Psychosociale zorg in de ikr regio
Download
1 / 26

Psychosociale zorg in de IKR-regio - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Psychosociale zorg in de IKR-regio. Gerleen Leenhouts, Coördinator Organisatie Oncologische zorg. Achtergrond. Gemis aan een beleid en structuur voor de psychosociale zorg - Bezoekronde 1995 - Visitaties Projectondersteuning door IKR sinds 1999. Voor start project.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Psychosociale zorg in de IKR-regio' - preston-bishop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Psychosociale zorg in de ikr regio

Psychosociale zorg in de IKR-regio

Gerleen Leenhouts, Coördinator Organisatie Oncologische zorg


Achtergrond
Achtergrond

 • Gemis aan een beleid en structuur voor de psychosociale zorg

  - Bezoekronde 1995

  - Visitaties

 • Projectondersteuning door IKR sinds 1999


Voor start project
Voor start project

 • Draagvlak binnen organisatie

 • Multidisciplinair team

 • Interne projectleider / trekker

 • Goedkeuring en opdracht vanuit directie en oncologiecommissie

 • Uitwisseling in IKR verband

 • Project is eerste stap in proces


Bouwstenen
Bouwstenen

 • Team met visie

 • Signaleringmethode

 • Multidisciplinair zorgoverleg (consultatie)

 • Taakafspraken en verwijscriteria

 • Coördinatie van zorg

 • Patiënteninformatie

 • Verwijsmogelijkheden

 • Training en intervisie


Visie als fundament
Visie als fundament

 • Basale PSZ waaronder signalering en verwijzing door artsen en verpleeg- kundigen

 • Gespecialiseerde PSZ bij ernstige problemen


Signaleringsmethode als belangrijke pijler
Signaleringsmethode als belangrijke pijler

 • Communicatie over psychosociale aspecten als onderdeel van de basale psychosociale zorg

 • Detecteren van patiënten met psychosociale problematiek waarvoor extra of gespecialiseerde psychosociale zorg gewenst is.

 • Registratie


Signaleringsmethode
Signaleringsmethode

 • IKR kiest voor Lastmeter

 • Ontwikkeld door Erasmus MC-Daniel den Hoed

 • Gebaseerd op disstress themometer (HCCN)

 • One-item lijst: lastscore op 10-puntsschaal

 • Score 5 of hoger: inventarisatie problematiek en MDO


Lastmeter
Lastmeter

Hoeveel last heeft u van problemen/klachten/zorgen?

Lastschaal

____________________________________________________

geen last 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ondraaglijke last

____________________________________________________


Training signaleren door verpleegkundigen
Training Signaleren door verpleegkundigen

 • Incompany door eigen verplk. en psycholoog

 • Twee bijeenkomsten à 4 uur

 • Kant en klaar onderwijspakket door IKR ontwikkeld


Leerdoelen
Leerdoelen

 • Afnemen psychosociale anamnese

 • Leren doorvragen en interpreteren

 • Presentatie zorgvraag in MDO

 • Eigen inbreng/rol verwoorden

 • Rapportage


Multidisciplinair overleg mdo
Multidisciplinair overleg (MDO)

 • Patiëntenbespreking

 • Opstellen psychosociaal zorgplan

 • Afstemming en toewijzing patiënten

 • Consultatie en coaching

 • Elkaar leren kennen, teamvorming


Taken en verwijscriteria
Taken en verwijscriteria

 • Winst zit in het proces

 • Niet patiëntgebonden taken voor gespecialiseerde PSZ:

  • multidisciplinair overleg

  • coaching

  • training en intervisie

  • beleidsvorming


Pati nteninformatie
Patiënteninformatie

 • Brochure over zorgaanbod

 • Sociale kaart


Wat hebben we bereikt
Wat hebben we bereikt?

 • Unieke processen in 7 ziekenhuizen

 • Uitwisseling in netwerk-verband

 • 2 ziekenhuizen deelaspecten

 • Voorbereidingsfase bij overige


Goede voorbeelden
Goede voorbeelden

 • Sterke teams met visie

 • Transmuraal psychosociaal team

 • Implementatie lastmeter met intervisie

 • Signalering in de keten

 • Scholing

 • Meten en verbeteren


Meten en verbeteren

toepassing signaleringsmethode

ernst en aard problematiek

geboden hulp en verwijspatronen

functioneren signaleringsmethode

resultaat zorg (patiëntenervaring)

benodigde gespecialiseerde PSZ

Meten en verbeteren


Afspraken signalering
Afspraken signalering

 • Bij vastgestelde (sub)groep van patiënten

 • Bij score 5 of hoger inventarisatie problemen (en MDO)

 • Bij score 5 of hoger aanbod extra hulp


Indicatoren
Indicatoren

 • % toepassing signaleringsmethode

 • % inventarisatie problemen bij hoge score

 • % aanbod extra PSZ bij hoge score


Zorginhoudelijk
Zorginhoudelijk

 • Verwijzing terecht

 • Aantal sessies

 • Resultaat PS behandeling

 • Ervaring patiënten

 • ‘Gemiste’ problematiek


Overige gegevens
Overige gegevens

 • Tumorsoort

 • Ernst en aard problemen

 • Fase ziekteproces


Uitvoering registratie
Uitvoering registratie

 • Door uitvoerders (verpleegkundige)

 • Excel bestand

 • Periodiek korte periode


Wat levert het op
Wat levert het op?

 • Feedback op proces en inhoud, input voor verbeteracties

 • Maakt PSZ inzichtelijk, evalueerbaar en beter planbaar


Conclusies 1
Conclusies (1)

 • Lastmeter is toepasbaar

 • Lastmeter werkt als communicatiemiddel

 • Verpleegkundige biedt bij groot gedeelte van problematiek zelf hulp

 • Niet alleen psychosociale problemen


Conclusies 2
Conclusies (2)

 • Coaching en intervisie door gespecialiseerde psychosociale hulpverlener is nodig

 • Lastmeter als screeningsinstument vraagt nadere beschouwing.

 • Meten en verbeteren werkt


Succesfactoren voor optimale organisatie psz 1
Succesfactorenvoor optimale organisatie PSZ (1)

 • Draagvlak en projectaanpak

 • Verankering in een gezamenlijk visie

 • Een multidisciplinaire aanpak

 • In company training in signalering

 • Coaching en intervisie door gespecialiseerde PSZ


Succesfactoren voor optimale organisatie psz 2
Succesfactorenvoor optimale organisatie PSZ (2)

 • Meten als input voor verbeterproces

 • Procesbegeleiding door de IKR

 • Uitwisseling tussen instellingen in IKR-verband

 • Doorzettingsvermogen en passie

 • Succes vieren