Download
informa n zdroje pro p edm t esk jazyk a literatura na internetu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informační zdroje pro předmět český jazyk a literatura na internetu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informační zdroje pro předmět český jazyk a literatura na internetu

Informační zdroje pro předmět český jazyk a literatura na internetu

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Informační zdroje pro předmět český jazyk a literatura na internetu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informační zdroje pro předmět český jazyk a literatura na internetu

 2. Průběh semináře • Co nabízí internet? • Proč by měl být češtinář informován o „virtuálním prostoru“ svého oboru? • Jak vyhledávat? • Jak informace zpracovat? • Lze s informacemi získanými na webu volně nakládat? • Klasifikace zdrojů • Ukázky webových stránek vhodných pro výuku českého jazyka a literatury

 3. Co dokáže poskytnout? neinteraktivní komunikaci interaktivní komunikaci svobodné publikování zdroj informací zdroj zábavy zdroj jazykového materiálu Co nedokáže? přepravit fyzické zboží rozlišit „dobré“ a „špatné“ informace dělat zázraky Co nabízí internet češtináři?

 4. Proč by měl být češtinář informován o „virtuálním prostoru“ svého oboru? • získá levný zdroj informací pro vlastní přípravu: - texty (odborné, umělecké, publicistické, administrativní, metodické a didaktické materiály), - učební pomůcky - testy, obrázky, mapy, modely, fotografie, animace, audioukázky, videoukázky • bude moci poradit žákům s vyhledáváním, • bude schopen rozpoznat, zda žák pouze nekopíruje

 5. Jak vyhledávat? • zadání jednoznačné adresy webové stránky, • zadání klíčového slova do dialogového rámečku, • katalogové vyhledávání Jiří Brázda – Internet.cz – jak hledat a najít

 6. Jak informace zpracovat? • poznámky na papír nebo do sešitu, • označit příslušný textu na webu, zkopírovat ho do schránky a vložit do textového editoru, • uložit webovou stránku pomocí příkazu Uložit, • větší projekt – pomocí off-line prohlížečů zdarma ke stažení na http://www.slunecnice.cz http://www.download.com

 7. Lze s informacemi získanými na webu volně nakládat? Lit.: Vladimír Smejkal Internet a §§§ Příklad citace: • ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost a nová ekonomika. In Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice [online]. Praha: Národní vzdělávací fond, 2000, 16 s. [cit. 2001-03-15]. Dostupný z <http://www.nvf.cz/strategie/cz/studie 23.pdf>.

 8. Klasifikace internetových zdrojů pro výuku českého jazyka a literatury • portály institucí • portály zaměřené na výuku • literární encyklopedie on-line • portály věnované jedinému autorovi • databáze textů, elektronické knihy a texty • portály literárních pokusů • literární časopisy on-line • školní časopisy • stránky pro pobavení • čtenářské deníky

 9. Portály institucí Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz Ústav Českého národního korpusu http://www.ucnk.ff.cuni.cz Ústav pro českou literaturu AV ČR http://ucl.cas.cz Český literární fond http://www.nclf.cz

 10. Portály a stránky zaměřené na výuku Česká literatura na internetu http://www.ceskaliteratura.cz/ Český jazyk http://cz-language.upol.cz/ Náměty pro přípravy slohových hodin a dramatizaci v literární výchově http://www.kamizdat.wz.cz Testy z mluvnice a literatury http://www.kaminet.wz.cz Diktáty a pravopisná cvičení http://diktaty.ewa.cz Výukové programy on-line http://www.skolahrou.cz/sh/online On-line domácí přípava na výuku http://www.zaskolou.cz

 11. Literární encyklopedie • Encyklopedie 1600 spisovatelů a filosofů (Literárně-filosofická encyklopedie) http://literatura.kvalitne.cz ___________________________________ Všeobecné encyklopedie • http://www.cojeco.cz

 12. Stránky věnované jednomu autorovi • Karel Čapek http://capek.misto.cz

 13. Elektronické knihy a texty • Karel Hynek Mácha - Máj http://www.lupomesky.cz/maj • České texty elektronicky http://cte.cuni.cz/ • Česká čítanka http://citanka.cz/ • Elektronická knihovna Atheneum http://www.klic.cz/atheneum/ • Literární doupě http://ld.johanesville.net/ • Knihy v elektronické podobě http://eknihy.host.sk/

 14. Stránky literárních pokusů • Písmák - amatérské literární umění http://www.pismak.cz/

 15. Literární časopisy on-line • archiv časopisů http://archiv.ucl.cas.cz • Host http://www.hostbrno.cz • Knihywww.tydenik-knihy.cz • Nové knihyhttp://www.noveknihy.cz/ • Tvar www.dobraadresa.cz/tvar • Butelýn www.ocj.cz

 16. Školní časopisy • http://www.nuda.cz

 17. Čtenářské deníky a referáty http://www.ctenarsky-denik.cz http://www.referaty.cz http://www.cesky-jazyk.cz

 18. Stránky pro pobavení • Gustav český – občanské sdružení pro obranu jazyka proti plíživé normalizaci http://hradec.org/gustav