slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Universell utforming – kommunens behov for samarbeid og bistand fra fylkesnivået. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Universell utforming – kommunens behov for samarbeid og bistand fra fylkesnivået.

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
prescott-peck

Universell utforming – kommunens behov for samarbeid og bistand fra fylkesnivået. - PowerPoint PPT Presentation

95 Views
Download Presentation
Universell utforming – kommunens behov for samarbeid og bistand fra fylkesnivået.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Universell utforming – kommunens behov for samarbeid og bistand fra fylkesnivået. v/ Hilde Nygaard, UU-prosjektleder i Kongsvinger kommune

  2. Kongsvinger kommune • Kongsvinger – 17 500 innbyggere • Etablert en tverrfaglig gruppe der de fleste enheter er representert • Utfordringer: • Kompetanse innad i kommunen • Ressurser, SSS • Kompetanse/samarbeid med samarbeidspartnere • Rådets kapasitet og kompetanse • Holde ”politisk trøkk” • Begrenset kapasitet til formidling utenfor egen kommunegrense • Behov for psykologisk støtte

  3. Samarbeid Eidskog og Kongsvinger • Etablert samarbeidsprosjekter med Eidskog • Tilgjengelighet til offentlig transport • Tilgjengelighet til museene i de to kommunene • Dialog Statens vegvesen, boligbyggelag, Block Watne, Nordbohus, entreprenører, lokale arkitekter og landskapsarkitekter

  4. Kongsvinger kommune • Etablert en samarbeidsgruppe med fylket der følgende er representert • fylkesmannen • fylkeskommunen • fylkesrådet for funksjonshemmede • Eidskog kommune • Kongsvinger kommune • Rådene i begge kommunene • Godt utgangspunkt men behov for • Avklaring av rollene i et slikt samarbeid • Fast kontaktpersoner hos fylkeskommunen som har ansvar for formidling innad i systemet. Nå er den på plass! • Prosjekter/initiativ fra fylkesleddet. • Offentlig transport. Initiativ er tatt! • Tilgjengelighet til kulturarven. • Tilgjengelige videregående skoler. • Kurs, konferanser, studieturer • Samarbeid med Husbanken, KS, SVV. • Formidling til andre kommuner i fylket.

  5. Ny Sentrum videregående skole - kompetansebygging gjennom et konkret samarbeidsprosjekt • UU - fullt fokus fra dag en. • Stor brukergruppe både fra fylket og lokalt • Egen gruppe som følger hele prosjekterings- og utbyggingsfasen. Begge parter representert. • Hva har vi fått til? • Ingen nivåforskjeller mellom ute og inne • Flere HC-toalett • Flere heiser og større heiser • Gangsoner både ute og inne • Gangveger for alle • Jobber nå videre med lys, fargekontrast, møblering • Erfaringer: • Kompetanseheving gjennom konkrete prosjekt utbytterikt • Mye læring i begge organisasjoner • Utfordring i å definere nivået på UU • Viktig med fokus både politisk, i administrasjon og • hos rådene

  6. Vi er bare i startgropa og trenger masse drahjelp framover!!!