uvod u reviziju finansijskih izve taja l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uvod u reviziju finansijskih izveštaja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uvod u reviziju finansijskih izveštaja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Uvod u reviziju finansijskih izveštaja - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Uvod u reviziju finansijskih izveštaja. Uveravanje, pregledi (atest) i i interne usluge revizije. Nova ekonomija i promenjena uloga revizije u novom okruženju. zahtevi za integritetom u reviziji i računovodstvu posledica su velikih finansijskih skandala

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uvod u reviziju finansijskih izveštaja' - presley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uvod u reviziju finansijskih izve taja

Uvod u reviziju finansijskih izveštaja

Uveravanje, pregledi (atest) i i interne usluge revizije

nova ekonomija i promenjena uloga revizije u novom okru enju
Nova ekonomija i promenjena uloga revizije u novom okruženju
 • zahtevi za integritetom u reviziji i računovodstvu posledica su velikih finansijskih skandala
 • Stock market bubble iz 90-tih godina (dot com bubble)
 • Enron i Arthur Andersen
 • računovodstvene kriminalne radnje visokog nivoa (Word Com, Barings bank, Sunbeam, Mycrosystem)
gubljenje poverenja u finansijski sistem i sistem revizije
Gubljenje poverenja u finansijski sistem i sistem revizije
 • sumnja u integritet računovođa i revizora
 • SEC donosi 2002.g. Serbanes Oxley Act (Public company accounting reform and investor protection)
  • Accounting Oversight board (zabrana usluga koje čine sukob interesa klijenta i revizora, promene revizora, specijalno odobrenje angažovane revizorske kuće)
  • pouzdanost i kredibilitet finansijskih informacija je veći ako postoji revizija (primeri revizije neprofitnih organizacija i primeri revizija kompanija koje idu na IPO, prvi puta izlaze na berzu)
tra nja za uslugama revizije i uveravanja
Tražnja za uslugama revizije i uveravanja
 • Porast tražnje znači i promenu regulative revizije, ali i promenu vrsta i obima usluga koje pružaju revizorske kuće
 • Zamah razvoja revizije vidimo tek sa pokretanjem i razvojem finansijskih tržišta posebno posle Velike depresije 1934.g.
 • Korporacija – vlasnici, menadžeri, revizori
problem informacione asimetrije
Problem informacione asimetrije
 • Moralni hazard (zloupotreba)
 • Negativna selekcija
 • konflikt interesa menadžera i vlasnika (Enron, Endrew Fastow, CFO)
 • Revizija finansijskih izveštaja ima ulogu da poveća kredibilitet finansijskih izveštaja i da redukuje rizik
 • Revizija je efektivno ali i skupo sredstvo monitoringa menadžera
mesto i uloga revizije na razvijenom finansijskom tr i tu

Professional Reputation and Ethics

Capital Providers

Auditor

Companies (Managers)

Audited Financial Information

Mesto i uloga revizije na razvijenom finansijskom tržištu

Financial Information and Fees

Legal Liability

uloga upravnog odbora i revizorskog komiteta serbanes oxley act 2002

Board of Directors

Sets company policy

Declares dividends

Sets management compensation

Hires/fires management

Appoints audit committee

Audit Committee

Helps to choose auditor and monitors management and auditor

Management

Manages company

Auditor

Audit fee

Uloga upravnog odbora i revizorskog komiteta (Serbanes Oxley Act 2002)

Stockholders

Elect board of directors

odnos principala vlasnika i agenta menad era i revizije
Odnos principala (vlasnika) i agenta (menadžera) i revizije

Asimetrija

Konflikt interesa

Informacioni rizik

Principal (vlasnik)

Agent (meandžer)

