BANjA LUKA, 28.04.2013.
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

BANjA LUKA, 28.04.2013. ZAŠTITNI UREĐAJI DIFERENCIJALNE STRUJE– TIPOVI, APLIKACIJE I NOVITETI. Istorijat ZUDS. 1928 . Patent „Dif erencijalna zaštita sa prstenastim strujnim pretvaračem u niskonaponskom postrojenju “ 1937 . ručna izrada Paris & Co, I Δ N 10 mA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - preston-mitchell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BANjA LUKA, 28.04.2013.

ZAŠTITNI UREĐAJI DIFERENCIJALNE STRUJE– TIPOVI, APLIKACIJE I NOVITETI


Istorijat zuds
IstorijatZUDS

1928.Patent „Diferencijalna zaštita sa prstenastim strujnim pretvaračem u niskonaponskom postrojenju“

1937.ručna izrada Paris & Co, IΔN 10 mA

Početkom1940.VDE Haus, Berlin,uzoraksa IΔN80 mA

Početkom1950.serijska proizvodnja uNemačkoj


1952 Prvi Schrackprototip

1954 Počela serijska proizvodnja u Schrack-u

1967 Patent i proizvodnja prvih uređaja u 45mm u Schrack-u

1980/81 Patentza otpornost na veće struje kratkog spoja

1987 Patent za vremensku zadršku

Istorijat ZUDS


1. Kirchoffovzakon: I1+I2+I3+IN = 0 (1845. god.)

Suma struja koje ulaze i izlaze iz jedne tačke mora biti nula, važi i za naizmenične struje bez obzira na talasni oblik i učestanost

PRINCIP DELOVANJA


I1 ≠ I2 => I3 ≠ 0 => isključenje

PRINCIP DELOVANJA

N

L

Mehanizam za okidanje- elektromagnet

Kontakti sklopke

Otpornik

Test taster

Feritni prsten-jezgra torusnog transformatora

I1

I2

Potrošač

Potrošač


PRINCIP DELOVANJA

Poklopac

Ispitno taster

Osovina sklopke

Prekidač sklopke

Aktuator

Postolje

Feritna jezgra


Zavisi od jačine i trajanja struje

Fizičko delovanje:opekotine, razaranje tkiva

Fiziološko delovanje:

Grčenje mišića

Varijacije krvnog pritiska

Treperenje srca

Zastoj srca

DELOVANJE STRUJE NA ČOVEKA


DELOVANJE STRUJE NA ČOVEKA

Trajanje u ms

Jačina struje mA

3 levootpuštajuća struja- uprkos grčevima čovek se može svesnoodovojiti od izvora struje

3 desno nefibrilacijska struja izaziva značajne smetnje, ali još nije smrtonosna

4 fibrilacijska struja – smrtonosna struja, srce treperi-pritisak pada

2 detektuje se, ali bez reakcije

1 bez reakcije


Zaštita od direktnog i indirektnog dodira delova pod naponom

Dodir ili greška u izolaciji, pojava zemljospojne struje, ZUDS otvara krug,opasnost nestaje i pre dodira sa neispravnim objektom

PRIMENA ZUDS

 • Zaštita od požara (iskrenje i zagrevanje)


PRIMENA ZUDS

 • Dodatni primerizaštite

  • Greške u ožičenju, izolaciji, vlažna okolina – ZUDS otvara krug


ResidualCurrentDevice- RCD sklopka : zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS)

RCCB - Residual Current operated Circuit Breaker je ZUDS bez nadstrujnog okidača

Za zaštitu od direktnog dodira i opasnih struja kroz telo

Za zaštitu od indirektnog dodira tj za zaštitu od dodira delova koji su pod napon došli usledkvara

Za dodatnu zaštitu pri zatajenju primarne zaštitne mere

RCBO- Residual Current Circuit Breakerwithovercurrentprotection - ZUDS sa prekostrujnom i kratkospojnom zaštitom

VRSTE ZUDS

+

=


Vrednosti i norme-preporučene vrednosti

In 10 - 13 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 63 - 80 - 100 - 125 A

I∆n 0,01 - 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 A

I∆no = 0,5 I∆n (Stujakvaraprikojojjošnemaprorade)

Preporučenanazivnaučestanost je 50 Hz

Temperatura okoline

-5°C do +40°C

-25°C do +40°C

ZUDS prema iec/en 61008


PREDNOSTI SCHRACK ZUDS

Otvori za plombiranje

Oznake proizvodnje

CE usaglašenost

Šemadelovanja

Simbol položaja

ručice (uklj./isklj.)

Simbol za -25°C

Simbol tipa

Kataloški broj

Pokazivač položaja

kontakata

Nazivna struja

Nazivni napon

Oznaka tipa

Diferencijalna struja I∆N

Oznake priključaka

Struja kratkog spoja


PREDNOSTI SCHRACK ZUDS

 • Pokazivanje stvarnog stanja kontakata bez obzira na stanje ručice

Kontaktizatvoreni

Kontaktiotvoreni


PREDNOSTI SCHRACK ZUDS

Mogućnost plombiranja

Plombiranje priključaka pomoću posebnog poklopca istih

Plombiranje ručice u ON ili OFF stanju


Standardni – opšti tip – bez kašnjenja isključenja

G tip – sa kašnjenjem isključenja minimalno 10 ms

S tip – selektivn i ZUDS sa povećanim kašnjenjem

Tipovi ZUDS PREMA VREMENU REAG.


