C t lin marinescu pre edinte ancom
Download
1 / 27

C?t?lin MARINESCU Pre?edinte ANCOM - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Timişoara, 3 iunie 2010. Piaţa de comunicaţii electronice şi servicii poştale. Cătălin MARINESCU Preşedinte ANCOM. Efectele reglementării în cifre. 49 furnizori activi pe piaţa de telefonie fixă 2,38 milioane (45%) linii instalate de furnizorii alternativi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'C?t?lin MARINESCU Pre?edinte ANCOM' - presley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C t lin marinescu pre edinte ancom

Timişoara, 3 iunie 2010

Piaţa de comunicaţii electronice şi servicii poştale

Cătălin MARINESCU

Preşedinte

ANCOM


C t lin marinescu pre edinte ancom

Efectele reglementării în cifre

 • 49 furnizori activipe piaţa de telefonie fixă

 • 2,38 milioane (45%) linii instalatede furnizorii alternativi

 • 56%cota de piaţă a furnizorilor alternativi în funcţie de traficul de voce către reţele mobile

 • 16contracte de acces la bucla locală încheiate cu Romtelecom

 • 25,4 milioane de utilizatori de telefonie mobilă şi 118% penetrare a serviciilor de telefonie mobilă

 • traficul efectuat în medie lunar de un utilizator de telefonie mobilă:2ore şi 22 minuteşi25 de SMS

 • 2,82 milioaneconexiuni de acces la internet în bandă largă la puncte fixe

 • 2,53milioaneconexiuni active în bandă largă la puncte mobile

 • 5,82 milioanede abonaţi servicii de retransmisie programe audiovizuale

 • 275.539 numere portate


C t lin marinescu pre edinte ancom

Telefonia fixă

Furnizori autorizaţi: 422*

Furnizori activi: 49**

* La data de 31 mai 2010

** La data de 31 decembrie 2009


Telefonie fix
Telefonie fixă

Furnizori activi:49

Linii de acces:5,29 milioane (+2,3%)

Abonaţi:4,09 milioane(-0,7%)

Ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la nivel de populaţie/gospodării

penetrarea telefoniei fixe la 100 locuitori


Telefonie fix trafic
Telefonie fixă - trafic

Volumul total de trafic:7,7 miliarde minute, (-14,5%)

Volum trafic furnizori alternativi:2,2 miliarde minute(-13,9%)

Durata medie a unui apel:2 minute şi 54 secunde(+15 sec)

Durata medie a unui apel realizat prin intermediul reţelelor publice fixe


C t lin marinescu pre edinte ancom

Telefonia mobilă

Furnizori autorizaţi: 73*

Furnizori activi: 6**

* La data de 31 mai 2010

** La data de 31 decembrie 2009


Telefonie mobil
Telefonie mobilă

Furnizori activi:6

Utilizatori „activi” (abonamente+cartele prepaid „active”):25,4 milioane (+3,7%)

Penetrare:118,2% (+4,4 puncte procentuale)


Telefonie mobil trafic
Telefonie mobilă - trafic

Traficul de voce originat:42 miliarde minute(+39%),respectiv 21 de miliarde de apeluri(+25%).

Traficul efectuat în medie lunar de un utilizator:2ore şi 22 minute (+28 minute)şi 25 SMS(+64%)

Peste 7 miliarde de SMS-uri (+73%), din care90%către reţeaua proprie


C t lin marinescu pre edinte ancom

Internet

Furnizori autorizaţi:1445*

Furnizori activi:1065**

* La data de 31 mai 2010

** La data de 31 decembrie 2009


Internet
Internet

Conexiuni de acces lainternet înbandă largă la puncte fixe: 2,8 milioane(+12%)din care2,5 milioane pentru abonaţi persoane fiziceşi0,3 milioane pentru abonaţi persoane juridice

Rata de penetrare la 100 de locuitori :13,1%

Rata de penetrare la 100 de gospodării:34,2%

Conexiuni active de acces lainternet înbandă largă la puncte mobile: 2,5 milioane (+66%) (prin tehnologiile EDGE/CDMA/EV-DO/3G/3G+)


