tìm kiếm Hợp đồng
 • Chỉnh sửa Hợp đồng
 • Xóa Hợp đồng
 • Hủy Hợp đồng

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

slide48
Chức năng: Hợp đồng khung & Hợp đồng thực hiện

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

48

quy tr nh nghi p v cam k t chi u t
Quy trình nghiệp vụ Cam kết chi đầu tư

49

 • Để ghi nhận Cam kết chi đầu tư sử dụng Hợp đồng khung và Hợp đồng thực hiện.
 • Quy trình:
  • Khi có Hợp đồng ký với nhà thầu, tạo HĐ khung ghi nhận tổng tiền của HĐ.
  • Hằng năm, khi có Kế hoạch vốn và có yêu cầu của Ban QLDA, tạo Hợp đồng thực hiện ghi nhận khoản cam kết chi (dành dự toán) trong năm đó.
 • Lưu ý:
  • Một Hợp đồng khung có thể có nhiều HĐTH
  • Mã dự án của HĐK và Mã ĐVQHNS trong TK của HĐTH tương ứng phải giống nhau

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

ch c n ng nh p h p ng khung
Chức năng: Nhập hợp đồng khung

50

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

nh p h p ng u t h p ng khung
Nhập Hợp đồng đầu tư (Hợp đồng khung)

51

 • Mục đích: Trong TABMIS, Hợp đồng khung được sử dụng để ghi nhận Tổng giá trị các hợp đồng của Dự án đầu tư.
 • Lưu ý:
  • Thông tin về số HĐ và mã DA được lưu giữ ở trường ngữ cảnh trong màn hình nhập hợp đồng khung để liên kết với thông tin kế toán của dự án.
  • Nhà cung cấp, tỷ giá phải được khai báo trước khi nhập HĐ khung.
  • Hợp đồng khung chỉ ghi nhận số tiền, không quản lý dự toán.
  • Số tiền nhập ở 2 trường Tổng tiền thỏa thuận và Giới hạn số tiền phải giống nhau.
  • Mỗi hợp đồng chỉ có 1 dòng chi tiết.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

ch c n ng t m th ng b o v ph duy t
Chức năng tìm thông báo và phê duyệt

52

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

s quy tr nh h p ng chi u t h p ng khung
Sơ đồ quy trình Hợp đồng chi đầu tư (Hợp đồng khung)

BQLDA/ Chủđầutưtrình HĐ giấyđến BP TTVĐT/ KHTH KBNN

Quy trìnhTạo Hợp đồng thực hiện

ChuyênviênNhậpHợpđồngkhung

LãnhđạoDuyệt HĐ khung

Đệtrìnhphêduyệt

LãnhđạoTừchốiphêduyệt HĐ khung

Thôngbáocho Ban QLDA

53

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

b i t p th c h nh5
Bài tập thực hành

54

 • Bài tập 1: Nhập Hợp đồng khung bằng VNĐ ghi nhận tổng tiền của Hợp đồng trong nhiều năm.
 • Bài tập 2: Nhập Hợp đồng khung bằng ngoại tệ.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

ch c n ng nh p h p ng th c hi n
Chức năng: Nhập hợp đồng thực hiện

55

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

ch c n ng nh p h p ng th c hi n m n h nh chi ti t
Chức năng: Nhập hợp đồng thực hiện – Màn hình chi tiết

56

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

nh p h p ng th c hi n ckc u t
Nhập Hợp đồng thực hiện (CKC đầu tư)

57

 • Trong TABMIS, Hợp đồng thực hiện được tạo ra theo từng năm, để ghi nhận số tiền Cam kết chi (dành trước dự toán) trong năm đó cho một Hợp đồng khung của một Dự án đầu tư.
 • Lưu ý:
  • HĐTH chỉ ghi nhận số tiền dành dự toán trong 1 năm
  • Một Hợp đồng khung có thể có nhiều HĐTH
  • Số tiền của HĐTH không được vượt quá:
   • Kế hoạch vốn cho Hợp đồng trong năm đó
   • Số tiền còn lại của Hợp đồng khung
  • Hệ thống chỉ ghi nhận khoản Cam kết chi (dành trước KHV) khi tạo HĐTH

