slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku R egistrační číslo : CZ.1.07/1.1.07/02.0097 Zahájení a ukončení: 11. 12. 2009 - 31. 10. 2011. Organizace projektu: řešitel projektu (příjemce): Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku' - preston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Inovace vzdělávání na školách zaměřených na ochranu osob a majetku

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/02.0097

Zahájení a ukončení: 11. 12. 2009 - 31. 10. 2011

slide2

Organizace projektu:

řešitel projektu (příjemce): Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o.

(Karviná)

partneři: Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. Ostrava

(Ostrava)

MINISTERSTVO VNITRA

VŠB-Technická univerzita Ostrava

slide3

Cíle projektu:

Tvorba vzdělávacích modulů, které pomohou žákům široce rozvinout jejich odborné a profesní znalosti a dovednosti v oblasti:

Práva, bezpečnosti, kriminologie a kriminalistiky

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce

Přírodovědné vzdělávání

Informační a komunikační technologie

Implementace moderních výukových metod do vzdělávání žáků pro rozvoj odborných kompetencí

Usnadnění přechodu žáka do dalšího vzdělávacího stupně nebo zaměstnání (spolupráce s praxí)

Proškolení cílových skupin

Vytvoření moderních učebních opor v rozsahu text, digitální podoba s prvky e-learningu, videa a animace

slide4

Struktura projektu:

realizace projektu v rámci 5 klíčových aktivit (01-05)

01-Zavádění nových výukových metod, modulace výukového systému vedoucí k rozvoji klíčových (odborných) kompetencí žáků-oblast Právo

Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava), MINISTERSTVO VNITRA

02-Zavádění vyučovacích metod zvyšujících kvalitu výuky cizích jazyků

Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava)

03-Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání s důrazem na environmentální oblast

Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava)

04-Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání s důrazem na informační a komunikační technologie

Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava), VŠB-TUO

05-Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce

Střední škola ochrany osob a majetku s.r.o. (Karviná+Ostrava), MINISTERSTVO VNITRA

slide5

Rámcová témata klíčových aktivit:

01-Modul: Právo, bezpečnost, kriminologie a kriminalistika

Oblast práva: Ústavní právo, Občanské právo, Obchodní, Pracovní a Trestní právo.

Oblast bezpečnosti: organizační struktura a činnost Dopravní policie, Cizinecké a Pohraniční policie, Zkvalitnění střelecké přípravy žáků.

Oblast kriminologie a kriminalistiky: kriminologický výzkum, fenomenologie kriminality, etiologie kriminality, osobnost pachatele, kontrola a prevence kriminality, trestní represe apod.

Inovace 5 předmětů: Základy práva, Bezpečnostní příprava, Kriminalistika, Kriminologie a Penologie

slide6

Rámcová témata klíčových aktivit:

02-Modul: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce

Řečové dovednosti: receptivní a produktivní dovednosti (sluchové a zrakové, ústní a písemné včetně interaktivní ústní a písemné)

Jazykové prostředky: výslovnost, slovní zásoba, gramatika a pravopis.

Komunikační a tématické okruhy:

Intenzivní využívání multimediálních výukových programů a internetu. Zpracování metodických postupů a realizace případových studií jako inovace systému vzdělávání cizích jazyků.

slide7

Rámcová témata klíčových aktivit:

03-Modul: Přírodovědné vzdělávání

Ekologie: základní ekologické pojmy, ekologické faktory prostředí, potravní řetězce, koloběh látek v přírodě a tok energie, typy krajiny.

Člověk a životní prostředí: vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím, dopady činnosti člověka na životní prostředí, přírodní zdroje energie a surovin, odpady, globální problémy, ochrana přírody a krajiny, nástroje společnosti na ochranu životního prostředí, zásady udržitelného zdroje.

Základy biologie: vznik a vývoj života na Zemi, vlastnosti živých soustav, typy buněk, rozmanitost organismů a jejich charakteristiky, dědičnost a proměnlivost, biologie člověka, zdraví, nemoc.

Využívání multimediálních výukových programů a internetu. Zpracování metodických postupů a realizace případových studií jako inovace systému přírodovědného vzdělání.

slide8

Rámcová témata klíčových aktivit:

04-Modul: Informační a komunikační technologie

Modul bude zaměřen na oblasti:

Práce s počítačem, operačním systémem (SW, HW, základní a aplikované programové vybavení)

Práce se standardním aplikačním programovým vybavením (tabul. Procesorem, databáze, grafika apod).

Práce na lokální oblasti sítí, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti internetu (počítačové sítě, server, pracovní stanice, připojení k síti, vyžití ICT v praxi).

Využívání multimediálních výukových programů a internetu. Zpracování metodických postupů a realizace případových studií. Vytvořen webový portál, který bude sloužit k rozvoji vzdělávání.

slide9

Rámcová témata klíčových aktivit:

05- Spolupráce a exkurze

Seznámení žáků s reálnými podmínkami panujícími na trhu práce především v sektoru ozbrojených složek státu (Policie ČR a Armády ČR) jako budoucích potencionálních zaměstnavatelů. Formou exkurzí se budou moci přesvědčit o budoucích pracovních podmínkách a seznámit se s požadavky, které budou na ně v budoucnu kladeny.

Oblasti:1. Navázání partnerství škol s institucí Policie ČR.

2. Podpora účasti zaměstnavatelů na odborném vzdělávání.

3. Organizace motivačních exkurzí

slide10

Výstupy z klíčových aktivit:

01- Vytvoření odpovídající úrovně právního povědomí žáka a schopnost lépe aplikovat právní normy, rovněž seznámení žáků s právní úpravou činností a úkolů bezpečnostních sborů zejména pak Policie ČR. Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace.

02- Zvýšení komunikační dovednosti, efektivnější práce s cizojazyčným textem včetně odborného textu a zkvalitnění práce s informacemi v cizím jazyce, včetně internetu, slovníků a příručkami.Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace.

03- Využívání přírodovědeckých poznatků v profesním i občanském životě ve všech situacích, logické uvažování, analyzování, řešení přírodovědeckých problémů, porozumění základních ekologických souvislostí, posouzení chemických látek z hlediska nebezpečnosti apod. Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace.

04- Získání kompetencí s prostředky informačních a komunikačních technologií, porozumění používání operačního systému, kancelářských SW a aplikačním programovým vybavením. Tvorba učebních opor v rozsahu text, dig. Podoba s prvky e-learningu, videa a animace.

05- Vytvoření úzké kooperace a partnerství mezi institucí počátečního vzdělávání a institucí na trhu práce, zainteresování zaměstnavatelů instituce na odborném vzdělávání.