Structura conexiunilor la puncte fixe
Structura conexiunilor la puncte fixe

Structura numărului de conexiuni de acces la internet în bandă largă furnizate la puncte fixe

în perioada 31.12.2006 – 31.12.2009

Structura numărului de conexiuni de acces la internet în bandă largă furnizate la puncte fixe,

în funcţie de categoria de clienţi şi tipul de suport de acces


C t lin marinescu pre edinte ancom

Servicii de retransmisie a programelor audiovizuale

Furnizori activi:507**

** La data de 31 decembrie 2009


Retransmisia programelor audiovizuale
Retransmisia programelor audiovizuale

Furnizori operaţionali:507 (-16 furnizori)

Abonaţi servicii de retransmisie programe audiovizuale:5,8 milioane (+3%)

Rata de penetrare la nivel de gospodării a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale79,4%(+2,3 puncte procentuale)

Abonaţi prin reţele de cablu:3,48 milioane(-0,4%), din care 0,32 milioane receptioneaza programe in format digital

Abonaţi prin reţele satelit (DTH):2,33 milioane(+8,4%)

Abonaţi prin IP TV:750 (+121,2%)

2,65 milioanede abonaţi la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepţionate în formatdigital


Portabilitate
Portabilitate

1 iunie 2010 – În România, până în prezent au fost portate 275.539 de numere, 65% (179.555) dintre acestea fiind numere de telefonie mobilă, în timp ce în segmentul telefoniei fixe s-au portat 95.984 de numere.

Din totalul de 95.984 de numere de telefonie fixă portate, 6.777 sunt portate în cele patru judeţe:

 • 4.428Timiş

 • 1.430 Hunedoara

 • 283 Caraş Severin

 • 636 Arad


C t lin marinescu pre edinte ancom

Servicii poştale

Furnizori autorizaţi:658*

Furnizori activi:711**

* La data de 31 mai 2010

** La data de 31 decembrie 2008C t lin marinescu pre edinte ancom

Priorităţi ANCOM pentru anul 2010 (I)

 • Revizuirea regimului de autorizare generalăpentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice (decizie adoptată)

 • Consultare privindrevizuirea pieţelorrelevante corespunzătoareserviciilor de acces la elemente de infrastructură şi serviciilor de acces în bandă largă ((consultare finalizată)

 • Consultare privindmodalităţile de implementare a serviciului universalîn domeniul comunicaţiilor electronice în România

 • Consultare privindstrategia de reglementare în perioada 2011-2015

 • modificarea tarifelor de portare a numerelor(decizie adoptată)

 • Implementarea actiunilor necesare pentrutranzitia de la televiziunea analogica la televiziunea digitala (consultare publică)

 • Armonizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio pereche880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz şi 1805-1842,5 MHz (decizie adoptată)

 • Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national(consultare finalizată)

 • Deschiderea sprealocarea unor noi numere naţionale pentru servicii armonizate cu caracter social, de forma116(xyz)

 • Evaluarearespectarii obligatiilorde catre titularii licentelor3Gacordate in anul 2007 (control efectuat)

 • Revizuirea şi completareaTNABF(decizie adoptată)

 • Campanie demonitorizare a respectării Deciziei nr.77/2009privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (control efectuat)

 • Organizarea unei reuniuni în scop de coordonare la nivel regional cu privire la utilizarea armonizată şi eficientă a dividendului digital


C t lin marinescu pre edinte ancom

Priorităţi ANCOM pentru anul 2010 (II)

 • Implementareastrategiei privind introducerea sistemelor BWA(Broadband Wireless Access) în benzile de frecvenţe3.5 GHz, 2,5GHz

 • Modificarea şi completarea/actualizarea legislaţiei secundare de specialitate în domeniul spectrului radio (procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio şi procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale)

 • Colaborare cu MCSI pentruîmbunătăţirea cadrului legislativ naţional din domeniul serviciilor poştale

 • Demararea acţiunilor de stabilire atarifelor serviciilor de terminare la puncte mobile a apelurilorpe baza unui model de calculaţie a costurilor