Maksimalna

vremena

isključenja

premaIEC/EN 61008.

Što je veća

struja greške

to je brže isključenje

Vreme isključenja zuds

 • Vremeisključenja standardnog ZUDS sa I∆=30mA

I∆=30mA

Trajanje isključenja u ms

I∆ 2xI∆5xI∆

Struja greškeI∆


Vreme isključenja zuds

 • Vreme prorade za tipove G sa I∆=30mA, S sa I∆=100mA

I∆=100mA

I∆=30mA

Maksimalna vremena

isključenja

Minimalna vremena neisključenja

S

G

Trajanje isključenja u ms

I∆ 2xI∆5xI∆

Struja greškeI∆

I∆ 2xI∆5xI∆


Pri atmosferskim pražnjenjima struja gašenja luka prenaponske zaštite dovodi do nepotrebne prorade standardnog ZUDS

Trajanje struje luka je max 10 ms, gasi se pri prolazu kroz 0

ZUDS tipa G ima kašnjenje isključenja od 10 ms

Otporna na 3000 A (8/20µs)

ZUDS tipa g


Postizanje selektivnosti isključenja

Prvi ZUDS u nizu od izvora mora biti ZUDS S-tipa

I∆nprvog ZUDS od izvora mora bitimin. 3xI∆nsledećeg ZUDS

Kašnjenje isključenja min 40ms

Otporna na 5000A (8/20µs)

ZUDS tipa s

100mA

30mA 30mA


ZUDS tipa ACreagujesamo na sinusne struje kvara

Podela prema talasnom obliku

 • ZUDS tipa A, tipa Ureaguje na sinusne struje i na pulsirajuće jednosmerne struje kvara, tip U je namenjen za frekventne regulatore

 • ZUDS tipa B reagujena sinusne struje kvara kao i na kontinualne i pulsirajuće jednosmerne struje kvara


ZUDS tipa A,AC i U su nezavisni od mrežnog napona, elektromehaničke sklopke. Niti za detekciju, niti za isključenje nije potreban mrežni napon, energija diferencijalne struje pri kvaru dovoljna je za isključenje

Podela prema talasnom obliku


Oblici struje kvara i izbor zuds

 • Ovi talasni oblici struja potrošača i struja kvara će biti prepoznati od ZUDS tipa AC, A ili B

Šema spoja sa mestom kvara

Oblik struje potrošača

Oblik struje kvara

Tiristorska

Frekvencijski upravljana


Oblici struje kvara i izbor zuds

 • … a ovi samo od ZUDS tipa A ili B

Jednofazna

Mostna

Mostna, poluupravljiva


Oblici struje kvara i izbor zuds

 • … a ovi samo od tipa B

Jednofazna glatka

Form des Fehlerstromes

Schaltung mit Fehlerstelle

Form des Laststromes

Trofazna u zvezdu

Mostna međufazna

Mostna trofazna


Nepoželjna reagovanjazuds

 • Struje curenja najčešće nastaju zbog oslabljene izolacije provodnika, prisutnosti filtera odnosno kapaciteta između linijskog provodnika i zemlje

Norma IEC61140 dozvoljavaju za uređaje sa nazivnom strujom < 4 A struju curenja do 2 mA.

Suma struja curenja ne smepreći nivo prorade ZUDS, a to je 50% navedene diferencijalne struje korišćenog ZUDS

ID<2mA

ID<2 mA

ID<2mA

Mreža

ID<2mA

ID<2mA

ID<2mA

 • Rešenje:

 • raspodela u više krugova


Kod posebnih spojeva ispravljača

Pri prelaznim pojavama prenapona uključenja i isključenja (visoki napon, brze promene, prisutne smetnje)

EMC-Filteri,struje curenja visoke učestanosti

Visoke asimetrije struja uključenja

Kapacitivne struje vodova

Struje punjenja uređaja sa kondenzatorom

Grejalice: starenjem dolazi do smanjenja izolacionog otpora

Nepoželjna reagovanjazuds


Problemi kod izvoda sa frekventnim regulatorima

Brze sklopne pojave, reda 10-100ns, du/dt >5kV/us → visok nivo emitovanja EM smetnji

Zbog smanjenja smetnji prema mreži ugrađuju se jeftini EMC filteri spojeni u zvezdu sa uzemljenim zvezdištem, otklanjaju smetnje ali imaju struju curenja

Struja curenja raste sa porastom učestanostiizlaznog napona

Oklopljeni kablovi motora imaju struju curenja linije prema oklopu spojenom na potencijal zemlje

Nepoželjna reagovanjazuds


Priključenje frekv.reg. zuds

 • Dozemni spoj na izlazu pretvarača

 • Na ulazu pretvarača primeniti tip U ili bolje tip B

 • Struje viših učestanosti od 100 Hz su manje opasne za čovjeka, stoga prag prorade može biti viši!