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

t i kho n s d ng trong h p ng th c hi n ckc u t
Tài khoản sử dụng trong Hợp đồng thực hiện (CKC đầu tư)

58

 • Tài khoản: Nhập Tài khoản chi ngân sách, chi tiết đến khoản, Không cần chi tiết đến Mục, tiểu mục
  • Mã Tài khoản tự nhiên:
   • Dự toán được duyệt: TK chi ngân sách cho đầu tư
   • Dự toán ứng trước năm sau: TK ứng trước kinh phí chi đầu tư đủ điều kiện thanh toán
  • Mã Nội dung kinh tế: chi tiết hoặc 0000
  • Mã địa bàn: chi tiết hoặc 00000
 • Dự toán: Không đủ dự toán, HĐTH sẽ không được duyệt.
 • Bút toán HĐTH chỉ là bút toán dự chi, dành quỹ  Khi nhập thông tin, chỉ cần nhập TK chi NS. Hệ thống sẽ tự động định khoản:
  • Dành dự toán: Nợ TK Chi NS/ Có TK Quỹ dự chi – 9798
  • Gỡ dành dự toán: Nợ TK Quỹ dự chi/ Có TK Chi NS

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

s quy tr nh cam k t chi u t h th
Sơ đồ quy trình Cam kết chi đầu tư (HĐTH)

Quytrình

HĐ khung(đãduyệt)

B.QLDA Hằngnăm, trình y/c đếnphòng TTVĐT/KHTH

Đủdựtoán: Dànhdựtoán & Đệtrìnhphêduyệt

ChuyênviênNhập HĐTH & kiểmtratồndựtoán

NgườiduyệtDuyệtHợpđồngthựchiện

Phòng Kế toán

Xử lý YCTT/

YCTƯ

NgườiduyệtTừchốiduyệt HĐTH

Hệthốnggỡdànhdựtoán

Khôngđủdựtoán: Xóa HĐTH

Thôngbáocho B.QLDA

59

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

b i t p th c h nh6
Bài tập thực hành

60

 • Bài tập 3: Tạo Hợp đồng thực hiện cho Hợp đồng khung bằng VNĐ để ghi nhận khoản Cam kết chi (dành dự toán) theo Kế hoạch vốn năm của Hợp đồng.
 • Bài tập 4: Tạo Hợp đồng thực hiện trong trường hợp có nhiều dòng thông tin chi tiết.
 • Bài tập 5: Tạo Hợp đồng thực hiện cho HĐK bằng ngoại tệ

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

slide61
Một số chức năng khác của phân hệ Cam kết chi

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

61

ch c n ng t m h p ng
Chức năng: Tìm hợp đồng

62

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

ch c n ng g d nh d to n h p ng th c hi n ch nh s a h th
Chức năng: Gỡ dành dự toán Hợp đồng thực hiện  Chỉnh sửa HĐTH
 • Lưu ý:
 • Nhập ngày gỡ dự toán
 • Bỏ tích ở ô ‘Sử dụng Ngày chứng từ Sổ Cái để Không dự trữ’

63

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

ch c n ng x a cam k t h p ng
Chức năng: Xóa cam kết/ Hợp đồng

64

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

ch c n ng h y cam k t h p ng
Chức năng: Hủy cam kết/ Hợp đồng
 • Lưu ý:
 • Chọn Hành động: Hủy
 • Nhập ngày gỡ dự toán
 • Bỏ tích ở ô ‘Sử dụng Ngày chứng từ Sổ Cái để Không dự trữ’

65

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

c p nh t ch nh s a x a h y cam k t h p ng
Cập nhật, chỉnh sửa/ Xóa/ Hủy cam kết/ Hợp đồng