 • Definirea şi analiza pieţelor relevante, stabilirea măsurilor de reglementare, efectuarea notificărilor către Comisia Europeană şi celelalte autorităţi de reglementare şi adoptarea deciziilor pentru pieţele corespunzătoare serviciilor de linii închiriate

 • Modificarea deciziei nr.151/2006 privind raportarea datelor statistice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

 • Consultare în vederea deschiderii unor noi domenii de numerotaţie şi revizuirea reglementărilor referitoare la resursele de numerotaţie

 • Revizuirea reglementărilor referitoare la implementarea portabilităţii numerelor

 • Modificarea deciziei nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Pregătirea implementării acelor prevederi care revin în sarcina ANCOM dinlegea privind infrastructura reţelelor de comunicaţii electronice


C t lin marinescu pre edinte ancom

Autorizare generală

 • ANCOM a adoptat o nouă decizia privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice

 • S-a urmărit, în principal, eficientizarea procedurii de autorizare, inclusiv prin clarificarea şi actualizarea unor aspecte precum:

 • Formularul-tip al notificării

 • Fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor

 • Procedura de suspendare a dreptului de a furniza toate sau anumite categorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice

 • Procedura de încetare a dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice

 • regimul de autorizare aplicabil persoanele străine

Ca urmare a revizuirii regimului de autorizare generală, toți furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice vor avea obligaţia de a completa şi de a transmite, până la data de 31 decembrie 2010, formularul-tip al notificării (anexa nr. 2) însoţit de fişa de descriere a reţelelor şi serviciilor (anexa nr. 3), precum şi, doar atunci când este cazul, documentele care să ateste modificarea datelor de identificare a furnizorului ori a datelor reprezentantului legal al acestuia


C t lin marinescu pre edinte ancom

Strategii

 • Strategia de reglementare pentru perioada 2011-2015

  • va sta la baza administrării şi reglementării sectorului comunicaţiilor electronice în perioada 2011-2015

  • este elaborată în vederea îmbunătăţirii transparenţei şi predictibilităţii activităţii de reglementare

 • 1 aprilie 2010 - ANCOM a transmis tuturor tuturor furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, producătorilor de echipamente şi asociaţiilor profesionale şi de afaceri din domeniul comunicaţiilor electronice un chestionar cu 27 de întrebări pentru a evalua Strategia2007-2010

 • evaluarea calităţii serviciilor de comunicaţii electronice din România la începutul anului 2010

 • evaluarea telecomunicaţiilor româneşti la finele anului 2009 pe baza a două studii, a situaţiei existente, a strategiei 2007-2010, etc.

 • chestionar conţinând principalele tendinţe adresat principalilor jucători şi care va permite aflarea opiniei acestora asupra viitorului industriei

 • elaborarea strategiei de reglementare a telecomunicaţiilor româneşti pe termen mediu (2011-2015)

 • consultare publică a strategiei pentru punerea de acord cu industria

 • Strategia privind introducerea sistemelor BWA

 • 3,5 GHz

 • va putea fi implementatăîn 2013 după expirarea actualelor licente

 • intentionăm extinderea ariei de acoperire a licenţelor locale la nivel regional şi să micşorăm numărul de deţinători de licenţe la nivel naţional

 • 2,5GHz

 • stabilirea unui calendar de eliberare a spectrului aflatîn utilizarea MApN

 • strategia va respecta decizia CE privind proporţia împărţirii benzii FDD - TDD


C t lin marinescu pre edinte ancom

Tranziţia de la televiziunea analogică la televiziunea digitală

 • 9 octombrie 2009 - Elaboararea de către MCSI şi adoptarea strategiei pentru realizarea tranziţiei complete şi efective de la serviciile de televiziune analogice la serviciile de televiziune în format digital de tip DVB-T care prevede încetarea completă a emisiilor analogice până la data de 1 ianuarie 2012 prin atribuirea a 6 multiplexe la nivel naţional.

