neuroboreli za n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neuroborelióza PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neuroborelióza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Neuroborelióza - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Neuroborelióza. Ľubica Procházková 4.4.2008. Borelióza. Multisystémové ochorenie Najčastejšia antropozoonóza Chronicko-progredientný priebeh Individuálna dispozícia + autoimunitné pochody+ infekciou vyvolané poruchy imunity

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Neuroborelióza' - preston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
neuroboreli za

Neuroborelióza

Ľubica Procházková 4.4.2008.

boreli za
Borelióza
 • Multisystémové ochorenie
 • Najčastejšia antropozoonóza
 • Chronicko-progredientný priebeh
 • Individuálna dispozícia + autoimunitné pochody+ infekciou vyvolané poruchy imunity
 • Autoimunita zodpovedá za podobnosť boreliózy s reumatickými a demyelinizačnými ochoreniami.
lyme disease hist ria
Lyme disease-história
 • 1883 dermatolog Buchwald: acrodermatitis chronica atrophicans
 • 1909 Afzelius : erytema migrans
 • 1921 Jessner : chronická atrofická dermatitída + artralgie a laryngitída
 • 1922 Garin a Bujadoux : meningopolyneuritída + erytém
 • 1941 : Bannwarth : multifokálne postihnutie CNS+ kĺby
 • 1966 Schaltenbrand : erytema migrans+ radikuloneuritída+ meningitída
 • Lenhoff : možná etiológická účasť spirochét
 • 1975 Steere a spol: reumatoidná artritída, erytém , Ixodes dammini , Old Lyme
 • 1980 Steere : postihnutie srdca
 • 1982 Burgdorfer : izolácia borélie z kliešťa : Borrelia burgdorferi
 • 1984 Ackerma : dôkaz protilátok v sére.
borr lie
Borrélie
 • Borrelia Burgdorferi : kĺbne postihnutie
 • Borrelia afzelii : erytema migrans
 • Borrelia garinii : postihnutie nervového systému.
lymsk boreli za
Lymská borelióza
 • Zdroj infekcie :

voľne žijúce zvieratá : jeleň, zajac

domestifikované zvieratá

 • Vektor : kliešť : Ixodes Ricinus

Infekcia niekoľko hodín po prosatí

 • Sezónny výskyt : marec-november
v vojov t di klie a
Vývojové štádiá kliešťa
 • Kliešť žije 2 roky, má tri vývojové cykly, vystrieda troch hostiteľov
 • 1.na jar sa z vajíčok vyliahnu larvy, ktoré parazitujú hlavne na hlodavcoch
 • 2.druhý rok sa larvy premenia na nymfy, ktoré parazitujú na vtákoch, veveričkách,ježkoch
 • 3.za tri mesiace dospievajú v imago, napadá hlavne vysokú zver
 • Človek je konečným hostiteľom, predstavuje slepú cestu vývinu.
priebeh boreli zy
Priebeh boreliózy
 • 1. štádium : včasná lokálna infekcia : zápalové zmeny pokožky, následne lymfatické uzliny ( odozva na prítomnosť spirochét : pôsobia jednak toxicky, a vyvolávajú miestnu i celkovú zápalovú reakciu )
 • 2.štádium : včasné diseminované, generalizované, s orgánovými príznakmi ( CNS, srdce,
 • 3.štádium : neskoré diseminované postihnutie CNS , kĺby, koža
neuroboreli za1
Neuroborelióza
 • B.garinii, menej B.afzelii
 • Po prekonaní HEB a HLB, prenikajú borélie do NS, poškodzujú neuróny aj gliu, pohybujú sa v likvorových cestách a spôsobia potihnutie mozgomiechových obalov a miechových koreňov.
 • Dlhodobá perzistencia borelií ( v bunkách endotelu, neuroglii a likvore ) vyvolá aj imunitné a autoimunitné reakcie.
 • Monocytárne a lymfocytárne infiltráty so zápalovými prejavmi.
neuroboreli za cievne zmeny
Neuroborelióza-cievne zmeny
 • Endotel mozgových a miechových ciev reaguje často vaskulitídou.
 • Vaskulitída je vyvovalaná pôsobením imunokomplexov, ( boreliové antigény + protiboreliové protilátky s komplementom )
 • Zápalové zmeny môžu vyústiť v trombózu vasa nervorum a drobných ciev, takže dochádza k hypoxii mozgu, miechy a periférnych nervov.
neuroboreli za autoimuita
Neuroborelióza-autoimuita
 • V pokročilom štádiu sa môže prejaviť oneskorená autoimunitná odpoveď, podmienená tvorbou protilátok zameraných proti NS a ďalším orgánom.
 • Dôležité sú tu bielkoviny tvoriace vonkajšie púzdro borélií : OspA a OspB., vonkajší bičíkový antigén borrélií( podobný bielkovine v axónoch periferných nervov ).
neuroboreli za2
Neuroborelióza
 • Zápalový proces postihne mozgomiechové obaly, obaly miechových koreňov a drobné cievy.
 • + edém, trombóza, porucha cirkulácie, metabolizmu
 • Poškodenie neurónov, aktivácia mikroglie a vznik demyelinizačných plakov.
klinick obraz 2 t dium
Klinický obraz: 2.štádium
 • Garin-Bujadoux-Bannwarhov syndróm : včasná diseminovaná borelióza :
 • Silné koreňové bolesti v dolných , i horných končatinách, v hrudných segmentoch, zhoršujú sa v noci a nereagujú na bežnú liečbu analgetikami , antireumatikami,
 • Nočné stavy nepokoja a zmätenosti sprevádzané obrazom plexitídy, aj poruchy sfinkterov
 • Hemiparézy, mozočková symptomatológia, porucha vedomia,
klinick obraz 3 t dium
Klinický obraz: 3.štádium

