Managementul organizatiilor neguvernamentale nonprofit Organizatiile neguvernamentale nonprofit: concepte de baza si - PowerPoint PPT Presentation

prentice
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Managementul organizatiilor neguvernamentale nonprofit Organizatiile neguvernamentale nonprofit: concepte de baza si PowerPoint Presentation
Download Presentation
Managementul organizatiilor neguvernamentale nonprofit Organizatiile neguvernamentale nonprofit: concepte de baza si

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
202 Views
Download Presentation

Managementul organizatiilor neguvernamentale nonprofit Organizatiile neguvernamentale nonprofit: concepte de baza si

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Managementul organizatiilor neguvernamentale nonprofit Organizatiile neguvernamentale nonprofit: concepte de baza si aparitia sectorului Curs 1

  2. Concepte de baza Management Organizatie Neguvernamental Nonprofit Cel de-al treilea sector, Societatea civila, Organizatii voluntare. Nepatrimonial

  3. Actori din cadrul societatii n mod clasic societatea era mpartita n doua sectoare: sector public si sector privat. n societatile moderne avem trei sectoare: sector public, sector orientat spre obtinerea profitului si sector nonprofit. Diferentele dintre cele trei sectoare sunt evidente d.p.d.v. al scopului urmarit, al criteriilor pe baza carora se stabileste succesul si a celor care stabilesc succesul sau insuccesul.

  4. Evolutie istorica La nceputuri asocierile cetatenesti aveau cu preponderenta un rol politic. n zilele noastre importanta sectorului rezida mai ales n puterea economica. Doua teorii privind aparitia sectorului neguvernamental teorie economica si o terorie politica.

  5. Evolutia istorica (cont.) Conf. teoriilor economice sectorul nonprofit este un mijloc de perfectionare a pietelor de a preveni si a diminua efectele esecurilor pietei. Conf. Teoriilor politice sectorul nonprofit are un rol important n asigurarea stabilitatii democratice Societatea este ordinea continua si structurata a relatiilor dintre oameni are doua sensuri (de la nivelul statului si de la nivelul sectorului nonprofit ).

  6. Organizatii neguv. nonprofit. Def. Nonprofit neguvernamental. Lester Salmon si Helmut Anheier Social Origins of Civil Society 1992: Sapte criterii: institutionalizarea, separarea de stat, non-distributia profitului, autonomia, voluntariatul, nemisionarismul religios apolitismul.

  7. Definitie Organizatiile neguvernamentale sunt structuri institutionalizate de natura privata ce pot activa fie ca grupuri informale, fie nregistrate ca persoane juridice, si care sunt independente n raport cu orice autoritate publica. Ele nu urmaresc nici accesul la puterea politica si nici obtinerea de profit.

  8. Definitii cont. Se poate obs. ca n Japonia si Anglia ONG-le activeaza mai ales n domeniul nvatamntului, n Germania si S.U.A n domeniul sanatatii iar n Franta si Italia mai ales n domeniul asigurarii sociale.

  9. Domenii de activitate ale ONG-lor International Classification of Nonprofit Organisations 12 domenii majore de activitate (cultura recreere, educatie si cercetare, sanatate, servicii sociale, mediu nconjurator, dezvoltare, advocacy, politica si promovarea drepturilor, filantropie si promovarea voluntariatului, international, religie, uniuni de afaceri si de reprezentare de interese, altele).

  10. Domenii de activitate n Romnia Catalogul Asociatiilor si Fundatiilor din 99, : 26% - ONG active n cultura si recreatie; 18% - servicii sociale; 16% - educatie, nvatamnt, cercetare; 8% - sanatate; 7% - drepturile omului; 5% - protectia mediului; 5% - dezvoltare economica si domeniul social; 4% - asociatii profesionale; 3% - cooperare internationala; 3% - filantropie si voluntariat; 3% - religie; 2% - altele.

  11. Societatea civila def. Societatea civila: Jean Cohen si Andrew Arato Sa se ancoreze n sfera publica, Tendinta de institutionalizare Optiune pluralista. Vintila Mihailescu - societatea civila poate fi considerata partea societatii care ramne dupa substragerea statului si care se contrapune legitim acestuia.

  12. Societatea civila def. Cont. Dictionarul de politica Oxford - ansamblul asociatiilor intermediare care nu sunt nici statul si nici familia (extinsa); drept urmare, societatea civila include asociatii voluntare, firme si alte organe corporative. O societate civila nu este populatia unui stat ca atare si este foarte departe de a fi un simplu amalgam de oameni de pe un anumit teritoriu. Societatea civila este seria de relatii si de organizatii care are tendinta de a forma un sistem politic.

  13. Societatea civila def. cont. Dominique Colas - functiile societatii civile n societatea moderna sunt de a veghea la securitate, de a asigura protectia proprietatii private si a libertatii personale. Privita n mod abstract (n ea nsasi), societatea civila este cmpul de lupta pe care se nfrunta interesele individuale private ale tuturor mpotriva tuturor. Societatea civila permite existenta nu doar a individului care-si urmareste interesul sau subiectiv, ci si a unor grupuri disidente fata de stat, si a caror disidenta este fundamentata juridic