Revizor

primer anga ovanje gra evinskog inspektora kod kupovine ku e
Primer angažovanje građevinskog inspektora kod kupovine kuće
 • Željene karakteristike građevinskog inspektora :
  • kompetentan,
  • objektivan,
  • pošten,
  • skeptičan,
  • odgovoran.
 • Željene karakteristike usluge inspekcije:
  • pravovremena
  • fer cena
  • kompletna
  • efektivna
  • sistematična, pouzdana
  • informativna
dve su osnovne pretpostavke revizije
Dve su osnovne pretpostavke revizije
 • Uveravanje (razumno uverenje o finansijskim izveštajima ili drugim uslugama revizije)
 • pravovremena i efektivna – da otkrije probleme i greške i da bude troškovno efektivna (fer cena)
za to je menad er zainteresovan da anga uje revizora
Zašto je menadžer zainteresovan da angažuje revizora?
 • Revizora angažuje menadžer , a ne principal (agent) jer je menadžer zainteresovan na pouzdanost informacija bude na razumnom nivou kako bi investitori kupili akcije te firme
 • Problem Enrona – sprega revizora i menadžmenta kompanije
 • Menadžeri mogu biti previše optimistični kada je reč o oblikovanju finansijskim izveštaja, ovaj optimizima ide sve do kriminalnih radnji
vrste usluga revizije
Vrste usluga revizije
 • Revizija finansijskih izveštaja (auditing)
 • Pregledi (atestiranje)- Attest
 • Uveravanje- Assurance Services
termini audit attest assurance
Termini audit, attest, assurance
 • Nisu sinonimi, ali imaju zajedničku osnovu:
  • prikupljanje i evaluacija dokaza prema nekom unapred utvrđenom kriterijumu
  • komuniciranje informacija korisnicima (izveštaj)
revizorske usluge
Revizorske usluge
 • najdetaljnija (revizija)
 • atest
 • uveravanja (uopštena)
revizija definicija
Revizija- definicija
 • sistematičan proces objektivnog prikupljanja i evaluacije dokaza u vezi pružanja razumnog uveravanja o ekonomskim događajima ili transakcijama kako bi se steklo uverenje o njihovoj usaglašenosti sa određenim kriterijumom i komuniciranje izveštaja korisnicima
pregled attest
Pregled (attest)
 • korisnici traže pored revizije i dodatne usluge kojima revizori daju atest nekih usluga koje prevazilaze okvire finansijskih izveštaja
 • na primer , pregled projektovanih finansijskih informacija, analiza, pregled procesa, ponašanja i slično
 • regulativa je izdala poseban set standarda koji se bave pregledima (attestation standards 1980.g.)
 • angažovanje na osnovu kojeg se pruža razumno uveravanje o određenom pitanju,problemu koji je predmet odgovornosti druge strane
 • Tri strane:
  • odgovorno lice
  • profesionalno lice koja obavlja pregled (praktičar)
  • ciljni korisnik
uveravanje assurance
Uveravanje (assurance)
 • najšire i generalne usluge koje pružaju revizorske kuće
 • Special Committe on Assurance Services
 • nezavisna profesionalna usluga koja poboljšava kvalitet informacija ili njihov kontekst za donošenje odluka
 • provera i pregled finansijskih , nefinansijskih informacija i slično koje su orjentisane na proces donošenja odluka
fundamentalni koncepti revizije
Fundamentalni koncepti revizije
 • prikupljanje dokaza
 • testiranje tvrdnji u odnosu na kriterijum (MSFI/MRS ili US GAAP)
 • Utvrđivanje da li su izveštaji u celini pošteni i objektivni
 • Izveštavanje (revizorsko mišljenje)
fundamentalni koncepti revizije21
Fundamentalni koncepti revizije
 • Rizik revizije- rizik da će nenamerno revizor biti u situaciji da izda čisto mišljenje o izveštajima koji sadrže neku grešku koja je materijalno značajan i nije otkrivena
 • rizik uvek postoji i nikada ne može biti sveden na nulu (troškovi ekstenzivnog i efektivnog revizorskog posla ???)
 • Materijalnost- veličina pogreške u finansijskim izveštajima koja će, u svetlu postojećih okolnosti, ako se korisnici budu na nju oslanjali , dovesti do rizika korisnika
 • ako je stavka veličine veće od 3-5% od dobitka pre poreza ona ima materijalni značaj
materijalnost i rizik revizije
Materijalnost i rizik revizije
 • značajni u fazi planiranja revizije
 • revizor planira materijalni značaj stavke i rizik koji može da prihvati u tom delu (na primer, zalihe)
 • što je veća materijalnost i niži rizik mora se konstruisati veći uzorak
 • Metode;
  • testiranje transakcija (na primer, određenih potraživanja na osnovu prethodnog znanja) ili
  • uzorkovanje (reprezentativan uzorak, testiranje da li ima materijalno značajne greške i donošenje zaključaka na bazi verovatnoće)
prikupljanje i vrednovanje dokaza
Prikupljanje i vrednovanje dokaza
 • sve moguće vrste dokaza od suštinskih provera, nezavisne konfirmacije, eksternih potvrda, pregleda i slično
 • relevantnost
 • pouzdanost
 • troškovi
ra unovodstveni i revizorski proces
Računovodstveni i revizorski proces
 • Prikupljanje dokumentacije o nastalim događajima , evidentiranje u računovodstvu, utvrđivanje salda računa i sastavljanje bilansa
 • Revizorski proces – provera internih kontrola koje omogućavaju kontrolu pojedinačnih transakcija tj. sticanje razumnog uverenja da su te transakcije zabeležene po računovodstvenim procedurama
 • Za kompanije koje su berzanski klijenti izdaje se poseban izveštaj o efektivnosti internih kontrola (uz revizorski izveštaj)
 • Revizorski proces:
  • interne kontrole
  • transakcije koje utiču na saldo računa (transakcije u toku perioda koje su uticale da taj saldo bude toliki)
  • krajnji saldo računa (transakcije koje su ostale na tom saldu)
faze procesa revizije
Faze procesa revizije
 • 1) prihvatanje novog klijenta ili obnavljanje aranžmana sa starim klijentom
 • 2) predplaniranje – razumevanje klijentovog okruženja (pravno okruženje, grana u kojoj posluje, računovodstvene politike i slično) i determinisanje tima koji će raditi na reviziji, i nezavisnost članova tima u odnosu na klijenta
 • 3) procena revizorskog rizika i materijalnosti stavki
 • 4) planiranje revizije – da se značajnim oblastima revizije posveti pažnja, opis prirode, vremena i postupaka revizije na nivou tvrdnje
faze procesa revizije26
Faze procesa revizije
 • 5) proučavanje internih kontrola – pouzdanost, efikasnost, efektivnost
 • 6) istraživanje računovodstvenog ciklusa i povezanih računa
 • 7) suštinske provere stanja na računima (usklađivanje sa računovodstvenim evidencijama)
 • 8) evaluiranje dokaza i sastavljanje izveštaja
revizija i ra unovodstvo
Revizija i računovodstvo
 • Revizija je fundamentalno različit proces u odnosu na računovodstvo (intuicija, logika zastupljena u svim procedurama i slično)
 • ponekad zahteva dobru imaginaciju (primer , stočna farma - utvrđivanje zaliha stoke na ranču)
ii deo