3. štádium :

 • Viacložiskové postihnutie CNS
 • Encefalopatia, myelopatia, SM-like obraz.
 • Poruchy kognitívne
 • Poruchy extrapyramidového systému
 • Poruchy emočné
 • Poruchy nervosvalového prenosu
sm like neuroboreli za
SM-like neuroborelióza
 • 2.štádium

Lézia kraniálnych nervov

Optická neuritída

Akútna transverzálna myelitída

 • 3.štádium

Progresívna spastická paraparéza DK

Cerebelárna ataxia

Demencia

dif dg nb a sm
Dif.dg NB a SM
 • Anamnéza
 • Vyšetrenie NS, kĺbneho systému , kožné prejavy, lymfatické uzliny, kardiologické, EKG
 • Vyšetrenie likvoru
 • CT, MRI
hladina protil tok v likvore
Hladina protilátok v likvore
 • Hladina protilátok v sére
 • Stav HEB
 • Intratekálna produkcia
 • Produkcia protilátok 4.-6.deň po začiatku neurologických prejavov
 • Kvantifikácia intratekálnej produkcie stanovením protilátkového indexu : pomer protilátok a albumínu v sére a likvore
 • PCR analýza DNA
likvorov parametre
Likvorové parametre
 • Borélie indukuje produkciu cytokínu CXCL13, Rupprecht 2006,
 • Špecifický profil lymfocytárnej produkcie hodnotený metódou Cytoflow, Adam a spol 2005
 • Protilátkový index
lie ba boreli zy
Liečba boreliózy
 • 1.štádium : antibiotiká p.o.
 • 2., 3. štádium : parenterálna liečba širokospektrálnymi antibiotikami
 • Liekom voľby : benzylpenicilin 4x5 mil.j./deň iv
 • Cefalosporíny:

Ceftriaxon 2g/deň v inf2-3 týždne

Cefotaxim 3x2g/deň v inf, 2 týždne

Ceftizoxim 3x1g/deň v inf 2 týždne

+ doxycyklin 2x100mg/deň 14-21 dní.

 • Pulzné dávky kortikoidov.
progn za neuroboreli zy
Prognóza neuroboreliózy
 • 70% pri správnej liečbe je bez trvalých následkov
 • 20% s neuroboreliózou má reziduálne nálezy : poruchy motorických, senzorických a kognitívnych funkcií.
 • Postborelióvý syndróm
 • Syndróm chronickej únavy
z ver
Záver
 • V diferenciálnej diagnostike sclerosis multiplex závažným problémom môže byť vylúčenie neuroboreliózy.
 • Najcennejši prínosom v tejto problematike je vyšetrenie likvoru.
 • Včasná adekvátna liečba boreliózy zabráni prechodu ochorenia do druhého a tretieho štádia.