Samenstelling groep: - PowerPoint PPT Presentation

precious-thomas
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samenstelling groep: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samenstelling groep:

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Samenstelling groep:
137 Views
Download Presentation

Samenstelling groep:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samenstelling groep: Erik Hiddingh - Vliegbasis Twenthe te Enschede Martin Rolleman - Brandweer Holten-Rijssen Edgar Overmeen - Dijkoraad te Deventer Object: Huize Maranatha te Rijssen

 2. Omschrijving: Hoofdgebouw is in gebruik als verzorgingstehuis voor oudere mensen. Verdieping 7en 8 zijn in gebruik als verzorgingsunit voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten. Voor dit gebouw is een gebruiksvergunning afgegeven. Tussen dit gebouw en de aanleunwoningen is in 1998 een nieuw gebouw gebouwd. Dit gebouw bestaat uit een aantal verdiepingen en hiervoor is geen gebruiksvergunning verstrekt. Dit gebouw heeft als functie zelfstandige woonvorm. • Inspectie: • Als opdracht hebben wij het gebouw dat er in 1998/1999 tussen is gebouwd geïnspecteerd op basis van de verleende Bouwvergunning d.d. 23 februari 1999.

 3. Ingang hoofdgebouw Ingang nieuwbouw

 4. Overgang nieuw- naar oudbouw Ingang van binnenuit

 5. Brandmeldpaneel Gevaar op overslag

 6. Brandwerende / zelfsluitende deuren Deuren niet dichtgewerkt

 7. Geen vluchtwegaanduiding vanaf trappenhuis Opslag onderin het trappenhuis

 8. Doorvoeringen goed afgewerkt Kans op overslag door de vele lichtkoepels in het plafond

 9. Blusmiddelen en melders door het hele pand Rookmelders door het hele pand

 10. Brandmeldcentrale

 11. Inspectierapport Met behulp van een inspectielijsten die is samengesteld door de Hulpverleningsdienst regio Twente wordt een volledig rapport gemaakt. Hierin wordt verwezen naar artikelen in het bouwbesluit en het model bouwverordening