 • 31 mai 2010 - a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea de Guvern care stabileşte procedura, condiţiile şi taxele în cazul licenţelor pentru frecvenţe radio prin care se vor difuza programe TV în sistem digital terestru:

  • 2 multiplexe acordate prin selecţie comparativă – taxă între 1.000.000 şi 2.500.000 euro

  • 4 multiplexe acordate prin selecţie competitivă – taxă minimală 1.000.000 euro

 • 1 iunie 2010 – ANCOM a supus consultării publice proiectul de decizie privind procedura de acordare a primelor două multiplexe, iar după adoptarea acestuia, vom consulta şi caietul de sarcini.


C t lin marinescu pre edinte ancom

Legea infrastructurii digitală

 • Atribuţiile ANCOM:

 • stabilirea condiţiilor de utilizare partajată a infrastructurii de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, care au dreptul de a negocia acorduri de utilizare cu persoanele care deţin sau controlează elemente de infrastructură.

 • publicarea pe pagina de internet a contractului-standardde acces pe proprietatea privată pentru instalarea, întreţinerea, înlocuirea sau mutarea reţelelor publice de comunicaţii electronice (sau elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora) - 6 luni de la intrarea în vigoare a legii

 • crearea, actualizarea şi punerea la dispoziţia publicului pe pagina sa de internet o bază de date care va include condiţiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi entitatea responsabilă cu acordarea dreptului de acces

 • stabilirea cu avizul ANCOMa condiţiilor tehnice şi comerciale în care se realizează accesul furnizorilor de comunicaţii electronice la aceste infrastructuri

 • crearea unei baze de date ce va cuprinde localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice operate pe teritoriul României

furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a transmite ANCOM până la data de 1 iulie a fiecărui an, informaţii complete privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice pe care le operează


C t lin marinescu pre edinte ancom

Bucla locală digitală

 • 9 martie 2010 – ANCOM supune consultării publice scăderea tarifelor pentru accesul la bucla locală astfel:

  • 6,67 euro/lună faţă de tariful actual de 8,37 euro/lună, pentru accesul total la bucla locală, începând cu data de întâi a lunii următoare după intrarea în vigoare a deciziei

  • 1,14 euro/lună faţă de tariful actual de 4,20 euro/lună pentru acces partajat, începând cu 1 iulie 2011 în trei etape, astfel: începând cu data întâi a lunii următoare intrării în vigoare a deciziei tariful va fi de 3,18 euro/lună, începând cu data de 1 ianuarie 2011 tariful va fi de 2,16 euro/lună pentru ca, începând cu data de 1 iulie 2011, acesta să fie de 1,14 euro/lună

 • ANCOM consideră că Romtelecom deţine putere semnificativă pe piaţa serviciilor de acces la bucla locală şi propune menţinerea obligaţiilor în vigoare:

  • obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei, inclusiv accesul necondiţionat la repartitorul principal, la cabinetele stradale, precum şi de furnizare a serviciilor auxiliare, cum ar fi colocarea şi serviciul „backhaul”;

  • obligaţia de transparenţă, prin publicarea unei oferte de referinţă pentru accesul necondiţionat la bucla locală (ORA);

  • obligaţia de nediscriminare;

  • obligaţia privind evidenţa contabilă separată;

  • obligaţia de orientare pe costuri a tarifelor de acces, total sau partajat, la bucla locală şi pentru serviciile auxiliare.


C t lin marinescu pre edinte ancom

Portabilitate digitală

21 octombrie 2008 – a fost introdusă în România portabilitatea numerelor - serviciul destinat utilizatorilor de telefonie care le permite abonaţilor să păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie. Portabilitatea aduce trei mari beneficii: libertatea utilizatorului de a alege, creşterea concurenţei şi scăderea tarifelor.

3 iunie 2010– scade tariful maxim care va putea fi perceput de către furnizorul donor de la furnizorul acceptor la 7,8 euro de la 13 euro pentru fiecare număr portat din categoria numerelor geografice, a numerelor independente de locaţie şi a numerelor nongeografice(altele decât cele pentru servicii de telefonie mobilă) şi tariful maximpentrufiecare număr portat din categoria numerelor nongeografice pentru servicii de telefonie mobilă la 5,6 euro de la 11 euro.