II deo

SERVISI UVERAVANJA

special committee on assurance services
Special Committee on Assurance Services
 • uopštenije od revizije i pregleda
 • nezavisna profesionalna usluga koja poboljšava kvalitet informacija ili njihov kontekst za potrebe poslovnog odlučivanja
  • fokus je na donošenju odluka
  • za odluke su potrebne informacije što znači da je suština u obezbeđivanju informacija većeg kvaliteta
servisi uveravanja
Servisi uveravanja
 • Omogućavaju da se:
  • informacije prikupe (koja informacija odgovara kojoj poslovnoj odluci)
  • povećanje kvaliteta informacija (akcenat je na procesiranju informacija)
  • nezavisnost u davanju profesionalnog mišljenja
est kategorija servisa uveravanja
Šest kategorija servisa uveravanja
 • Procena rizika (risk assesment)
 • Merenje poslovnih performansi
 • Informacioni sistem i njegova pouzdanost
 • Elektronsko poslovanje
 • Merenje performansi u zdravstvenim ustanovama
 • Prime Plus – uveravanje o načinu pružanja finansijskih usluga starijim osobama (iznad 70 godina)
 • Ostale usluge
  • merdžeri i akvizicije
  • ISO 9000 certifikovanje
  • prilagođenost korporativne politike i slične usluge...
pregledi attest engagements
Pregledi (attest engagements)
 • usluge gde praktičar izdaje mišljenje o nekom predmetu koji je predmet odgovornosti neke druge strane
 • Predmet pregleda – prospektivni finansijski izveštaji, analiza prelomne tačke rentabiliteta, analiza sistema i procesa (internih kontrola), analiza ponašanje menadžment tima u skladu sa korporativnom kulturom, poštovanje propisa, ispitivanje kapaciteta postrojenja
 • Uveravanje – skup različitih deklarativnih stavova o nekom predmetu i njegovoj usklađenosti sa nekim kriterijumom
  • Primer – U firmi XXX primenjuju se interne kontrole u funkciji finansijskog izveštavanja...
 • Praktičar
 • odgovorno lice
 • Ciljni korisnik
odnosi izme u prakti ara odgovornog lica i korisnika
Odnosi između praktičara, odgovornog lica i korisnika

Korisnik

odgovornost za predmet/ pitanje

izveštaj ili mišljenje o predmetu/ pitanju

Odgovorno lice

Praktičar

Ima odgovornost u vezi predmeta / pitanja koje se kontroliše ili vrši njegova inspekcija