66

 • Chỉnh sửa thông tin Cam kết/ Hợp đồng:
  • Chỉnh sửa HĐTH, CKC (đã được duyệt): phải gỡ dự toán trước khi chỉnh sửa
  • Chỉnh sửa Hợp đồng khung: Phải chỉnh số tiền ở cả 2 trường ‘Tổng tiền thỏa thuận’ và ‘Giới hạn số tiền’.
  • Các thông tin không sửa được: Loại tiền, (địa điểm) Nhà cung cấp
  • CKC, HĐ đã được duyệt, nếu chỉnh sửa thông tin  phải Phê duyệt lại. Một số trường hợp (sửa số tiền nhỏ hơn), khi KTV đệ trình PD, hệ thống tự động duyệt CKC, HĐ đó.
 • Xóa Cam kết/ Hợp đồng: Khi trạng thái “Chưa hoàn thành”; hoặc “Bị loại bỏ” nhưng chưa được duyệt lần nào.

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

c p nh t ch nh s a x a h y cam k t h p ng1
Cập nhật, chỉnh sửa/ Xóa/ Hủy cam kết/ Hợp đồng

67

 • Hủy Cam kết/ Hợp đồng:
  • Khi Cam kết/ Hợp đồng có trạng thái: “Đã phê duyệt”, “Bị loại bỏ”
  • Cam kết/ Hợp đồng sai Nhà cung cấp, sai loại tiền
  • Hủy HĐTH, Cam kết chi: Hệ thống chỉ hủy số tiền chưa đối chiếu với YCTT. Sau khi hủy, hệ thống tự động gỡ dành dự toán của HĐTH, CKC.
  • Chỉ hủy HĐK khi HĐK đó không có HĐTH hoặc HĐTH tương ứng đã bị hủy

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

m t s ch c n ng kh c
Một số chức năng khác

68

 • Xem lịch sử hành động
 • Sao chép Cam kết chi/ Hợp đồng khung
 • Chuyển quyền xử lý Cam kết/ Hợp đồng
  • Trạng thái: Chưa hoàn thành, đã phê duyệt, bị loại bỏ, chờ phê duyệt lại.
  • Nếu Cam kết, Hợp đồng đã duyệt: sau khi chuyển quyền, cần phê duyệt lại.
 • Với người phê duyệt
  • Tình trạng “Không thể giữ lại CKC/ HĐTH số xx vì không đủ dự toán”
  • Tình trạng “Không thể phê duyệt HĐTH xx …”: vì Hợp đồng khung yy đang không phải là trạng thái đã duyệt; hoặc vì Số tiền thực hiện vượt quá Hợp đồng khung.
  • Phân biệt: Ủy quyền PD; Gán; Chuyển tiếp; Duyệt và Chuyển tiếp

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

b i t p th c h nh7
Bài tập thực hành

69

 • Bài tập 6: Chỉnh sửa số tiền của Hợp đồng khung.
 • Bài tập 7: Chỉnh sửa số tiền, Tài khoản, ngày hạch toán của HĐTH.
 • Bài tập 8: Hủy Hợp đồng thực hiện
 • Bài tập 9: Hủy Hợp đồng khung tương ứng

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

slide70
Xử lý cuối ngày

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

70

c c c ng vi c c n th c hi n
Các công việc cần thực hiện

71

 • Chạy báo cáo kiểm tra và đối chiếu giao dịch nhập trên phân hệ Cam kết chi trong ngày
 • Chỉnh sửa các giao dịch sai, thừa, thiếu
 • Hoàn thành các giao dịch dở dang
 • Phê duyệt nốt các giao dịch còn lại trong ngày
 • In báo cáo và lưu chứng từ
 • Chuyển số liệu sang Sổ cái

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

danh s ch b o c o cam k t chi
Danh sách báo cáo Cam kết chi

72

 • TABMIS Báo cáo Chi tiết Dự chi
 • TABMIS Báo cáo Chi tiết Đơn đặt hàng và Hợp đồng thực hiện
 • TABMIS Báo cáo Tổng hợp Mua hàng của Nhà cung cấp
 • TABMIS Báo cáo Đơn Đặt hàng Mở(theo Người mua)
 • TABMIS Báo cáo Đơn đặt hàng đã Huỷ
 • Báo cáo Trạng thái Đơn Đặt hàng theo Kế hoạch và Đơn Đặt hàng Khung
 • Báo cáo Nhà cung cấp

Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc

t ng quan v x l c c kho n chi c cam k t chi
Tổng quan về xử lý các khoản chi có Cam kết chi

Quy trình xử lý các khoản chi:

 • Hiện tại, Kế toán viên KBNN không cần quản lý các Cam kết chi trong KTKB. Khi có khoản chi nào phát sinh, các đơn vị sẽ gửi Hợp đồng và chứng từ đến KBNN để thanh toán trong hệ thống KTKB.
 • Khi TABMIS triển khai, quy trình xử lý các khoản chi sẽ thay đổi:
  • Sau khi ký Hợp đồng mua sắm dịch vụ, hàng hóa, đơn vị phải mang Hợp đồng đến KBNN để thực hiện Cam kết chi, dành dự toán cho Hợp đồng để đảm bảo thanh toán cho Hợp đồng về sau này.
  • Sau đó, đơn vị mới thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Khi các khoản chi thực tế phát sinh, đơn vị sẽ đem chứng từ đến KBNN để làm thanh toán theo dự toán đã được Cam kết chi trước đó.

74

74

s quy tr nh yctt yct c cam k t chi
Sơ đồ quy trình YCTT/ YCTƯ có Cam kết chi

ĐVSDNS/ BQDLA Trình yêu cầu tạm ứng, thanh toán

KTV Nhập YCTT/YCTƯ loại Có Cam kết chi

Cam kết chi/ HĐTH (đã duyệt)

Đối chiếu với Cam kết chi / HĐTH

Quy trình

Thanh toán TƯ (nếu có)

Thay đổi TK ở màn hình chi tiết (nếu cần)

KTTDuyệt YCTT, YCTƯ

Quy trình

Tạo thanh toán

Kiểm duyệt và đệ trình phê duyệt

KTT Từ chối duyệt YCTT, YCTƯ

Thông báo cho ĐVSDNS/ BQLDA

78

78

yctt yct c cam k t chi
YCTT / YCTƯ có Cam kết chi
 • Loại: Có Cam kết chi
 • Đối chiếu: Thực hiện đối chiếu YCTT/ YCTƯ với Cam kết chi/HĐTH. Trường hợp Cam kết chi/HĐTH có nhiều dòng định khoản, cần phân bổ số tiền đối chiếu cho các dòng tài khoản đó.
 • Điều chỉnh Tài khoản: Trường hợp TK Cam kết chi/ HĐTH và TK chi, tạm ứng khác nhau, cần điều chỉnh TK bằng cách:
  • Nhập dòng (-) với TK của Cam kết chi/ HĐTH
  • Nhập các dòng (+) với TK chi, tạm ứng
 • Nếu đối chiếu sai CKC: phải đảo dòng đã đối chiếu hoặc hủy YCTT / YCTƯ
 • Tạo thanh toán: Sau khi YCTT, YCTƯ được Kế toán trưởng duyệt, phải thực hiện thanh toán cho YCTT, YCTƯ đó.

79

79

b i t p th c h nh yctt yct c cam k t chi
Bài tập thực hành: YCTT / YCTƯ có Cam kết chi
 • Bài tập 1: Tạo YCTT cho khoản chi thường xuyên (có CKC) và thanh toán.
 • Bài tập 2: Tạo YCTƯ cho khoản chi đầu tư (có HĐTH) và thanh toán trong trường hợp thông tin TK của HĐTH không chi tiết.
 • Bài tập 3: Tạo YCTT cho khoản chi thường xuyên (có CKC) và thanh toán. CKC có nhiều dòng TK, các TK không chi tiết NDKT.

80

80

slide81

81

81

Tạo và đệ trình các bút toán

Tạo và đệ trình các bút toán

Course Name