 • Tip U je u području preko 100Hz bitno neosetljiviji i time omogućava pouzdanost elektromotornog pogona


Priključak FR isključivo na mesto b) prema EN50178/VDE 0160, dakle bez kaskade ZUDS, i onda preferirano preko tipa B

Koristiti sklopke sa kašnjenjem, tip S, zbog prelaznih pojava priključenja FR

Priključenje frekv.reg. zuds


BC:Oznaka za Schrack ZUDS tipa AC,A,U

Schrack Kataloške oznake zuds

B C 0 0 4 1 0 3 - -

ZUDS,bez kašnjenja, 10kA, AC, 40A, 4p, 30mA

1. Br:Otpornost na struju kratkog spoja

0 10 kA (prema IEC/EN 60898)

6 6 kA (prema IEC/EN 60898)

4. Br.:Broj polova

1 4polna

2 2polna

2. Br:Aktiviranje

0 AC naizmenične struje

2 G/AC naizmenične struje sa kašnjenjem

3 G/A pulsirajuće struje sa kašnjenjem

5 A pulsirajuće struje

6 S/A pulsirajuće, selektivna

8 S/AC naizmenične struje, selektivna

9 U za frekventne regulatore

5.+ 6. Br.:Nazivna diferencijalna struja

03 0,03 A

10 0,1 A

30 0,3 A

7. + 8. Br.:Posebne izvedbe

3. Br:Nazivna struja

2 25 A

4 40 A

6 63 A

8 80 A

0 100 A


BD-H

Pomoćni kontakti

BD900002

BD-HR

Pomoćni kontakti

BD900022

FSA

Daljinski

automatski

uklop

BD900907

Pribor zuds

Dodaci sa desne strane

Dodatak sa leve strane

RCD sklopka


Naponski nezavisna

Pokazivač nivoa struje kvara

Integrisani pomoćni kontakt za predupozorenje

Tip A, izvedbe G i S

Testiranje 1 x godišnje

Priori serija zuds


Veza pokazivača nivoa struje kvara i pomoćnog kontakta

Priori serija zuds


Tip A izvedba G, kašnjenje min.10ms, otpornost na udare 3kA(8/20μs) :

40 A / 4 P / 30mA

63 A / 4 P / 30mA

80 A / 4 P / 30mA

63 A / 4 P / 300 mA

80 A / 4 P / 300 mA

Priori serija zuds

 • Tip A izvedbaS, kašnjenje min.40ms, otpornost na udare 5kA(8/20μs):

  • 40 A / 4 P / 300mA

  • 63 A / 4 P / 300 mA

  • 80 A / 4 P / 300 mA


Priori serija zuds

 • Za primenu u RÖNTGEN aplikacijama, otpornost na udare 3kA(8/20μs)

  • 63 A / 4 P / 30mA

 • Za primenu sa frekventnim regulatorima, tip A:

  • 40 A / 4 p / 30mA / tip G

  • 63 A / 4 p / 30mA / tip G

  • 40 A / 4 p / 300mA / tip S

  • 63 A / 4 p / 300mA / tip S

  • 80 A / 4 p / 300mA / tip S


Sklopka nezavisna od mrežnog napona

TipA, 3p+N

Indikator položaja kontakata (crveno/zeleno)

Indikator načina isključenja:

Belo - ručno isključenje

Plavo - automatsko isključenje

Kombinovani zaštitni prekidači

 • RCBO-Residual Current Circuit Braker with Overcurrent Protection- ZUDS sa nadstrujnom zaštitom


Komb.zašt.prekidači sa B karakteristikom reagovanja

13 do 16A

30mA, 100mA i 300mA

Kombinovani zaštitni prekidači

 • 3p+N

 • Komb.zašt.prekidači sa C karakteristikom reagovanja

  • 6do 16A

  • 30mA, 100mA i 300mA

 • Komb.zašt.prekidači sa D karakteristikom reagovanja

  • 6do 16A

  • 30mA, 100mA


Kombinovani zaštitni prekidači

 • Nazivnestruje 6-40A

 • Diferencijalna struja 30 mA

 • Tip AC, A

 • Nazivni napon 230, 400 V AC(~)

 • Izvedba -bez kašnjenja -sa kašnjenjem

 • Karakteristika reagovanja zaštite : B, C

 • Prekidna moć 6kA/10kA ili 10kA/15kA prema IEC 60898/60947-2

 • 1p+N

G


Spektar uređaja za svaku primenuAC, A, B, U

Nazivne struje:25, 40, 63, 80, 100, 125 A (4TE)

Tipovi G , S , standard

Stvarno pokazivanje stanja kontakata

Opsežan pribor (H,HR, FSA)

Kombinovani zaštitni prekidači3p+N, 1p+N

Zaključno o zuds