1 iunie 2010 – În România, până în prezent au fost portate 275.539 de numere, 65%(179.555)dintre acestea fiind numere de telefonie mobilă, în timp ce în segmentul telefoniei fixe s-au portat95.984 de numere

Se află în derulare dezvoltarea Bazei de Date Centralizate care susţine portabilitatea numerelor


C t lin marinescu pre edinte ancom

Serviciu universal digitală

Serviciul universal este definit ca fiind dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul României de a beneficia de anumite servicii de bază, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografică şi la tarife accesibile.

 • Strategia naţională privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice a MCSI prevede 4 obiective strategice ce urmează a fi respectate de ANCOM pentru implementarea serviciului universal:

 • asigurarea, până la data de 31 decembrie 2012, a condiţiilor necesare pentru ca cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul şi conectarea la un punct fix la reţelele publice de telefonie, precum şi accesul la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului să fie acoperite

 • asigurarea serviciului de informaţii privind abonaţii şi punerea la dispoziţie a registrelor abonaţilor;

 • asigurarea accesului la telefoanele publice cu plată;

 • asigurarea de condiţii echivalente de acces pentru utilizatorii finali cu dizabilităţi la serviciile de telefonie.

  Pentru atingerea acestor obiective, ANCOM desemnează unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal care să presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, în anumite zone sau pe întregul teritoriu al României.

10 iunie 2009 - InfoClick este desemnat furnizorul de serviciu universal care administrează un registru al abonaţilor de telefonie şi oferă un serviciu de informaţii privind abonaţii

19 martie 2010 – ANCOM a transmis un set de întrebări care se adresează tuturor persoanelor interesate în furnizarea sau utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice incluse în sfera serviciului universalpentru a identifica soluţiilor adecvate în vederea eliminării decalajelor existente în prezent între diferite categorii sociale, precum și între zonele urbane și cele rurale

Trimestrele II-IV 2010 – ANCOM va stabili condiţiile şi va organiza procedura de desemnare a furnizorului/furnizorilor de serviciu universal pentru furnizarea accesului la reţeaua publică de telefonie, la un punct fix, şi pentru accesul la telefoanele publice cu plată


C t lin marinescu pre edinte ancom

Obligaţiile furnizorilor de informare a utilizatorilor digitală

 • mai 2009 - a intrat în vigoare Decizia nr.77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

 • Obligaţii:

  • de a expune, în magazinele sau punctele de lucru proprii sau din reţelele de distribuţie ale partenerilor, un afiş care să informeze utilizatorii despre drepturile pe care le au atunci când achiziţionează servicii de telefonie

  • de a înmâna la cerere sau la momentul încheierii contractului procedura de soluţionare a reclamaţiilor

  • de a comunica verbal, tipărit sau electronic, înainte de încheierea contractului, cel puţin următoarele informaţii: planul tarifar ales, inclusiv contravaloarea acestuia pe întreaga perioadă contractuală iniţială, precizând serviciile incluse – abonament lunar (numărul de minute/ creditul inclus, dacă este cazul), extra-opţiuni, conectare/ instalare, echipament terminal achiziţionat, după caz, cu toate taxele incluse; tarifele aplicabile pentru acces şi pentru apelurile naţionale, tarifele pentru apelurile efectuate în orele de vârf/ în afara orelor de vârf (cu indicarea intervalelor orare corespunzătoare) şi condiţiile de utilizare a minutelor incluse sau a creditului inclus; durata minimă a contractului, precum şi condiţiile de încetare a contractului înainte de termen şipenalităţile aplicabile, dacă este cazul

  • de a transmite, la cerere, o factură detaliată

  • de a informa prin SMS data la care expiră contractul şi data-limită până la care abonatul poate cere să nu i se prelungească respectivul contract

  • de a afişa pe pagina principală a propriului site, la loc uşor vizibil, un link direct către contractul-cadru şi către condiţiile generale privind furnizarea serviciului de telefonie

   * Pentru furnizorii de internet, aceste obligaţii au deocamdată caracter de recomandare.


C t lin marinescu pre edinte ancom

Vă mulţumesc pentru atenţie! digitală

catalin.marinescu@ancom.org.ro