sissejuhatus majandusgeograafiasse n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sissejuhatus majandusgeograafiasse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Sissejuhatus majandusgeograafiasse - PowerPoint PPT Presentation


 • 550 Views
 • Uploaded on

Sissejuhatus majandusgeograafiasse. 8.Mida uurib majandusgeograafia? Spetsialiseerumine, geograafiline tööjaotus, majandusharud.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sissejuhatus majandusgeograafiasse' - prentice


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sissejuhatus majandusgeograafiasse

Sissejuhatus majandusgeograafiasse

8.Mida uurib majandusgeograafia?

Spetsialiseerumine, geograafiline tööjaotus, majandusharud

slide2
Majandusgeograafia- uurib majanduse toimimist ruumis st. kuidas majandamine sõltub selle ruumi *asendist, *loodusoludest,*inimeste iseärasustest (riigikorraldus, ajalugu, religioon jm)
 • Majanduse paigutustegurid- tingimused, mis mõjutavad majandusharude ja e/v paigutust e. majandusgeograafilist arengut
 • Majanduse spetsialiseerumine- mõne tootmisharu või toote eelisarendamine mingis riigis, lähtudes looduslikest eeldustest ja inimressurssidest
 • Import on kasulikum kui tootmis- ja veokulud kokku jäävad väiksemaks kui koha peal tootes!!!
slide3
Geograafiline tööjaotus- otstarbekas kaupade tootmise ja vahetamise ruumiline korraldus (riikide vahel, riigisiseselt, piirkondade vahel)
 • Geograafilise tööjaotuse aluseks on: *loodusvarad, *loodusolud,*kapital, *tööjõud
majandusharud
Majandusharud
 • Hankiv majandus- põllumajandus, kalandus, metsandus, jahindus
 • Töötlev majandus- tööstus, ehitus
 • Teenindav majandus- veondus, kaubandus, tervishoid, haridus, riigihaldus, isikuteenindus(juuksur jm)
9 majanduse arengut ja paigutust m jutavad tegurid
9.Majanduse arengut ja paigutust mõjutavad tegurid
 • Looduslikud tegurid: loodusvarad-maavarad, mets, vesi, viljakad mullad

loodusolud- kliima, pinnamood, vetevõrk

 • Loodusvarad ja loodusolud mõjutavad eelkõige hankivat majandust
 • Eesti- suvi lühike, päikest vähe, mullaviljakus keskmine, kõrged tootmiskulud – spetsialiseerumine karjakasvatusele- toiduained põhiliselt siseturule
 • Metsandus- oluline majandusharu üle Eesti
 • Mäetööstus- põlevkivi- energeetika-Ida-Virumaal
slide6
Inimtegurid: kapital - 1)tootmisvahendid, raha 2)inimesed(tööjõud)
 • Ühiskondlikud tegurid: asulastik, teedevõrk, majanduse avatus jne
slide7
Töötuse määr- töötute osakaal majanduslikult aktiivses rahvastikus- majanduse olukorda iseloomustav suurus hea< 10%>halb
 • Tööhõive määr- hõivatud isikute osatähtsus tööealises rahvastikus (Eestis~60%, Lääne-Euroopas ~70% )
 • Tööpuuduse põhjused Eestis - ümberkorraldused majanduses+ töökohtade arvu vähenemine põllumajanduses
 • Töötuid on enim madalama haridusega(põhiharidusega 17%), ja erialata (keskharidusega 11%/keskeriharidusega 7%) inimeste seas
10 ettev tte paigutust m jutavad tegurid majanduskaardid
10.Ettevõtte paigutust mõjutavad tegurid. Majanduskaardid
 • Tooraine/loodusvarad
 • Energia
 • Tööjõud
 • Turg/tarbija
 • Teiste e/v lähedus
slide11
Hankiv majandus-looduslikud tegurid
 • Töötlev majandus-looduslikud tegurid(tooraine asukoht), inimtegurid ( tarbija asukoht, tööjõud, asulastik, teedevõrk)
 • Teenindav majandus-inimtegurid(tarbija, asulastik)
slide12
Materjalimahukad –energeetika, metallurgia, raskemasinatööstus
 • Energiamahukad- värviline metallurgia, keemiatööstus
 • Tööjõumahukad- kergetööstus, masinatööstus (elektroonika, aparaadiehitus)
 • Tarbijale orienteeritud- toiduainetetööstus, teenindav sektor
 • Teiste e/v lähedus vajalik- autotööstus
majanduskaardid temaatilised kaardid
Majanduskaardid-temaatilised kaardid
 • Kartogramm- enamasti ühe nähtuse kirjeldamine ühel kaardil värvidega
 • Kartodiagramm- arvjoonis- korrga mitu majandusnähtust, kujutise suurus näitab näitaja suurust
11 eesti majandusgeograafiline asend
11.Eesti majandusgeograafiline asend
 • Loodusgeograafiline asend- asend pinnavormide, veekogude, kliimavöötme, loodusvarade, loodusvööndite suhtes- muutumatu
 • Majandusgeograafiline asend – asend teiste riikide, suuremate majanduskeskuste, rahvusvaheliste ühendusteede suhtes- muutuv
eesti majandusgeograafilise asendi eelised
Eesti majandusgeograafilise asendi eelised
 • Avatus merele:

*väljapääs ookeanile/ meretransport

* kalandus

* transiit

 • Mereline parasvööde:

*sobiv loomakasvatuseks, metsanduseks, head mullad

 • Tasane pinnamood- eeldus põllumajanduseks
 • Põlevkivi
 • Arenenud naabrid
eesti majandusgeograafilise asendi puudused
Eesti majandusgeograafilise asendi puudused
 • Meri pole jäävaba
 • Pole tööstuslikke tooraineid, väärtuslikumaid kütuseid
 • Jahe kliima (taimede kasvuperiood lühike)
 • Pole energiarikkaid jõgesid
 • Asend EL idapiiril / poliitiliselt ebastabiilne idanaaber Venemaa
12 eesti majanduse ldiseloomustus
12. Eesti majanduse üldiseloomustus

Riigi majanduse arengutaseme näitajad

 • SKT-antud riigi territooriumil aasta jooksul toodetud kaupade ja teenuste koguväärtus
 • IAI- SKT+kirjaoskus+keskmine eluiga
 • Tööhõive majandussektorites
 • Energia kasutamine elaniku kohta
 • Imikusuremus
 • Autode, telerite jm.hulk elaniku kohta
majanduse ruumilised ise rasused
Majanduse ruumilised iseärasused

Võrreldakse

 • SKT
 • Tööhõivet erinevates majandussektorites
 • Maksude laekumist
 • Keskmine palk
 • Investeeringud jm.
 • Rikkaim Harjumaa, vaeseim Ida-Virumaa
regionaalpoliitika riigi tegevus mis aitab v hendada majandusliku arengu mahaj must
Regionaalpoliitika –riigi tegevus, mis aitab vähendada majandusliku arengu mahajäämust

Eesti majandus koondub Harjumaale:

 • 10% pindalast
 • 38% rahvastikust
 • Osatähtsus Eesti SKT-s on 60%
 • Välisinvesteeringutest 80-90%
 • Noori palju

Ääremaadel rahvastik vananeb- ettevõtlikud noored lahkuvad- e/v suletakse, uusi ei rajata jne