hodnocen ivota v litv nov n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hodnocení života v Litvínově

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Hodnocení života v Litvínově - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Hodnocení života v Litvínově. 15. 4. 2010. Prezentace Factum Invenio. Hlavní cíle a metodika. Pozadí a cíle výzkumu. Výzkumné úkoly - hypotézy. Jaké jsou názory a postoje obyvatel Litvínova na stěžejní otázky práce a života ve městě, s čím jsou spokojeni a co je nejvíce trápí?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodnocení života v Litvínově' - presta


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hodnocen ivota v litv nov
Hodnocení života v Litvínově

15. 4. 2010

Prezentace Factum Invenio

pozad a c le v zkumu
Pozadí a cíle výzkumu

Výzkumné úkoly - hypotézy

Jaké jsou názory a postoje obyvatel Litvínova na stěžejní otázky práce a života ve městě, s čím jsou spokojeni a co je nejvíce trápí?

 • Jak jsou obyvatelé spokojeni se životem v Litvínově?
 • Co považují za největší pozitiva či negativa města?
 • Je stav životního prostředí a vysoká koncentrace průmyslu vnímána jako jedna z nejproblémovějších oblastí?
 • Jsou pracovní příležitosti v Litvínově dostatečné, mají nebo nemají lidé obavy ze ztráty zaměstnání?
 • Jaká je spokojenost s řešením problémů v Litvínově a s prací radnice?
 • Reprezentativní šetření ve městě Litvínov proběhlo na základě dohody Hospodářské a sociální rady Mostecka a litvínovské radnice.
metodika
Metodika

Cílová skupina:

Osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v Litvínově

Velikost vzorku:

N=509

Termín sběru dat:

2. února až 8. března 2010

Metoda sběru dat

Osobní rozhovory (Face-To-Face) s použitím tištěných dotazníků

Typ výběru:

Kvótní (pohlaví, věk, vzdělání)

m sto litv nov
Město Litvínov

Ústecký kraj

Počet obyvatel: 27 397 (2001)

29 551 (1980)

Výměra: 4070 ha

Počet částí obce: 12

Části města Litvínov

Dolní Litvínov

Hamr

Horní Litvínov

Horní Ves

Chudeřín

Janov

Křížatky

Lounice

Písečná

Růžodol

Šumná

Záluží

Zdroj: http://www.zsmezibori.com/projekt/pic/foto_800/litvinov_katastr.jpg

Zdroj: www.czso.cz

Hlavní ukazatele

Míra nezaměstnanosti: ČR – 9,24, Okres Most – 16,41%

Romská národnost: v ČR – 0,1 %, Most – 0,5 %

Průměrná hrubá mzda (2009): Ústecký kraj – 21.326,- , ČR – 23.605 Kč

hodnocen ivota v litv nov spokojenost
Hodnocení života v Litvínově – SPOKOJENOST
 • Polovina (52 %) obyvatel Litvínova žije ve svém městě ráda.
 • 8 % Ústecký kraj (okolí)
 • 17 % jiný kraj ČR

stěhování

stěhování

hodnocen ivota v litv nov klady a z pory
Hodnocení života v Litvínově – KLADY A ZÁPORY
 • Největší klady: zeleň a příroda (26 %) + lidé, známí, přátelé (24 %).
 • Největší zápory: nezaměstnanost (43 %) + Romové (36 %) + Ekologie (20 %).
 • Spontánní jmenování +potvrzuje se i v dalších otázkách.

Klady a zápory života v Litvínově (N=509, údaje v %)

Zápory

Klady

hodnocen ivota v litv nov klady a z pory1
Hodnocení života v Litvínově – KLADY A ZÁPORY
 • Spontánní odpovědi („bez nápovědy“) se potvrzují i v hodnocení předložených témat.
 • Jasně největší problém ne nezaměstnanost (87 %), následuje sociální vyloučení obyvatel (32 %) a stav ŽP (28 %).

Položky v grafu jsou seřazeny podle rozdíluzanedbávané minus bezproblémové od největšího k nejmenšímu

pracovn p le itosti dostatek pr ce
Pracovní příležitosti – DOSTATEK PRÁCE
 • Jen 8 % Litvínovských rezidentů tvrdí, že je dostatek pracovních míst.
 • Nedostatek podle 91 % osob.
pracovn p le itosti d vody nezam stnanosti
Pracovní příležitosti – DŮVODY NEZAMĚSTNANOSTI
 • 1. nedostatek práce za odpovídající mzdu (74 %)
 • 2. nedostatečný rozvoj průmyslové výroby (42 %)
 • 3. nevhodná kvalifikace nezaměstnaných (42 %)

„objektivní“ důvody

„subjektivní“ důvod

pracovn p le itosti1
Pracovní příležitosti
 • Jako stabilní zaměstnavatel je vnímán Unipetrol a přidružené závody.
 • Naopak jako nestabilní je častěji vnímána státní správa a zemědělství.
 • Ambivalentní je postoj k těžbě uhlí jako k zaměstnání – nejistota ohledně budoucnosti těžby.
romov nebezpe n lokality
Romové – NEBEZPEČNÉ LOKALITY

Romové 62 %

Kriminalita 14%

Nepřizpůsobiví 8 %

 • Nebezpečné lokality ve městě existují (77 % osob).
 • Nejčastěji je jmenován Janov.
 • Důvodem jsou nejčastěji Romové.
romov e en problematiky
Romové – ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
 • Převládají „represivní“ opatření (kroky proti neplatičům, posílení policie, stěhování Romů za město – 29 % … )
 • Opatření k rozvoji lokality jsou občany Litvínova uváděny méně často (osvojení pracovních návyků, vzdělávání…)
ekologie zm ny zne i t n ovzdu
Ekologie – ZMĚNY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
 • Téměř tři čtvrtiny rezidentů Litvínova mají za to, že se ovzduší během 20 let zlepšilo.
 • Opak tvrdí jen 10 %.
 • Celkem 18 % si tuto dobu nepamatuje, nebo nemůže hodnotit (mládí, místo bydliště…)
ekologie nejv t zne i ovatel
Ekologie – NEJVĚTŠÍ ZNEČIŠŤOVATEL
 • V Litvínově je jako největší znečišťovatel ovzduší vnímán chemický průmysl.
 • Na druhém místě jsou s odstupem elektrárny.
 • Na třetím místě automobilová doprava.
shrnut1
Shrnutí
 • Jasně se zde profilují 3 nejzávažnější problémy:
  • Nezaměstnanost
  • Romové, sociálně vyloučení
  • Stav životního prostředí (chemický průmysl, elektrárny, automobilová doprava)
 • Chemické závody jsou v Litvínově považovány za velmi stabilního zaměstnavatele, i když jsou zároveň největšími znečišťovateli ovzduší.
 • Spokojenost s řešením problémů na místní úrovni je spíše dobrá. Nejvíce je oceňováno řešení dopravy a rekonstrukce města. Negativně je vnímáno řešení Romské problematiky (Janova), i když v této oblasti je litvínovská populace rozdělena.
p ipravila spole nost factum invenio
Připravila společnost Factum InvenioKontakt

Factum Invenio, s.r.o.

Office Park Nové Butovice / A

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 13

Czech Republic

fax:  +420 233 111 092

tel: +420 233 111 000

e-mail: info@ppmfactum.cz

www.factum.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13338, datum zápisu: 6. října 1992.

IČO 47121793, DÍČ CZ 47121793