3 tipa ugovora o anga ovanju za preglede
3 tipa ugovora o angažovanju za preglede
 • ispitivanje (da li je neki predmet ispitivanja ili pitanje u saglasnosti sa nekim unapred utvrđeni kriterijumom, pozitivno uverevanje)
  • Po našem mišljenju, interna kontrola je efektivna, po svim materijalno značajnim aspektima,
 • pregled , angažovanje gde se izražava uverenje ograničenog stepena (izražava se negativno uveravanje)
  • Primer – Na osnovu izvršenog rada opisanog u ovom izveštaju nismo naišli ni na šta što bi nas navelo na uverenje da interna kontrola nije u skladu sa XXX kriterijumima
 • dogovorene procedure – uveravanje je limitirano samo na dogovorene procedure
standardi anga ovanja na osnovu kojih se sti e uverenje attestation standards
Standardi angažovanja na osnovu kojih se stiče uverenje (attestation standards)
 • Opšti standardi (5)
  • praktičar mora imati odgovarajuće sposobnosti tehničke i intelektualne da obavi ove poslove
  • praktičar mora poznavati pitanje / problem koji se obrađuje
  • praktičar će obaviti posao jedino ako ima razloga da veruje da se predmet/pitanje može vrednovati prema zadatim kriterijumima
  • nezavisnost u davanju mišljenja i mentalnim stavovima
  • sa dužnom pažnjom obavljati posao (planiranje i izvršenje posla)
standardi obavljanja posla
Standardi obavljanja posla
 • ispravno planiranje i nadzor nad obavljenim poslom
 • prikupiti dovoljno dokaza da bi se izrazilo mišljenje
standardi izve tavanja
Standardi izveštavanja
 • ovo mišljenje nema US GAAP osnovu kao kriterijum za poređenje
 • nije formalizovan izveštaj
 • može se izneti rezerva u ovom mišljenju, obim posla koji je urađen, za koga se posao obavlja i slično
izve tavanje o internim kontrolama
Izveštavanje o internim kontrolama
 • Serbanes Oxley Act, 2002 – zahteva ovu vrstu angažovanja za sve kompanije koje se kotiraju na berzi
 • dva tipa angažovanja:
  • ispitivanje (pozitivno uverenje) i
  • dogovorene procedure
ispitivanje internih kontrola
Ispitivanje internih kontrola
 • praktičar ima sledeće ciljeve kada je reč o ispitivanju internih kontrola:
  • efektivnost internih kontrola,
  • da li je tvrdnja menadžmenta o internim kontrolama pošteno iskazana , tvrdnja se proverava shodno kontrolnim kriterijumima
ispitivanje internih kontrola41
Ispitivanje internih kontrola
 • Izveštaj sadrži:
  • izraz nezavisno mišljenje,
  • predmet mišljenja – interne kontrole
  • izraz da je odgovorno lice odgovorno za interne kontrole
  • praktičar je odgovoran za mišljenje
  • da je ispitivanje izvršeno u skladu sa AICPA standardima o uveravanju
  • limiti mišljenja, moguće je da sadrži greške koje nisu otkrivene
finansijske prognoze i projekcije
Finansijske prognoze i projekcije
 • Prognoze (očekivani rezultati u bilansima)
 • Projekcije (jedna ili više hipoteza o kretanju budućih parametara i više bilansa za više različitih situacija)
 • Četiri faze ispitivanja:
  • vrednovanje načina na koji su izveštaji pripremljeni,
  • vrednovanje pretpostavki na kojima se zasnivaju
  • davanje mišljenja
  • da li su ti izveštaji u skladu sa nekim unapred utvrđenim AICPA standardom
primeri servisa uveravanja trust services i primer plus services str 854
Primeri servisa uveravanja –Trust services i Primer Plus services- str. 854
 • Trust services – Web Trust, Sys Trust
 • Principi Trust servisa:
  • sigurnost
  • dostupnost informacija
  • integritet procesa
  • on line privatnost,
  • poverljivost,
trust services
Trust services
 • Web Trust
 • elektronske transakcije i rizici za kupca i kompaniju prodavca
 • Izveštaj o izvršenoj kontroli se piše uveravajući korisnike web sajta da ova elektronska usluga zadovoljava kriterijume Web trust servisa
 • vremenski limitiran izveštaj, objavljuje se na sajtu za korisnike da bi ih uverio u ispravnost elektronske usluge
 • ovu uslugu ne može za kompanije koje se kotiraju na berzi da pruži ista revizorska kuća koja je obavila reviziju finansijskih izveštaja
 • Primer kriterijuma za Web Trust str. 856
sys trust
Sys Trust
 • usluga uveravanja o kvalitetu celokupnog informacionog sistema kompanije (infrastrukture, softvera, kadrova, procedura i podataka)
 • Primer izveštaja –str. 858
prime plus services
Prime Plus Services
 • kompletan set finansijskih usluga za starije sugrađane
 • unikatan paket usluga koje pružaju ovlašćeni računovođe / revizori, na način da se životni stil starijih građana održi na tom nivou što duže vremena
 • ove usluge uključuju planiranje novčanih tokova pre i posle penzionisanja izračunavanje troškova, osiguranje, poreski konsalting
 • nekoliko osnovnih usluga:
  • konsultantske usluge
  • direktne usluge (plaćanje računa, izveštaj o stanju na računu,uplatama i isplatama)
  • usluge uveravanja – izveštaj o izvršenim uslugama u skladu sa kriterijumima koji su uspostavljeni (da li starija osoba ima adekvatnu negu koja je plaćena i slično)